ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в...

Read more

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители,...

Read more

БЮЛЕТИН И ВЕСТНИК

Бюлетин НАСО брой 14/2023
Бюлетин НАСО брой 13/2023
Бюлетин НАСО брой 12/2023
Бюлетин НАСО брой 11/2023
НАСО вестник / юни, 2022 / Печатно издание за социални политики и услуги
Бюлетин НАСО брой 10/2023г.
Бюлетин НАСО брой 9/2023г.
Бюлетин НАСО брой 8/2023г.
Бюлетин НАСО брой 7/2023г.
Бюлетин НАСО брой 6/2023г.
Бюлетин НАСО брой 5/2023г.
Бюлетин НАСО брой 4/2023г.
Бюлетин НАСО брой 3/2023г.
Бюлетин НАСО брой 2/2023г.
Бюлетин НАСО брой 1/2023г.
Бюлетин НАСО бр. 46/21
Бюлетин НАСО бр. 44/21
Бюлетин НАСО бр. 43/21
Бюлетин НАСО бр. 42/21
Бюлетин НАСо бр. 41/21
Бюлетин НАСО бр. 40/21
НАСОКИ – издание за социални политики и услуги, бр.24
НАСОКИ – издание за социални политики и услуги, бр. 22-23

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.