ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

В изпълнение на своите цели за мотивиране, стимулиране и популяризиране развитието на социално отговорни политики и дейности в България, Национален Алианс за Социална Отговорност възприе да бъде продължител на традицията, реализирана от Агенция за социално развитие Вижън за присъждане на ежегодни награди за европейски принос в развитието на социални политики в България.

От 2010 година Националният алианс за социална отговорност връчва своите традиционни годишни награди за принос в социалното развитие на България в три категории:

   • Общини
   • Корпорации
   • Неправителствени организации

Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2017 год.

I.КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:

 • Община Враца - Голямата награда за принос в социалното развитие на България
  Община Враца получи голямата награда за принос в социалното развитие на България заради системната си и устойчива политика за развиване на широк спектър от достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които допринасят за подобряване качеството на живот, максимална самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за деца и лица. Общината работи целенасочено за повишаване на експертния капацитет на специалистите в сектора, като акцентира на капацитета в качественото управление и реализиране на европейски проекти в социалната сфера, въвеждането на иновативни, нови и модерни практики и услуги за социалната устойчивост и полезност, необходима за общността. Заради активната си и последователна работа общината вече е носител и на друга награда на НАСО – за социална ангажираност и добри практики от 2016 г.

 • Община Ловеч – Награда за социална ангажираност и добри практики
  Община Ловеч получи наградата за социална ангажираност и добри практики за последователната и дългогодишна работа в социалния сектор. Общината управлява и развива за своите граждани широк набор от социални услуги, като активно партнира и с неправителствени организации в тази област. Община Ловеч подкрепа и финансира инициативи на НПО, чрез приет от Общински съвет Правилник за функциониране на общински проектен фонд. Общината се ангажира успешно с въвеждането на интегрирани здравно-социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания. В резултат на тази инициатива е развита, тествана, приложена и усъвършенствана добра практика за интегриране на услуги и подход към потребителите, като са създадени методични, административни и др. механизми за функциониране на интегрираните услуги.

 • Община Разград – Награда за принос популяризирането и утвърждаването на професията социален работник
  Тази награда е връчена за добрия пример, който дават местната власт в Разград за утвърждаване престижа на специалистите в социалната работа. Това е единствената община, чиито Общински съвет учредява и нормативно регламентира съществуването на отличие специално за работещите в социалния сектор. Наградата има съществен принос за повишаване авторитета на професията социален работник в област Разград и региона и служи като добър пример за другите общини и държавната власт в посока зачитането и уважението на сектора и специалистите, работещи в него.

II. КАТЕГОРИЯ НЕПРАВИТЕЛСВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Агенция за социално развитие „Вижън“ - Голямата награда за принос в социалното развитие на България
  Агенция за социално развитие „Вижън“ получи голямата награда за принос в социалното развитие на България в навечерието на 20 годишния юбилей на организацията. Агенцията е сред първите български членове на Европейска асоциация на услуги за хора с увреждания /EASPD/ и учредител на Националната асоциация на услуги за хора с увреждания /НАСО/. Има богат опит в управлението на различни социални услуги в общността и в реализирането на редица европейски проекти, организирането на форуми и събития с европейски, национален и регионален обхват. Работата на АСР „Вижън“ се надгражда непрекъснато с нови практики и подходи в социалната работа, помага за интеграцията, трудовата и социална реализация на много деца и младежи с увреждания.

 • Фондация „Подкрепа за реализация“ – Видин – Награда за активно национално и международно партньорство
  Фондация „Подкрепа за реализация“ – Видин получи наградата за активно национално и международно партньорство. Нейна е заслугата за все по-динамичното и развиващо се партньорство между социалните услуги от района на Видин и сродни структури в Сърбия. Активно работи за утвърждаване и иницииране на нови регионални партньорства и сътрудничества между НАСО и организации от съседни държави.

 • Фондация „Асист-Помагащи технологии“ – Награда за утвърждаване на иновациите в социалните услуги
  Фондация „Асист-Помагащи технологии“ получи награда за утвърждаване на иновациите в социалните услуги. Фондацията работи активно за популяризиране на технологиите за комуникация чрез поглед за хора с увреждания. През изминалата и тази година бяха проведени редица срещи със специалисти и потребители на социални услуги в цялата страна, за да се запознаят с възможностите на тези технологии и ползите, които имат за подобряване живота на деца и възрастни, с комуникационни затруднения. Фондацията развива и изследователска дейност в областта.

 • Клубът на социалния работник към Русенския университет „Ангел Кънчев“ – Награда за утвърждаването на връзката между образованието и практиката в социалната работа
  Клубът на социалния работник към Русенския университет „Ангел Кънчев“ беше отличен с награда за утвърждаването на връзката между образованието и практиката в социалната работа. Клубът е активен инициатор и организатор на многобройни дейности за развитие на практическото обучение на студентите от специалността, съвместно с общината, социалните услуги от региона, международни партньори и др.

