ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Участие в Кафене на познанието на EASPD

02.06.21 г.

НАСО участва в Кафене на познанието – EASPD’s knowledge café, което се проведе на 2 юни. По време на онлайн срещата беше споделен израелският опит за защитената и подкрепена заетост. Като организация, активно работеща за правата на хората с увреждания, EASPD събра водещи специалисти в сферата, които  представиха най-новите тенденции и успешни практики.

Чрез виртуална обиколка презентаторите показаха на участниците в срещата как интегрираните модели, разработени от доставчика на социални услуги в Израел „Шекуло Тов“, могат да доведат до 30% от наемането на хората с увреждания на първичния пазар на труда. Според последните данни от създаването си през 2005 г. като социално предприятие „Шекуло Тов“ е помогнало на около 2800 души с психосоциални увреждания да открият своята професия…

Потребителите на услугите на „Шекуло Тов“  са 3000, като вече 950 хора с увреждания са наети и на свободния трудов пазар. По отношение на икономическото въздействие, „Шекуло Тов“ успява да намали разходите за хоспитализацията на хора с умствени затруднения с 50% благодарение на техните рехабилитационни дейности. Организацията се финансира от държавния бюджет (75%) и е със собствен принос от дейност (25%). „Шекуло Тов“ не работи с дарения и доброволци,  поддържа около 7 бранда, сред тях кафене, магазин за дрехи втора употреба, доставки на храна, книжарница и други. За всеки бранд се предлагат по 5 професионални обучителни програми свързани със сектора.

В началото „Шекуло Тов“ започват дейността си с отделни центрове за заетост и за обучение, но постепенно осъзнават, че имат необходимост от по-интегриран модел на работа и поради тази причина са построили модел, чрез който едновременно обучават потребителите, докато те са на работните си места. От 3000 потребители на услугите, всеки успява да намери своя път в различните брандове на организацията. Те могат да останат като заети в някой от тези работни места или да се развиват на свободния трудов пазар. Принципите на интегрирания модел на единици са: нулево изключване; личен избор; множество възможности; екип от специалисти; сдружаване.

В онлайн срещата EASPD’s knowledge café взеха участие и други ръководители на социални услуги, които споделиха идеите си за реализиране на ефективна подкрепена заетост за хората с увреждания. Срещата завърши със заключителни думи на изпълнителния директор на „Шекуло Тов“ г-н Офер Коен.

НОВИНИ

Секретариатът на НАСО проведе екипна среща

Среща по проект ECI AGORA

18.06.21 г. Представители на НАСО участваха в конференция по проект ECI AGORA, която се състоя на 15 юни. Обсъдени бяха темите за популяризирането на информационните материали по проекта и финалния отчет за дейностите през последните 6 месеца. Едни от целите на проекта ECI AGORA са да се създадат подходящи условия...

Работна среща по проект D-CARE

Работни срещи по проект D-CARE

18.06.21 г. Представители на НАСО участваха в работни срещи по проекта D-САRЕ, които се състояха на 14 и 18 юни. Сред основните теми, засегнати по време на онлайн срещите, бяха отчета за оценка на инструментите за иновативни обучителни среди в България. Участниците в срещата обсъдиха детайли около маркиране на целевите...

Работна среща по проект D-CARE

Участие в заседание за разработването на Национална стратегия за дългосрочна грижа

18.06. 21 г. Представител на НАСО взе участие в заседание на Постоянната експертна работна група за разработването и координацията на изпълнението на плановете за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (ПЕРГ), което се проведе на 18 юни. Основната цел на заседанието е приемането на окончателния проект на...

Обучение за възможностите за финансиране по фондове и програми на Европейския съюз

Обучение за възможностите за финансиране по фондове и програми на Европейския съюз

18. 06.21 г. Експертите на НАСО Невена Добрева и Сюзан Сейфетинова проведоха обучение на тема “Възможности за финансиране на НПО, социални услуги, общини и работодатели“, което се състоя на 18 юни. Обучението събра представители на неправителствения сектор, социални услуги, общини и работодатели. В рамките на онлайн дискусията влязоха темите за...

Уебинар на тема „Социална подкрепа чрез онлайн платформи“

Уебинар на тема „Социална подкрепа чрез онлайн платформи“

15. 06.21 г. Представители на НАСО взеха участие в уебинар на тема "Социална подкрепа чрез онлайн платформи", който се проведе съвместно от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Европейската комисия. Уебинарът е съпътстващо събитие на Конференцията на държавите членки по конвенцията на ООН. Онлайн...

Център за обучение, експертна подкрепа и управление

Център за обучение, експертна подкрепа и управление

НАСО стартира нов вид подкрепа за своите членове, чрез новосъздадения си Център за обучение, експертна подкрепа и управление. Освен обучителния център на организацията, който вече втора година предоставя обучения и супервизии, новият център ще допълни нуждите и потребностите на работещите в социалната сфера за управление и предоставяне на качествени и...

Конференция по проект ECI Agora

Конференция по проект ECI Agora

10.06. 21 г. Представители на НАСО участваха в конференция "Ранна детска интервенция - за устойчиво и приобщаващо бъдеще", която премина под надслова "Като променяме началото на историята - променяме цялата история". Онлайн събитието по проекта ECI Agora събра представители на Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания...

Регионален форум в Пазарджик с участието на зам.-министър Надя Клисурска

Работни срещи по проект D-CARE

10. 06. 21 г. Представители на НАСО се включиха в работни срещи по проект D-CARE. По време на онлайн дискусията, проведена на 9 юни, бяха обсъдени темите за четирите обучителни програми и предназначените за тях таргет групи, към които е насочен проекта, възможностите за развиване на дигитални умения от възрастните...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.