ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

На 10 октомври 2013 г. в Заседателната зала на КСУДВ (Комплекс за социални услуги за деца и възрастни), гр. Ямбол Национален алианс за социална отговорност (НАСО) проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги. Темата на форума бе "Партньорство за по-добри социални услуги". Домакин и организатор на събитието, което премина изключително емоционално, в дух на съпричастност и грижа към хората в неравностойно положение, бе ЦОП „Усмивка“ – гр. Ямбол.

yambol 2

Приветствени думи за ползотворна работа и подкрепа на партньорството между доставчиците на услуги на територията на област Ямбол, от името на кмета на Община Ямбол г-н Георги Славов, отправи г-жа Неда Бъчварова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности“. „Реализиране на активни социални политики и ефективни социални услуги в Република България е основната дейност на НАСО“, сподели пред присъстващите г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. Той ги запозна с идеите на националната организация, задачите, които предстоят и ги призова да споделят възможности за промяна и решаване на проблемите, които съществуват в тази сфера. Г-н Георгиев приветства усилията на община Ямбол в създаване на добри условия за развитие на социалните услуги и каза, че малко общини могат да се похвалят с такъв център, какъвто е КСУДВ, в който има прекрасни условия за работа.
Г-жа Милена Янъкова, директор на РДСП Ямбол, представи социалните услуги, действащи към момента в област Ямбол и сподели актуални и специфични местни и регионални особености на социалните услуги. Г–ца Нели Илчева, експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Ямбол, запозна участниците в срещата с партньорството между община Ямбол и доставчиците на услуги за развитие на тяхното качество и ефективност. „Община Ямбол е една от първите в страната, които приключиха строителството на социалните центрове за деца с увреждания и първата, която подписа договор за предоставяне на новите социални услуги,“ подчерта по време на представянето г-жа Неда Бъчварова по повод успешното финализиране на поредния социален проект на Ямбол - „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол", финансиран по ОП „Регионално развитие". В рамките на този проект бяха изградени и обзаведени три Центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище в общината. Два от центровете са изградени на ул. „Ямболска комуна", един - в к-с „Зорница", защитеното жилище се намира на ул. „Вит". Социалните заведения отговарят на всички съвременни изисквания, за да осигурят домашен уют и подходяща среда за отглеждане на деца и младежи с увреждания останали без родителска грижа. Проектът е разработен от Община Ямбол и е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

yambol 1

На форума присъстваха представители също представители на институциите на други общини в региона - от останалите общини - Тунджа, Стралджа и Елхово, както и представители на неправителствени организации, които също презентираха дейността си, споделиха проблемите в работата и възможностите за тяхното разрешаване. Бяха обсъдени и дискутирани най-актуалните проблеми в социалния сектор на местно и национално ниво. Представиха се добри практики от Европа и услуги, които не съществуват в България и които в момента НАСО се стреми да наложи у нас - подкрепена заетост и др. Бяха обсъдени варианти за по-добро партньорство между доставчиците на социални услуги от страната и партньорството на местните доставчици с НАСО, като национално представена организация на доставчици на услуги от цялата страна. Срещата приключи с нови идеи за партньорство и проекти за развитие на социалните услуги в област Ямбол.

 


Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо

No result...