НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Национален алианс за социална отговорност организира Регионална среща съвместно с Община Благоевград, Агенция за социално подпомагане  и Агенция за качество на социалните услуги, под надслов „Актуални предизвикателства в развитието на социалните услуги“, на която Общината бе домакин.
Срещата откри Секретарятът на община Благоевград г-н Дейвид Арабаджиев, който поздрави всички присъстващи, сред които кметове и зам.-кметове на общините от района, общински експерти, ръководители и екипи на услугите от Благоевградска област, представители на АСП, РДСП, ДСП, АКСУ и др.
Наталия Христова, Мениджър на НАСО, приветства участниците в регионалната среща, благодари на домакините и поздрави всички присъстващи за предстоящия празник – Световният ден на социалната работа. „Емблемата на НАСО е да си партнира с повече заинтересовани страни и да търси полезността в действията си. Това е и причината за организирането на тази регионална среща съвместно с община Благоевград, Агенция за социално подпомагане и Агенция за качеството на социалните услуги.
В рамките на срещата, която се проведе на 17 март, бяха разискани актуални въпроси, свързани с предстоящия процес за създаване на Карта за социалните услуги на национално ниво и предизвикателствата в тяхното развитие.
Широкият спектър от социални услуги, които предлага Община Благоевград бяха презентирани от Емилия Халилова, директор на Дирекция „Социална и жилищна политика“ към общинска администрация.
Обсъдени бяха и развитието на социалните услуги в област Благоевград, основни акценти и добри практики, както и настоящи и предстоящи задачи в работата на социалните услуги в условията на новите нормативни документи. 
Участие в регионалната среща взеха специалисти в сферата на социалните услуги на регионално и национално ниво от АСП и АКСУ, и от териториалните им дирекции. НАСО благодари за участието и професионализма на:
Миглена Хитова – главен експерт в отдел „Социални услуги за деца“, Дирекция „Закрила на детето“

Диана Петрова – директор на Дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Ренета Митова – началник отдел „Югозападен“ в същата дирекция в АКСУ.

Станка Михова – главен експерт в РДСП–Благоевград;

Елена Керанкова – главен експерт в РДСП–Благоевград;

Катя Дреновичка – координатор към Областно координационно звено;

Антония Павлова – началник отдел „Социална закрила“ в ДСП–Благоевград;

Милка Велчева – началник Отдел „Индивидуална оценка на хората с увреждания и социални услуги“ в ДСП-Благоевград;

Димитър Диловски – началник отдел „Закрила на детето“;

Експертите от двете Агенции проведоха полезна и професионална дискусия, и отговориха на всички зададени въпроси от аудиторията в залата. Обмениха се идеи и добри практики в посока усъвършенстване на предлаганите социални услуги.
В края на срещата специалистите в социалната сфера единодушно споделиха пожелание за повече подобни срещи с цел обмяна на опит и очакват от НАСО още събития на полезни теми за тяхната бъдеща работа.

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.