НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

НАСО участва в Национална кръгла маса на тема „Отзивчивите грижи за най-малките и
подкрепата на държавата“ на 10 май в хотел „РАМАДА“ гр. София. През
годините гражданският сектор натрупа практически опит в развитието на уменията на родители да се
грижат отговорно и пълноценно за бебетата и децата си и показа успешни пилотни практики. Услугите
за отзивчива грижа от 0 до 3 години, подкрепяни от донорски организации не могат да обхванат
всички целеви групи, нуждаещи се от подкрепа.Кръглата маса се осъществява в рамките на национална застъпническа кампания по проект „Ранно учене и развитие“. Проектът е част от проект за подобряването на майчиното и детското здраве „С грижа от 0 до 3“. На кръглата маса  се представиха изводите от изследователския доклад, който
обосновава необходимостта от социална услуга за развитие на родителския капацитет и на уменията за
полагане на отзивчиви грижи в семейна среда. Направи се осъждане на възможностите за предоставяне на интегрирани
услуги за ранно детско развитие от 0 до 3 години в действащото в момента законодателство и на
Вашите препоръки относно елементите на програма за услуга.

Водеща организация по проекта е Сдружение с нестопанска цел „ЛАРГО“ , партньори са Фондация „Фонд ИГА“, които са активни членове на НАСО, както и Фондация „Бъдеще“.

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.