III. КАТЕГОРИЯ ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

 • Награда „Личен принос в развитието на националното партньорство и социалните услуги“
  Награди за личен принос в развитието на националното партньорство и социалните услуги получиха трима директори на дирекции, отговарящи за социалните услуги в различни общини на страната:
  Веселина Ботева, директор на дирекция „Социална политика“, община Пловдив
  Мариела Личева, директор на дирекция, „Здравни и социални дейности“, община Русе
  Мая Казанджиева, директор на дирекция, „Социални дейности, здравеопазване и спорт“, община Бургас
  Отличията са за дългогодишната активна и ползотворна съвместна работа с НАСО в областта на развитието на социалните услуги, сътрудничеството между общини и неправителствени организации-доставчици на услуги, подкрепа и активно участие в регионални и национални форуми за развитие на социалните услуги на дирекциите, лично на наградените партньори на НАСО и на управляваните от тях социални услуги.

 • Награди за личен принос в развитието на националното партньорство и социалните услуги получиха за първи път и четирима представители на НАСО:
  Атанаска Бонева, представител на НАСО за Ямбол и директор на Дирекция „Социално подпомагане“- Ямбол
  Златка Иванова, представител на НАСО за Търговище и директор на Комплекс за психично-здравни грижи в общността
  Маргарита Сариева, представител на НАСО за Велико Търново, управител на ЦСРИ-Велико Търново
  Росен Аврамов, представител на НАСО за Разград и директор на Сдружение „Жанета“-Разград
  С тези отличия Националният алианс изразява благодарността си към активността, ангажираността, всеотдайността и постоянството, с което представителите са инициирали и провеждали регионални форуми, подпомагали са организацията с експертиза в областта на социалните услуги, привличали са членове в мрежата на организацията и са станали пример за пълноценна ангажираност и сътрудничество в работа на НАСО и в социалния сектор.

IV. KAТЕГОРИЯ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 • Център за обществена подкрепа – Бургас. Отличието е за добри практики и междуинституционално сътрудничество, тъй като ЦОП-Бургас е пример за активна и ползотворна работа с всички партньори от местната и държавна власт, неправителствените организации и социалните услуги. Плод на това сътрудничество са и отлично проведените събития в социалния сектор, на които Центъра е редовен домакин, както и отличната работа с всички заинтересовани и отговорни страни при работата с различните случаи на децата-потребители на социалната услуга.

V. КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

 • Фирма „ЧОИ“ ЕООД - Награда за личен принос в развитието на корпоративната социална отговорност се връчва на фирмата за дългогодишната ангажираност с проблемите в социалната сфера и партньорството в НАСО в тази област.

Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2016 год.

I. КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:

 • Община Стара Загора - Голяма награда за принос в социалното развитие на България
  Община Стара Загора се награждава за принос в социалното развитие на България заради устойчиво развит модел на предоставяне на голям брой социални услуги с широк спектър на целевите групи и голям брой подкрепяни лица, иновативни социални модели и развитие на междусекторно партньорство, както с неправителствения и корпоративния сектор, така и в сферите на образование, здравеопазване, младежки политики и дейности, за подкрепа на деца и възрастни в неравностойно положение и цялостно подобряване качеството на живот на деца и лица с увреждания и други групи в неравностойно положение чрез постигане на независимост и социална интеграция.
 • Община Благоевград - Награда за социални инвестиции и социално-значими проекти
  Подкрепена от финансовите възможностите на Оперативните програми в периода 2007 г.-2013 г. Община Благоевград е реализирала целенасочено и ефективно развитие в социалния сектор. Чрез финансиране по оперативни програми е подобрено качеството и разширен обхвата на подкрепата за хората в неравностойно положение в общината, като резултатите са видими, измерими и с устойчив характер. Осигурена е модерна социална инфраструктура и са разкрити нови социални услуги, повишено е качеството на съществуващи социални услуги, приложени са успешни практики, адаптирани спрямо местните характеристики.
 • Община Димитровград - Награда за развитие на социалното предприемачество и осигуряване на възможности за заетост
  Община Димитровград активно развива социалната си политика, като създава условия хората от уязвими групи да се чувстват пълноценни по отношение на участието си в социалния живот и ползването на социалните си права, с широк брой на обхванати лица-ползватели на социални услуги и общински инициативи, включително чрез осигуряване на възможности за заетост в две социални предприятия, създадени от местните власти с първоначално финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси”, последващо осигуряване на устойчивост чрез общинския бюджет и тяхното непрекъснато надграждане и социално-пазарна ориентираност.
 • Община Банско - Награда за активна социално-отговорна местна политика
  Община Банско се награждава за постигнатото интегрирано устойчиво местно развитие, широк спектър от предоставяни социални, комбинирани и мобилни услуги, целящи подобряване стандарта на живот в общината чрез ефективно използване на национални и собствени ресурси и изграждане на ефективно партньорство между образователния, здравния и социалния сектор и включване на бизнеса в процесите на социална интеграция.
 • Община Търговище - Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
  Община Търговище получава Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор заради наложената политика на стремеж към обединяване на ресурса и усилията на органите на местно самоуправление и неправителствените организации в работата по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Търговище 2007-2013 г., мотивиране на гражданите за активно участие в управлението и развитието на Община Търговище, включително възлагане предоставянето на социални услуги на неправителствени организации при пълна прозрачност. Взаимодействието между Общината и неправителствените организации се осъществява на принцип на зачитане равнопоставеността на страните и тяхната независимост една от друга.
 • Община Видин - Награда за активно и ефективно партньорство с неправителствения сектор
  Община Видин се награждава заради ефективна социална политика, отговаряща на потребностите на групите в неравностойно положение и установена мрежа за сътрудничество и съвместна работа с неправителствения сектор, възлагайки почти 100% от социалните услуги в града на неправителствени организации, като по този начин се постига активно и дългосрочно партньорство между общинска администрация и гражданския сектор и което е предпоставка за доверие, сигурност и развиване на потенциала на неправителствените организации и техните целеви групи, както и гарантиране ефективността на социалното включване и качеството на социалните услуги.
 • Община Разград - Награда за социална ангажираност и добри практики
  Община Разград се награждава за социална ангажираност и добри практики заради реализирани проекти в областта на деинституционализацията на грижата за деца, довели до затварянето на всички институции за деца на територията на общината, устойчиво развитие на социалната подкрепа, добре развита мрежа от социални услуги насочени към почти всички рискови групи от населението, разкриване на нови услуги в съответствие с потребностите на живущите в града, реализиране на множество дейности и проекти за подобряване на социалната инфраструктура. Общинската стратегия за развитие на социални услуги цели да създаде условия за пълноценна реализация, чрез грижа и подкрепа на местните общности, групи и лица в риск като осигури достъпни и качествени социални услуги и поставя в центъра Човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности.
 • Община Враца - Награда за социална ангажираност и добри практики
  Община Враца се награждава за социална ангажираност и добри практики заради развит спектър от достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които допринасят за подобряване качеството на живот, максимална самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за деца и лица. Социалната политика на Общината следва принципите на международните конвенции относно човешките права и признаване на различията като ценност и ресурс за развитие, обществена солидарност и толерантност към всички социални групи. Краткосрочните приоритети на Община Враца са насочени към създаване на максимален достъп до услуги в изолирани населени места чрез мобилност на услугите, иновативност и гъвкавост в планирането, управлението и предоставянето; както и осигуряване на възможности за заетост чрез разкриване на социално предприятие и ателие за приложни изкуства.
 • Община Троян - Награда за социална ангажираност и добри практики
  Община Троян се награждава за социална ангажираност и добри практики заради устойчива местна социална политика, развит спектър от социални услуги и подкрепа, насочени към трайна социална интеграция на лица в неравностойно положение, визия за развитие на социалната икономика и осигуряване на трудова заетост като най-ефективен подход за социално включване и самостоятелен живот.
 • Община Русе – Специална обществена награда „Община с най-добри социални политики“
  В периода от 20 март до 10 април на сайта на НАСО беше реализирано онлайн гласуване, в което всеки посетител на сайта имаше възможност да даде своя глас за „Община с най-добри социални политики“ между досегашните носители на Голямата награда на НАСО и новономинирани общини. Победител в това гласуване с близо 3000 гласа стана Община Русе.

II. КАТЕГОРИЯ "НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ"

 • Фондация „ФПП – ИГА“ - Голяма награда за цялостен принос в социалното развитие на България
  Фондация „ФПП – ИГА“ е независима професионална организация, която инициира гражданската активност и работи за намаляване на престъпността; доставчик на пет социални услуги, насочени към различни целеви. Активно развива партньорство с местните власти, насочено към повишаване капацитета и качеството на реализираните социални услуги и социална подкрепа. Развива обучителни, консултантски, информационно-образователни инициативи и провежда застъпнически кампании в полза на целевите групи. Работи по множество проекти за повишаване на капацитета на експертно и професионално ниво, превенция на домашното насилие и цялостно повишаване на информираността от проактивни мерки за развитие на обществена чувствителност по проблемите на хората, имащи нужда от подкрепа.
 • Сдружение „Социален център Бургас“ - Награда за активни социални дейности и развитие на иновативни подходи
  Сдружение „Социален център Бургас“ се награждава за активни социални дейности и развитие на иновативни подходи за реализираната иновативна практика за предоставяне на услугата „социален асистент“ за хора с трайни увреждания по системата на личните бюджети за асистенция и по системата за лична комуникация. Организацията реализира и други дейности за социална подкрепа, насочени към хората с увреждания и техните семейства в града. Съществуващата към организацията Творческа работилница на хора с увреждания, замислена като алтернатива на социалната услуга Дневен център за възрастни лица с увреждания, се посещава от лица с физически, умствени и сензорни увреждания. Тази творческа работилница е място, където лицата с увреждания чрез посредничеството на социални работници не просто работят и творят, но и общуват, научат нова, полезна за тях информация.
 • Фондация „Очи на четири лапи“ - Награда за активни социални дейности и развитие на иновативни подходи
  Фондация „Очи на четири лапи“ се награждава за активни социални дейности и развитие на иновативни подходи за създаденото училище за кучета-водачи на слепи хора, което е единствено в България. В страната има 16 000 незрящи, а със специалните си умения и безгранична любов, които са на разположение 24 часа в денонощието, дипломираните кучета водачи и асистенти могат да спасят стотици хора с увреждания от самотния затвор на физическата зависимост. Освен училището, Фондацията управлява и Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора със зрителни увреждания с помощта на кучета водачи в град София, където се предоставят и услуги за създаване на двойки между хора с увреждания и кучета-водачи. От 2007 г. Фондацията е отгледала и възпитала 57 кучета-водачи и 1 куче асистент, като средствата за двугодишното обучение на кучетата в размер на над 15 000 лв. за всяко едно са осигурени от Фондацията чрез дарения, инициативи и проекти. „Очи на четири лапи“ изпълнява и активни правозащитни функции за осигуряване на достъп на кучета-водачи.
 • Асоциация „Да съхраним жената“ - Награда за активни социални дейности и развитие на иновативни подходи
  Асоциация „Да съхраним жената“ се награждава за активни социални дейности и развитие на иновативни подходи за реализирани инициативи и проекти, целящи жените да заемат достойна и заслужена позиция, като успешно осъществят всички свои роли в обществото, семейството и бизнеса. Асоциацията подкрепя деца, девойки, жени и всички хора с увреждания за постигане на по-добро качество на живот, труд, бит и личностно развитие; организира образователни курсове, симпозиуми, конкурси, публични дискусии, кръгли маси, проучвания, анализи и семинари за пълноценна професионална реализация на жените като предприемачи, мениджъри и специалисти. Асоциацията изпълнява и дейностите по управление на Център за социална рехабилитация и интеграция „Импулс” в град Варна, където 45 жени са включени в различни обучителни, развлекателни, здравни, спортни и комуникационни програми.

