ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

„25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“  

Припомняме си избрани моменти от дългия път, който извървяхме.

Вдъхновени и мотивирани инициатори и учредители, стотици щатни и нещатни сътрудници и специалисти, професионалисти от широк кръг области, хиляди членове и партньори създадоха и осигуряват смислена подкрепа за по-добър живот на хиляди хора:

1997 г.

 • Дългосрочна програма за нови модели и форми за резултатна подкрепа чрез социални услуги, развитие и реализация на интелектуален и трудов потенциал;
 • Стотици проекти, идеи и решения за нови политики, партньорства и мотивиране за активно участие и личностно развитие;
 • Първи в България информационен консултантски център за хора с увреждания.

1999 г.

 • Творческа къща ВИЖЪН АРТ – с много изложби, концерти, издадени книги, звукозаписи и други.

2000 г.

 • Първи в България пилотен проект за изграждане на система „Личен асистент“. За първи път в България се предоставя услугата „Личен асистент“ за хора с увреждания.

2001 г.

 • Пилотен проект „Услуги в общността“.

2002 г.

 • Първата българска организация, член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

2003 г.

 • Инициатор и участник в изработването и реализацията на първата в България общинска социална програма;
 • Иницииране и реализиране на единствената в България услуга „Социален асистент“ за деца със специални образователни потребности, учещи в общообразователните училища и детски градини. Финансираната от Община Варна услугата се реализира и досега;
 • Европейски културно-информационен център.

2007 г.

 • Център за заетост „ВИЖЪН РАЗВИТИЕ“;
 • Първи в България ежегоден и до днес Национален форум на доставчиците на социални услуги, Национален форум на социалните услуги, Национален форум на социално отговорните работодатели.

2009 г.

 • Инициатор, учредител на Националната мрежа на доставчиците на социални услуги, социални услуги и работодатели.

2010 г.

 • Министерският съвет дава статут на „Национално представителна организация за хората с увреждания“.

2015 г.

 • Народното събрание приема предложението за въвеждане за първи път в България на „подкрепената заетост“ чрез регламентиране ѝ в Закона за насърчаване на заетостта.

2018 г.

 • Първи в България „Център за подкрепена заетост“.

Успешно реализирани европейски проекти в партньорство с организации и специалисти от водещи европейски държави за въвеждане на нови модели и практики за подкрепа, в т.ч. приобщаващо образование и заетост, разработване на стандарти за качество на социалните услуги и други.

Над 2000 структури от социалната област, в т.ч. доставчици на социални услуги, общини, социални услуги, работодатели, неправителствени организации, спортни клубове, читалища и други, които са членове и част от активно национално и международно партньорство, в т.ч. членове на:

Националния съвет за хората с увреждания;

Националния съвет по въпросите на социално включване;

Националния съвет за закрила на детето;

МРГ по социална икономика;

Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност;

Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в Народното събрание;

Членския форум по заетост на EASPD;

Членския форум за култура на EASPD;

и други.

НОВИНИ

Среща на партньорите по проект SaS

Среща на партньорите по проект SaS

В рамките на Националния форум за по-добър живот се проведе среща на партньорите по проект SaS – LADAPT. В този проект Национален алианс за социална отговорност работи в партньорство с редица страни от Европейския съюз – EPR (Белгия), FONIX (Норвегия), SPIR OSLO (Норвегия), THEOTOKOS (Гърция), INTRAS (Испания), DIVALENZA (Италия) и...

Участие на НАСО в Десети Европейски форум за социална икономика

Участие на НАСО в Десети Европейски форум за социална икономика

  В качеството си на член на организационния комитет и по покана на МТСП, НАСО участва в Десети европейски форум на субектите на солидарната и социална икономика. В проведените кратки срещи с представители на ръководствата на МТСП се  направи връзката между проведения преди това Национален форум на НАСО във Варна,...

Срещи-разговори на Председателя на НАСО с Президента и Генералния секретар на EASPD

Срещи-разговори на Председателя на НАСО с Президента и Генералния секретар на EASPD

Успоредно с провеждане на Форума на 16 и 17 юни, председателя на НАСО г-н Георги Георгиев проведе индивидуални срещи – разговори с г-н Джим Кроу и г-жа Мая Донева. Срещите бяха използвани за взаимна информираност, относно процесите на промени и развитие в двете организации, и възможностите и потребностите за надграждащи...

Среща на EASPD и НАСО

Среща на EASPD и НАСО

На 16 юни в рамките на Националния форум 2022 се проведе традиционната среща на ръководствата и представители на НАСО и EASPD. В срещата участваха  президента и генералния секретар г-н Джим Кроу и г-жа Мая донева, председателя г-н Георги Георгиев и мениджърските екипи на НАСО и Агенция Вижън. В дух на...

Националният съвет е консултативен орган

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

На 22.06.2022 г. се проведе неприсъствено Заседание на Националния съвет за хората с увреждания. Национален алианс за социална отговорност е член на Националния съвет за хората с увреждания. Националният съвет е консултативен орган, в който участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората...

Георги Георгиев и Иван Портних

Среща с кмета на Варна

В рамките на съпътстващите събития на Националния форум „25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО –ДОБЪР ЖИВОТ“ на 17 юни в зала Варна на община Варна се проведе среща на г-н Георги Георгиев - председател на НАСО и гостите на Форума от EASPD г-н Джим Кроу - президент  и г-жа Мая Донева...

оперативна програма развитие на човешките ресурси

Редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР

На 22 юни се състоя техническа среща и 16-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика. На заседанието се разгледа отчет на годишен план за действие за информация и комуникация на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за 2021...

конкурс "Моят първи успех в работата с потребители"

Отличените в конкурса „Моят първи успех в работата с потребители“

Щастливи сме да съобщим отличените в конкурса на Национален алианс за социална отговорност  "Моят първи успех в работата с потребители". Като организация, които дълго работи в социалната сфера знаем, че работата с потребители е голямо предизвикателство, но това предизвикателство носи голямо удовлетворение. С конкурса дадохме възможност на работещите в сферата...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.