НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

20/09/2022

През изминалата седмица НАСОР участва в друга важна среща по проект B-WISE, свързана със създаването на обучителни програми и локализирането на обучителни инструменти за учители и обучители – прегледът беше обсъден с всички партньори по проекта, които участват в Работен пакет 3.

Ще бъдат разработени три учебни програми на ЕС (по една за всяка категория персонал и всяка от трите учебни програми на ЕС ще бъде съставена от три основни модула с обща планирана продължителност между 150-200 часа. Трите основни модула ще бъдат организирани около общите теми за три категории персонал, но със специфично съдържание за всяка от тях.Тази задача се основава на дейностите от работен пакет 1, идентифициране на нуждите от умения, дефиниране на професионални профили по отношение на знания, умения и компетенции.

Допринасящите партньори ще предоставят цялостно описание на основните характеристики на учебната програма на ЕС по отношение на нейните общи компоненти, т.е. ниво на EQF, резултати от обучението, учене в процеса на работа. Освен това те ще имат възможност да определят гъвкавостта на учебната програма на ЕС чрез няколко инструмента, предоставени встрани от ядрото на учебната програма.

Учебната програма ще бъде:

1. Модулен и гъвкав, тъй като се предполага, че е адаптивен към различни контексти и правила в различните страни от ЕС

2. Ориентиран към резултатите от обучението, прилагащ ECVET (Европейска кредитна система за професионално образование и обучение), т.е. базиран на „Изявления за това, което обучаемият знае, разбира и може да прави след завършване на учебен процес, дефиниран като знания, умения и компетентност “ (Речник на ECVET)

3. Съвместим с основния стандарт на ЕС и инструменти за ПОО, като EQAVET, ESCO, EQF и др.

Това определение ще позволи прозрачност и сравнимост на местните учебни програми и ще подпомогне признаването на тази квалификация от регулаторните органи.

Освен това бяха обсъдени задачите на участващите партньори, казуси, които да бъдат изпълнени, преводи и разпространение на информация, което е необходимо за повишаване на обществената осведоменост и достигане до всички заинтересовани страни

10 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Свещи с кауза в ателието на фондация „Конкордия“

Кампания „Де е България“ в подкрепа на българската историческа диаспора

Основаната от д-р Милен Врабевски група Intelligent Music Project представя България на „Евровизия“

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

Празник в Дома за стари хора „Кенана“

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.