III. КАТЕГОРИЯ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“

 • Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив, управляван от Община Пловдив - Награда за активно партньорство и качество на социалните услуги

 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив, управляван от Община Пловдив, се награждава за активно партньорство с всички заинтересовани страни и отговорни институции и качество на социалните услуги при предоставяните грижи, целящи подобряване благосъстоянието и защитата правата на децата в Община Пловдив. КСУДС е с капацитет 172 места, разпределени в Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе”, Център за работа с деца на улицата и отпадащи от училище, Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности, и 2 Центъра за настаняване от семеен тип "Майка Тереза" и "Детска къща".

 • Център за социална рехабилитация и интеграция „Алтернатива“, управляван от Гражданско сдружение „Алтернативи 55“, гр. Стара Загора - Награда за активно партньорство и качество на социалните услуги
  Център за социална рехабилитация и интеграция „Алтернатива“, управляван от Гражданско сдружение „Алтернативи 55“, гр. Стара Загора е с капацитет от 20 деца, като основно се работи с деца със специални образователни потребности. От 2009 г. успешно адаптира и пилотира иновативни за България практики за социална подкрепа на целевата си група и развива партньорства с местните общности, бизнеса и други заинтересовани страни, като ефективно помага за подобряване качеството на живот на децата, техните родители и членове на разширено семейство, и работи активно с общността по конкретни теми, свързани със социалното включване на децата и младежите с увреждания.
 • Център за психично здраве – Русе - Награда за активно партньорство и качество на социалните услуги
  Център за психично здраве – Русе включва четири стационарни отделения, работилници за трудова рехабилитация, защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства, два центъра за настаняване от семеен тип, диагностично-консултативно звено и администрация, като обединява под един „покрив“ най-много социални услуги за хора с психични разстройства в Русе. ЦПЗ-Русе постига изключителни постижения в социалната и трудова рехабилитация, насочена към подобряване на уменията, себеизразяване и подобряване на комуникацията на хора с психични разстройства чрез дейности, реализирани от шивашка и тапицерска работилница, ателие за арт-терапия, музикална група, спортна терапия, дейности по озеленяване и почистване.
 • Дом за стари хора „Дълголетие“, София - Награда за активно партньорство и качество на социалните услуги
  Домът за стари хора „Дълголетие“ в кв. Дървеница, София е услугата с най-голям капацитет от този тип в цялата страна. Ежедневно осигурява качествена грижа на над 370 възрастни хора, в изцяло реновирана сграда и помещения, отговарящи на всички европейски стандарти. Освен за физическия комфорт, включващ медицинско, стоматологично обслужване и диетично хранене при необходимост, екипът се грижи потребителите да имат възможност за много разгърната индивидуална или групова трудотерапия, занимателни и функционални дейности, клубове по интереси – напр. литература, театър, уроци по компютърна грамотност и други. Домът разполага с библиотека и свободното време на настанените е на свободен режим, като се предлагат възможности за участие в културни, спортни мероприятия и екскурзии.
 • Веселина Стоилова, омбудсман на хората с увреждания в гр. Варна - Награда за партньорство, съпричастност и професионализъм
  Веселина Стоилова се награждава за активно партньорство в качеството си на омбудсман на хората с увреждания в град Варна. Самата тя е със силно намалено зрение, но въпреки това зад гърба си има завършено висше образование по 4 специалности - социология, икономика, право и социален мениджмънт. Стоилова е майка на 3 деца. В правомощията си като омбудсман представлява хората с увреждания пред всички обществени институции, помага за успешното разрешаване на техни социални и административни проблеми и превръща Варна в много по-достъпен град за хората, имащи нужда от по-голяма подкрепа.

