НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

24.06.21 г.

Вторият работен панел на тазгодишния Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“  е посветен на темите за предизвикателства в развитието на нормативната рамка и подкрепата за социалната икономика, работодателите и заетостта. В него взеха участие главният директор на  Главна дирекция „Услуги по заетостта“ в Агенция по заетостта Кремена Калчева, зам. -изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане Светлана Ангелова, началникът на отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в Агенция за социално подпомагане Венелина Богданова, експертът „Проекти и бизнес развитие“ в JAMBA Христо Христов и управителят на специализирано предприятие „Фиорела“ ООД Красимир Кънев.

Началото на дискусията започна с презентация на Кремена Калчева, която коментира резултатите от последните данни за нивата на заетостта в България. Тя се спря на новите посреднически услуги, които ще реализира Агенция по заетостта -„Семеен трудов консултант“ и „Обучения и менторство след започване на работа“.

„Най-ценното от работата на Агенция по заетостта е това безработните лица да преминат пътя на подкрепа и след това благодарение на създадените умения сами да намерят своето място на трудовия пазар. Факт е, че безработицата спада постепенно и много уверено за разлика от този период през отминалата година, когато COVID – 19 се отрази шоково на бизнеса. Същата тенденция наблюдаваме и при сезонната заетост“, коментира Кремена Калчева.

Зам.-изпълнителният директор на АСП Светлана Ангелова се спря на темите за нормативната рамка на социалните услуги, пандемията с COVID – 19 като основно предизвикателство за работещите в социалната сфера:

„Пандемията промени начина ни на живот и се оказа сериозно предизвикателство в работата на общините и институциите по отношение на предоставяне на качествени и ефективни социални услуги. Друго предизвикателство е прилагането на новия закон за социалните услуги, който има за цел да създаде адекватни механизми за развитието на интегрирани и ефективни социални услуги. Усилията на АСП ще бъдат насочени към увеличаване на броя на социалните услуги и тяхното по-добро качество“, коментира Светлана Ангелова.

Експертът „Проекти и бизнес развитие“ в онлайн платформа JAMBA Христо Христов представи дейността на платформата като успешен модел за развитие и осигуряване на среда за предварителна подготовка за реализация на хора с увреждания. Управителят на специализирано предприятие „Фиорела“ ООД Красимир Кънев постави проблемни въпроси за финансирането и начините за подпомагането на специализираните предприятия, като представи конкретни случаи от дейността на ръководеното от него предприятие. Вторият панел приключи с презентациите на директора на Социално предприятие – Пловдив Ванина Костадинова и управителят на TПК -Родина Йовка Гайкова, които представиха успешни модели на работа.

 

 

 

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.