НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

НАСОКИ – издание за социални политики и услуги, бр.26
Бюлетин НАСО брой 14/2023
Бюлетин НАСО брой 13/2023
Бюлетин НАСО брой 12/2023
Бюлетин НАСО брой 11/2023
НАСО вестник / юни, 2022 / Печатно издание за социални политики и услуги
Бюлетин НАСО брой 10/2023г.
Бюлетин НАСО брой 9/2023г.
Бюлетин НАСО брой 8/2023г.
Бюлетин НАСО брой 7/2023г.
Бюлетин НАСО брой 6/2023г.
Бюлетин НАСО брой 5/2023г.
Бюлетин НАСО брой 4/2023г.
Бюлетин НАСО брой 3/2023г.
Бюлетин НАСО брой 2/2023г.
Бюлетин НАСО брой 1/2023г.
Бюлетин НАСО бр. 46/21
Бюлетин НАСО бр. 44/21
Бюлетин НАСО бр. 43/21
Бюлетин НАСО бр. 42/21
Бюлетин НАСо бр. 41/21
Бюлетин НАСО бр. 40/21
НАСОКИ – издание за социални политики и услуги, бр.24
НАСОКИ – издание за социални политики и услуги, бр. 22-23

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.