ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители,...

Read more

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в...

Read more

B-WISE

Работна среща по проект B-WISE

Работна среща по проект B-WISE

Експерти на НАСО и НАСОР имаха удоволствието да участват в срещата на Общото събрание по проект B-WISE. Самата среща се състоя в Рига, Латвия, но благодарение на нейния хибриден вид, нашите представители се присъединиха онлайн. Цялостното развитие по проекта бе дискутирано, и водещите партньори по всеки един от работните пакети презентираха постигнатите резултати, както и очакваните такива, които трябва да...

Launch of the „Report on current situation of skills gaps, especially in digital area, in WISEs sector and anticipating future needs“

Стартиране на „Доклад за текущата ситуация на пропуски в уменията, най-вече в сферата на дигитализацията в сектора на WISE и предвиждане на бъдещи нужди“

Партньорите по проект B-WISE се радват да ви съобщят публикуването на „Доклад за тенденциите и предизвикателствата на трудова интеграция в социалните предприятия (WISE) в Европа – текуща ситуация на пропуски в уменията, особено в сферата на дигитализацията“, ​​изготвен от EURICSE, с подкрепата на всички партньори по проекта. Докладът има за цел да допринесе за разработването на стратегически подход (Blueprint) за...

Съобщение за медиите: Публикуване на доклада за тенденциите и предизвикателствата пред WISE в Европа

Съобщение за медиите: Публикуване на доклада за тенденциите и предизвикателствата пред WISE в Европа

Партньорите по проекта B-WISE се радват да ви съобщят за публикуването на „Доклад за тенденциите и предизвикателствата пред социалните предприятия за трудова интеграция (WISE) в Европа – текуща ситуация на пропуски в уменията, особено в цифровата област“, ​​изготвен от EURICSE, с подкрепата на всички партньори по проекта. Докладът има за цел да допринесе за разработването на стратегически подход (Blueprint) за...

Работна среща по проект B-WISE

Работна среща по проект B-WISE

20/09/2022 През изминалата седмица НАСОР участва в друга важна среща по проект B-WISE, свързана със създаването на обучителни програми и локализирането на обучителни инструменти за учители и обучители - прегледът беше обсъден с всички партньори по проекта, които участват в Работен пакет 3. Ще бъдат разработени три учебни програми на ЕС (по една за всяка категория персонал и всяка от...

Работна среща по развитието на „Работен пакет 2“

Работна среща по проект B-WISE

13/09/2022 През изминалата седмица, екипа на НАСОР участва в работна среща по работен пакет 2, чиято основна цел бе всички партньори, участвали в изследванията по казуси 1 и 2, да бъдат запознати с обобщените резултати, базирани на междинните доклади, предоставени от всяка страна, участник по проект B-WISE. Водещият партньор по конкретният работен пакет успешно бе обобщил данните, и анализирал различната...

EASPD направи проект на доклад за 10-те най-добри практики, който беше прегледан от EURICSE и ENSIE. Той ще бъде финализиран до края на март.

Работна среща по проект B-WISE

07/09/2022 През изминалия ден екипа на НАСОР имаше удоволствието да вземе участие в онлайн работна среща по проект B-WISE (работен пакет 3 – „Създаване на програма за професионално образование и обучение с цел преодоляване на пропуските в уменията“). Целта на срещата бе обучение, проведено от водещия партньор (по съответния работен пакет), по повод изготвяне първия доклад по РП3 с краен...

Работна среща по развитието на „Работен пакет 2“

Работна среща по развитието на „Работен пакет 2“

  През изминалата седмица, екипа на НАСОР участва в работна среща по работен пакет 2, чиято основна цел бе всички партньори, участвали в изследванията по казуси 1 и 2, да бъдат запознати с обобщените резултати, базирани на междинните доклади, предоставени от всяка страна, участник по проект B-WISE. Водещият партньор по конкретният работен пакет успешно бе обобщил данните, и анализирал различната...

Работна среща по развитието на „Работен пакет 3“

Работна среща по развитието на „Работен пакет 3“

През изминалия ден екипа на НАСОР имаше удоволствието да вземе участие в онлайн работна среща по проект B-WISE (работен пакет 3 - "Създаване на програма за професионално образование и обучение с цел преодоляване на пропуските в уменията"). Целта на срещата бе обучение, проведено от водещия партньор (по съответния работен пакет), по повод изготвяне първия доклад по РП3 с краен срок...

Бяха избрани 10 от най-добрите практики от 8 страни по проекта B-WISE

Бяха избрани 10 от най-добрите практики от 8 страни по проекта B-WISE

03.2022 Партньорите по проект B-WISE представиха 34 добри практики, които след това бяха прегледани от ad hoc комисия, координирана от EASPD (ArberitPlus, De Omslag, SENT, ENSIE и Scuola Centrale Formatione). Изборът на 10-те най-добри практики е избран въз основа на оценките на комисията. Интелигентни помощни станции за работа и обучение с разширена реалност:   Smart assistive Augmented Reality work and...

Интервюта проведени през Април

Интервюта проведени през Април

В продължение на първите интервюта по изследванията, проведени през април от екипа на НАСОР, сега в рамките на втория работен пакет на проект B-WISE, имаше последващи действия в „Изграждане на „Сценарии“ и „Персони“ за секторни умения Стратегия“ дейност. В средата на юли 2022 г. нашите експерти от NASOR следваха насоките на проекта и продължиха с втория казус, за да съберат...

Работни срещи по проект B-WISE през април

Работни срещи по проект B-WISE през април

04.2022 Екипът на НАСОР взе участие в работни срещи по проект B-WISE, които се проведоха на 28 и 29 април. Дискутирани бяха резултатите от изминалата дейност, свързана с изготвяне на обобщен доклад на „сценариите“ в сектора на WISEs – Дейност T2.1 и изготвянето на анализ на настоящите и бъдещи нужди от умения под формата на „сценарии“ като основа на стратегия...

EASPD направи проект на доклад за 10-те най-добри практики, който беше прегледан от EURICSE и ENSIE. Той ще бъде финализиран до края на март.

EASPD направи проект на доклад за 10-те най-добри практики, който беше прегледан от EURICSE и ENSIE. Той ще бъде финализиран до края на март.

Окончателният доклад от проучването е в ход. Състои се от 7 различни раздела, които събират основните констатации на WP1. Първият раздел е въведение. Вторият раздел е за спецификата и добавената стойност на WISE. Целта е да се изследват детерминантите и спецификата на WISES, защо се появиха WISE? Какво е въздействието, което те генерират сред обществото? Този раздел е направен чрез...

Състояха се две работни срещи на партньорите по проект B-WISE

Състояха се две работни срещи на партньорите по проект B-WISE

03.2022 През изминалата седмица се състояха две работни срещи по проект B-WISE, на които бяха обсъдени последните дейности по работен пакет 1, с краен срок на изпълнение съответно 31 март 2022, а след това бяха разяснени следващите дейности по работни пакети от 2 до 10 със съответните презентации и дискусии. Всички партньори участваха в групови дискусионни стаи, в които имаха...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.