IV. КАТЕГОРИЯ „ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“

 • Театър ЦВЕТЕ - Голяма награда за цялостен принос в социалното развитие на България
  Театър ЦВЕТЕ се награждава за цялостен принос в социалното развитие на България за реализирана активна и иновативна дейност, целяща активиране на обществото в разрешаването на проблемите на подрастващите и подпомагат интегрирането на хора, нуждаещи се от подкрепа чрез преодоляване на обществената стигма към тях. Театър ЦВЕТЕ е организация, обединяваща професионални актьори, режисьори, психолози и доброволци, които прилагат в работата си новаторски за България интерактивни театрални техники, с което помагат на деца и младежи, без оглед на техния произход и възможности, да опознаят и приемат себе си и другите; провокират личностното им развитие; окуражават позитивното им включване в обществения живот. „ЦВЕТЕ“ организира и провежда обучения на педагози, актьори и социални работници за приложение на изкуството в социалната и образователна сфера.
 • СНЦ „ХобиСклуб“, гр. Добрич - Награда за активни социални дейности чрез изкуство и култура
  На ХобиСклуб – град Добрич се присъжда специална награда за активни социални дейности чрез изкуство и култура заради реализираните множество инициативи през годините в Североизточна България, насочени към пълноценната интеграция на хора с увреждания чрез подпомагане развитието, реализацията и популяризирането на интересите на хора, които имат нужда от подкрепа, в областта на културата, изкуствата, колекционерството, поддържането на собствено хоби. ХобиСклуб реализира дейности за недискриминация спрямо хора с увреждания в областта на икономическото развитие, заетост, социалното подпомагане, образованието, присъствието в медиите. Всички дейности на сдружението се реализират изключително със собствени средства, доброволен труд и проектно финансиране.

V. КАТЕГОРИЯ "КОРПОРАЦИИ"

 • Аурубис България - Голяма награда за цялостен принос в социалното развитие на България
  Аурубис България се награждава с Голямата награда за цялостен принос в социалното развитие на България заради демонстрирания ярък пример на корпоративна социална отговорност. Всяка година Аурубис България реализира редица социални проекти на национално и местно ниво, съчетавайки корпоративните си ценности със стремежа да бъде в полза на обществото. Социалните приоритети на компанията са насочени към качествено и перспективно образование, интегриране на хора в неравностойно положение, активен зелен спорт, качествено здравеопазване и развитие на таланти и се реализират чрез ежегодна социална програма, насочена към подпомагане на хора в неравностойно положение, образование и талантливи деца, спортни инициативи, културни проекти и др. За последните 10 години компанията е направила дарения на стойност над 6 млн. лева. Аурубис България осъществява и други социално значими проекти в партньорство с асоциации, училища и други организации, споделящи общи идеи за развитие.

Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2015 год.

I. КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:

    • Община Велико Търново – Голяма награда за принос в социалното развитие на България

Община Велико Търново се награждава заради налагането на активни местни политики и реализирането на качествени социални услуги, с въведени иновативни подходи на управление на отделните услуги и отчитане потребностите на групите в неравностойно положение. Община Велико Търново е водеща и в създаването на условия за развитие на социалната икономика и социалното предприемачество с реализирани успешни инициативи и осигуряване на възможности за заетост и трудова интеграция на хора с неравностойно положение, с което налага устойчиви практики, насочени към дългосрочно социално развитие и по-добър живот на хората в нужда.

    • Община Русе - Голяма награда за принос в социалното развитие на България

Община Русе се награждава заради високия ръст на новоразкрити услуги, отговарящи на потребностите на групите в неравностойно положение и изградената и установена мрежа за сътрудничество и съвместна работа с неправителствения сектор, отдавайки огромна част – над 90% от социалните услуги в града, на неправителствени организации. Общинската администрация налага подход за активно и дългосрочно партньорство, което е предпоставка за добри взаимоотношения, доверие, сигурност и развиване на потенциала на неправителствените организации, както и гарантиране качеството и надграждането на социалните услуги и политики.

    • Община Стара Загора – Награда за „Социална иновация“

Наградата за „Социална иновация“ се присъжда на Община Стара Загора заради реализирания социален проект ТРАФИК SOS, насочен към подкрепа и защита на самотно живеещи и възрастни хора, с който частни охранители в община Стара Загора пазаруват лекарства по рецепта на възрастни хора, както и хранителни продукти, а при нужда ги транспортират до болница.

    • Община Девня - Награда за „Иновативен проект с висока социална значимост”

Проектът „Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от Община Девня“, за който се присъжда награда за „Иновативен проект с висока социална значимост”, е обхванал близо 1600 човека от Девня в редица мерки за подобряване на достъпа до заетост, образование, социално включване и трайна десегрегация. Дейностите са насочени към деца и младежи с риск от отпадане от образователната система, хора с увреждания и представители на уязвими социални групи. Проектът е уникален, защото обхваща едновременно няколко приоритетни направления и позволява да се работи комплексно с цели семейства - и с децата, и с родителите за преодоляване на социалната им изолация.

