ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

logo forum 3

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ОБЩИНА ВАРНА

************************************************************************************************

ПОКАНА ЗА

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗАЕТОСТ ЗА ВСИЧКИ“

logo forum 2

по проект
„ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“

И

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И РАЗВИТИЕ“

х-л „Интернационал“, к. к. Златни пясъци, Варна, България
26-29 ЮЛИ 2020 г.

Каним за участие представители на държавни и местни власти, работодатели, доставчици и екипи на социални услуги, организации на и за хората с увреждания, експерти и специалисти от всички области, работещи по темите, и всички заинтересовани лица.

Целта на събитието е да даде възможност за съдържателни изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темата за РАЗВИТИЕТО НА ЗАЕТОСТТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЛИЯНИЕТО Й ЗА ПО-ДОБРИЯ ИМ ЖИВОТ.

Програмата включва презентации и дискусии по широк кръг въпроси с отношение към развитие на заетостта, в това число състояние и развитие на държавната подкрепа, необходими промени в нормативната уредба, развитие на корпоративната социална отговорност и подкрепата на работодатели, приноса на специализираните предприятия, социалните предприятия, социалните услуги и други. Предвиден е и отделен панел за влизането в сила на новия Закон за социалните услуги и работата на социалните услуги в новите условия.

Програмата осигурява участие в събитието и дискусиите на министъра на труда и социалната политика, зам.-министри, директори на дирекции и други от Министерството на труда и социалната политика, ръководители на държавни и изпълнителни агенции и местни власти, работодатели, ръководители на социални услуги, специалисти, експерти, представители на европейски организации и партньори от България и Европа.

Срок за регистрация: 17 юли 2020 г.

Контакти:

Наталия Христова, тел. 0882 122 690 – организационни въпроси
Пламена Господинова, тел. 0882 122 730 – финансови въпроси и логистика

but but Copy

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

Управителният съвет на сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ свиква редовно годишно Общо събрание, което ще се проведе на 28 юли 2020 г. (вторник) от 15:00 ч. в х-л "Интернационал", к.к. Златни пясъци, гр. Варна.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСО

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Предстоящо