НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

19.10. 21 г.

На 13 октомври се проведе Форум по заетост на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, в който НАСО се включи като член. По време на срещата се дискутира Стратегия на EASPD за периода 2022-2025, която е под надслов „Движение напред: интелигентна трансформация и изграждане на устойчивост“ и по-точно тематичната Глава за заетост. Членовете на Форума обсъдиха как могат политиките на отделните държави да допринесат за по-устойчиви практики в заетостта на хората с увреждания, особено след пандемията.

На форума се разгледа подготвеният пакет от инициативи на Европейската комисия за подобряване трудовия пазар на хората с увреждания. Комисията очаква обратна връзка от гражданското общество, дали защитените работни места са по-здравословни, както и търси възможности тези работни места да могат да се доразвият, за да се подобри трудовия пазар на хората с увреждания. В тази връзка членовете на Форума ще съберат и изпратят предложения за инициативи, облекчения, финасови стимули, идеи и важни теми, които ЕК да включи в този Пакет. Някои от предлжженията, които Форумът ще изпрати са за: реална възможност хората с увреждания да излязат на отворения пазар на труда; за повишаване заплатите на хората, за фифнсиране на отделнит държави за осигуряване на услуги за заетост; за обучения и подготовка за заетост и независимост, за устойчивост и обучения на ментори.

Всички членове на форума бяха единодушни, че с новите технологии, хората с увреждания имат реален шанс да работят на отворения пазар. На срещата за първи път се дискутира необходимостта от промяна на подхода към Социалната икономика. Идеята за „Приобщаваща икономика“ и създаването на „приобщаващ пазар за заетост“ ще развие много бъдещето и няма да съществува нуждата от защитена заетост.

Последна точка в дневния ред на заседанието беше предстоящата конференция на тема „Социална икономика, ролята на социалните предприятия и заетостта на хората с увреждания“, която EASPD организира през месец Май 2022г.

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.