    • Община Ямбол - Награда за „Качество на социалните услуги”

На Община Ямбол се присъжда награда за „Качество на социалните услуги” за изградената ефективна мрежа от достъпни и качествени социални услуги, осигуряващи възможност за повишаване качеството на живот на всички деца и лица, попаднали или живеещи в риск, чрез предоставяне на пълноценна грижа и създаване на условия за реалното им социално включване, както и със създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея.

    • Община Несебър - Награда за „Активна социално-отговорна местна политика”

Още от 2007 г. Община Несебър въвежда редица инициативи по отношение на грижите, които тя полага за задържане на младите хора, подкрепа за по-добър живот на гражданите от третата възраст и хората в неравностойно положение, включително отпуска еднократна помощ в размер на 2000 лв. за всяко новородено дете, което е една от предпоставките за положителния прираст на населението в общината. Общината отделя солидни средства от собствения си бюджет за образование, помощи за инвитро процедури, поддържане на политиката за финансиране на читалищата, разкриване на мрежа от социални услуги, отговарящи на установените потребности на населението. Заделените средства от общинския бюджет са в двукратен размер на държавното финансиране за общината в тази област, с което Несебър се отличава за „Активна социално-отговорна местна политика”.

II. КАТЕГОРИЯ КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ:

     • „Седем-Осми“

Наградата се присъжда за изключително силен пример на социална ангажираност към децата и талантите на България, чрез които всички ние виждаме изход от трудностите и с което търсим успешното развитие на България в името на по-добрия живот на всички българи. Подкрепата за децата и хората, които притежават талант и успяват в името на България, е висша форма на социална ангажираност и пример за реален принос в успешното социално развитие на страната ни.

III. КАТЕГОРИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

    • Национален алианс за работа с доброволци - Голяма награда за принос в социалното развитие на България

Национален алианс за работа с доброволци се награждава за активна социално-отговорна дейност и принос за социалното и европейското развитие на България. НАРД е водеща организация в България с изградена и активна мрежа от доброволци в цялата страна и е активен член на НАСО - ярък пример за успешна реализация на партньорство на регионално и национално ниво, като осигурява добри практики за развитие на доброволчеството и социалното предприемачество чрез качествени и ефективни социални методи и иновативни подходи, и има реализирани значими проекти с много силно социално въздействие.

    • Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве“ - Награда за награждава за активни социални дейности и развитие на социалната отговорност в България

Сдружението е активен член на НАСО и активно развива мрежата на социалните услуги в Област Търговище като приобщава всички заинтересова страни към мисията и целите на Алианса. Създадено е през 1996 г. от потребители на психично-здравни услуги с идеята да защитава интересите и подпомага лицата с психични и психологични проблеми от област Търговище. Сдружението се стреми да превърне психичното здраве в основна ценност на личността и обществото, да подобри психичното здраве на българските граждани и усъвършенстване на психично-здравната помощ, и да подобри качеството на живот като цяло на лицата с психични разстройства.

IV. КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

    • Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години, град Велико Търново - Награда за активни социални дейности и иновативни решения

ЦСРИ Велико Търново развива иновативен модел за водене на документацията в услугата чрез автоматизирана система съобразно изискванията на Методиката за предоставяне на социалната услуга ЦСРИ. Този иновативен модел на отразяване е въведен в ЦСРИ-Велико Търново за първи път и осигурява възможности за пестене на време и оптимална организираност на работата на специалистите.

    • Център за социална рехабилитация и интеграция, град Ловеч, управляван от Сдружение „Граждански инициативи-Ловеч” - Награда за активни социални дейности и развитие на социалното предприемачество

Сдружение "Граждански инициативи-Ловеч", управляващо ЦСРИ-Ловеч, е и представителство на Национален алианс за социална отговорност в града и региона. В Центъра са обособени три къта за работа - кухненски кът, включващ кафене и място за посрещане на посетители, офис кът, оборудван с разнообразна офис техника и арт-ателие. На различните места специалисти работят с хора с увреждания, като, в зависимост от индивидуалните им интереси, им помагат да развиват умения за справяне в трудова среда. Амбициите на Центъра са да дадат тласък за развитие на социалното предприемачество и да реализират и продават на продукцията на хората с увреждания.

    • Комплекс за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол - Награда за активни социални дейности и развитие на национални инициативи

КСУДВ-Ямбол домакинства инициативата „Заедно можем повече“ вече повече от 3 години, като за последните две години – с подкрепата на НАСО, „Заедно можем повече“ е национална инициатива – периодична среща на специалистите от социалните услуги, които се провеждат в името на съвместната работа и подкрепа, насочена към създаването на едно пространство, където всеки може да сподели своите успехи, но и също проблеми и затруднения, които са една неразделна част от работата с деликатната целева група от деца и семейства в риск.

    • Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с физически увреждания – Шумен - Награда за активни социални дейности и развитие на иновативни подходи

В Центъра се предоставят социални услуги на деца и възрастни хора с увреждания, родители на деца с увреждания, семейства и близки на лица с увреждания, чрез целия спектър услуги за подкрепа, както и възможности за конна езда, плуване, обучение, трудотерапия и арт-терапия, спортни занимания и др. Работата на ЦСРИ-Шумен е ориентирана към специфичните проблеми на хората с увреждания, тяхното професионално консултиране и мотивиране, психологическа и мотивационна подкрепа с цел преодоляване на социалната изолация и стимулиране на активен самостоятелен живот и трудовата им реализация.

V. КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО:

    • Община Бургас и Общинско социално предприятие "Морски знаци" – Бургас

Община Бургас и Общинско социално предприятие "Морски знаци" – Бургас се награждават за активна социална политики и развитие на социалното предприемачество и предоставяне на възможност за трудова реализация на хора с увреждания, самотни и многодетни майки или лица чрез производство на рекламни материали с името и логото на Бургас, които от една страна популяризират града по целия свят, а от друга страна осигуряват работа на хора в неравностойно положение, което им дава възможност да се чувстват полезни в развитието на града.

VI. КАТЕГОРИЯ ИЗКУСТВО И КУЛТУРА:

Крисия Тодорова, Хасан и Ибрахим Игнатови

Наградата се присъжда за постигнат изключителен успех на детската Евровизия с класирането на България на второ място и с невероятно съдържателното си представяне, което НАСО приема като послание към всички българи и към държавата като цяло. Със своето постижение младите таланти постигат не само изключителен творчески продукт и успех, но и излъчват силно ангажиращо послание за обединение, за съучастие и съпричастност в желанието и необходимостта всички да имаме принос в успешното развитие на България на най-добро европейско ниво. Тримата млади таланти символизират надеждите на България и със своя талант чертаят една успешна перспектива за бъдещето на страната ни.

Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2014 год.

I. КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:

       • Община Пловдив

Община Пловдив печели наградата за активната си социална политика, показана устойчивост и иновативност на социални модели през изминалите години. Пловдив активно налага подход на работа за ефективно партньорство на всички нива – с местни доставчици на услуги, други общини и неправителствения сектор и администрацията е винаги отворена за диалог и съвместна работа. 

2014 plovdiv

plaket NASO 2014 Plovdiv

       • Община Карнобат

Община Карнобат е един от моделите за успешна социална политика и реализация на ефективни социални услуги. В града функционират 11 социални услуги, а приключеният процес на деинституционализация е превърнал Общината в модел и пример за подражание на българските общини. Община Карнобат непрекъснато генерира иновативни и ефективно модели за социална подкрепа и партньорство.

2014 karnobat

plaket NASO 2014 Karnobat

 

II. КАТЕГОРИЯ КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ:

       • няма наградени

III. КАТЕГОРИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

       • Фондация "Международна социална служба - България"

 От своето създаване досега организацията е изпълнила над 15 проекта, основно в областта на развитието и предоставянето на социални услуги за деца и семейства, в 8 от които е била водеща организация. МСС-България е активен член на НАСО и ярък пример за успешна реализация на партньорство между местни власти и различни институции и организации, имащи отношения към създаването и осигуряването на качествени и ефективни социални услуги и иновативни методи, в това число и успешна деинституционализация, има реализирани значими проекти с много силно социално въздействие. МСС-България използва също и вътрешна система за оценка на качеството, което е иновативен за България подход, но в пълно съответствие с водещите европейски и световни тенденции.

2014 MSS

plaket NASO 2014 MSS

 

Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2013 год.

        • I. КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:
         • Община Пазарджик

Община Пазарджик печели наградата с иновативния си подход в социалните услуги и добре развитата социална инфраструктура. В града функционира първия в страната Обществен съвет на доставчици на социални услуги. Освен това броят на външни изпълнители е голям и това е осъзната местна политика, която следва европейските тенденции. Активно се работи с всички доставчици и процесът от обявяване на конкурси до сключване на договори и отчитане на изпълнените услуги е напълно изяснен. В Общината съществуват отделни иновативни решения за създаване на услуги за различни категории потребители, което също е положителен знак в местната политика. Общината е сред водещите в активните местни политики и реализирането на качествени социални услуги, което върви успоредно с подкрепата от страна на външни доставчици.

NAGRADI 2013 Pazardjik

 

plaket pazardjik

        • II. КАТЕГОРИЯ КОРПОРАЦИИ:
         • Няма наградени

III. КАТЕГОРИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

       • Фондация "Сийдър"

Фондация „Сийдър“ е известна с активната си иновационна дейност сред НПО сектора в България, и която реализира социални услуги и проекти с много високо качество и с много висока степен на социална значимост в развитието на местните и национални социални политики. Фондация Сийдър има реализирани значими проекти с много силно въздействие най-вече в областта на деинституционализацията и партньорството между местни власти и различни институции и организации, имащи отношения към създаването и осигуряването на качествени и ефективни социални услуги и иновативни методи, в това число и успешна деинституционализация. Фондацията е една от най-големите НПО, работещи в България и е активен член на НАСО – ярък пример на активен доставчик на социални услуги в съвременен вариант. Организацията активно участва в изминалите форуми на НАСО до сега със свои презентации и споделен успешен опит.

