НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Припомняме си избрани моменти от дългия път, който извървяхме.

Вдъхновени и мотивирани инициатори и учредители, стотици щатни и нещатни сътрудници и специалисти, професионалисти от широк кръг области, хиляди членове и партньори създадоха и осигуряват смислена подкрепа за по-добър живот на хиляди хора:

1997 г.

 • Дългосрочна програма за нови модели и форми за резултатна подкрепа чрез социални услуги, развитие и реализация на интелектуален и трудов потенциал;
 • Стотици проекти, идеи и решения за нови политики, партньорства и мотивиране за активно участие и личностно развитие;
 • Първи в България информационен консултантски център за хора с увреждания.

1999 г.

 • Творческа къща ВИЖЪН АРТ – с много изложби, концерти, издадени книги, звукозаписи и други.

2000 г.

 • Първи в България пилотен проект за изграждане на система „Личен асистент“. За първи път в България се предоставя услугата „Личен асистент“ за хора с увреждания.

2001 г.

 • Пилотен проект „Услуги в общността“.

2002 г.

 • Първата българска организация, член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

2003 г.

 • Инициатор и участник в изработването и реализацията на първата в България общинска социална програма;
 • Иницииране и реализиране на единствената в България услуга „Социален асистент“ за деца със специални образователни потребности, учещи в общообразователните училища и детски градини. Финансираната от Община Варна услугата се реализира и досега;
 • Европейски културно-информационен център.

2007 г.

 • Център за заетост „ВИЖЪН РАЗВИТИЕ“;
 • Първи в България ежегоден и до днес Национален форум на доставчиците на социални услуги, Национален форум на социалните услуги, Национален форум на социално отговорните работодатели.

2009 г.

 • Инициатор, учредител на Националната мрежа на доставчиците на социални услуги, социални услуги и работодатели.

2010 г.

 • Министерският съвет дава статут на „Национално представителна организация за хората с увреждания“.

2015 г.

 • Народното събрание приема предложението за въвеждане за първи път в България на „подкрепената заетост“ чрез регламентиране ѝ в Закона за насърчаване на заетостта.

2018 г.

 • Първи в България „Център за подкрепена заетост“.

Успешно реализирани европейски проекти в партньорство с организации и специалисти от водещи европейски държави за въвеждане на нови модели и практики за подкрепа, в т.ч. приобщаващо образование и заетост, разработване на стандарти за качество на социалните услуги и други.

Над 2000 структури от социалната област, в т.ч. доставчици на социални услуги, общини, социални услуги, работодатели, неправителствени организации, спортни клубове, читалища и други, които са членове и част от активно национално и международно партньорство, в т.ч. членове на:

Националния съвет за хората с увреждания;

Националния съвет по въпросите на социално включване;

Националния съвет за закрила на детето;

МРГ по социална икономика;

Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност;

Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в Народното събрание;

Членския форум по заетост на EASPD;

Членския форум за култура на EASPD;

и други.

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.