ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

БЮЛЕТИН И ВЕСТНИК

Бюлетин НАСО бр. 42/21
Бюлетин НАСо бр. 41/21
Бюлетин НАСО бр. 40/21
НАСОКИ – издание за социални политики и услуги, бр.24
НАСОКИ – издание за социални политики и услуги, бр. 22-23

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.