NAGRADI 2013 Seeder

 

plaket cedar

 

Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2012 год.

       • I. КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:
        • Oбщина Девин
         • За активна, социално отговорна политикиа и принос за социалното и европейско развитие на България
       • II. КАТЕГОРИЯ КОРПОРАЦИИ:
        • БНТ - Българска национална телевизия
         • За активна, социално отговорна политикиа и принос за социалното и европейско развитие на България
       • III. КАТЕГОРИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
        • НСОРБ - Национално сдружение на общините в Република българия
         • За активна, социално отговорна политикиа и принос за социалното и европейско развитие на България
       • IV. СЕРТИФИКАТ ЗА ДОСТЪПНОСТ
        • Хотел "Мелия Гранд Ермитаж", к.к. "Златни пясъци", Варна


Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2011 год.

       • I. КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:
        • Община Бургас
          • За активна социално отговорна политика и принос за социалното и европейското развитие на България
         Nagrada Burgas
         plaket Burgas
       • II. КАТЕГОРИЯ КОРПОРАЦИИ:
        • Няма наградени
       • III. КАТЕГОРИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
        • EASPD - Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания
          • За активна, социално отговорна и значителна международна дейност и принос за развитието на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания и цялостен принос за социалното и европейско развитие на България
         Nagrada EASPDplaket EASPD

Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2010 год.

4 forum_logos

Четвърти Национален Форум на доставчиците на услуги
за хора с увреждания 21-23 април 2010 г. София

       • I. КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:
        • Столична Община
         • за устойчиво развитие на обхвата, съдържанието и разнообразието от социални услуги за различните социални групи.
         • за осигуряване на значим собствен ресурс за финансиране на социални дейсноти;
         • за реализиране на иновативен и силен социален заряд на единатвената в България услуга „Асистент за независим живот”
        • Община Варна
         • за реализиране на единствената в България, от 8 години, Общинска Социална Програма
         • за европейски подход и постигнати европейски стандарти в предоставяне на социални услуги чрез партньорство и делегиране на дейности на гражданските организации
         • за иновативен с многопосочен ефект опит в предоставянето на единствената в България услуга Социален асистент за деца с увреждания, учещи в общообразователните училища и детски градини, чрез осигуряване на собствен ресурс от общинския бюджет.
       • II. КАТЕГОРИЯ КОРПОРАЦИИ:
        • КЦМ 2000 АД - Пловдив
         • за иновативни инжинерингови решения и ефективно развитие на човешкия ресурс
         • за социална ангажираност и принос за социално развитие на региона
         • за иновативни с европейска насоченост решения за изграждане на собствено специализирано предприятие за хора с намалена трудоспособност
       • III. КАТЕГОРИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
        • Фондация Карин дом
         • за значим принос в осигуряването на качествени и ефективни социални услуги за рехабилитация и социална интеграция на деца със специални образованетлни нужди
         • за приложение и популяризиране в България на иновативни европейски методи в социалните и рехабилитационните дейности
         • за реализацрани иновативни проекти със силен социален ефект

Национален Алианс за Социална Отговорност Пети Форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България
"Социално включване чрез отворения пазар на труда" 24-26 юни 2010 г. Варна

По време на форума бяха връчени специални отличия на работодатели и общини, с принос в политиките и дейностите си в подкрепата на хората с увреждания:1. Отличия за реализирано успешно и социално значимо партньорство с корпоративния и социален сектор в подкрепа на хората с увреждания и социалното развитие на региона получиха:

       • Община Пловдив
       • Община Пирдоп

2. Отличия за реализирани успешни социално значими решения и дейности в подкрепа на хората с увреждания и социалното развитие на региона получиха:

       • "Пролет" ЕООД - Пирдоп
       • ТПКИ "Добруджанка"- Силистра
       • "Райна Княгиня-П" ООД - Панагюрище
       • "Спопански дейности КЦМ" ООД - Пловдив

snowball final

Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания
Национален алианс за социална отговорност
Община Бургас

Заключителен семинар по проект SNOWBALL и Първи Регионален Форум
на доставчиците на услуги за хора с увреждания в Област Бургас

 

Благодарствена грамота на Фламандските власти за успешно реализирано партньорство

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев връчи специална благодарствена грамота на представителя на Фламандските власти за успешно реализирано партньорство и подкрепа за изграждането на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България.

Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2008 год.

       • Никола Треан - Изпълнителен Директор на „Аурубис България” АД
       • Свилен Стоянов - актьор, режисьор

Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2007 год.

       • Солвей Соди АД
       • Проф.д.ик.н Анна Недялкова - ректор на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”

Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2006 год.

       • Люк Зелдерлоо - Генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания

Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2005 год.

       • Д-р Здравко Марков - Директор на дирекция „Социални дейности и жилищна политика” на Община Варна
       • Гергана Господинова - Председател на постоянната комисия „Социални дейности” към Общински съвет - Варна.

Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2004 год.

       • Кирил Йорданов - Кмет на град Варна

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

April 2018
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Предстоящо