ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

На 17 май в община Пазарджик се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Пазарджик. Темата му беше „Партньорство за по-добри социални услуги“. Събитието се организира по инициатива на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) със съдействието на община Пазарджик. Този форум е част от поредица форуми, които НАСО провежда в рамките на годишната си програма и е в отговор на необходимостта за подобна среща на многото и разнообразни доставчици на социални услуги в региона. Освен Национален форум, НАСО организира редовни тематични и регионални форуми.

Програмата беше открита с приветствие от името на кмета на община Пазарджик, което направи Димитрия Церова, директор на дирекция „Социални дейности“. След това Димитрия Гърдева, директор на РДСП-Пазарджик, представи актуалната към момента картина на социалните услуги в региона и стремежа на общините за по-добро качество при тяхното предоставяне и равнопоставеност на доставчиците на услуги.

Димитрия Церова, директор на дирекция „Социални дейности“, посочи, че в община Пазарджик функционира първия в страната Обществен съвет по въпросите на социалните услуги. Освен това броят на външни изпълнители е голям и това е осъзната местна политика, която следва европейските тенденции. Активно се работи с всички доставчици и процеса от обявяване на конкурси до сключване на договори и отчитане на изпълнените услуги е напълно изяснен. В общината съществуват отделни иновативни решения за създаване на услуги за различни категории потребители, което също е положителен знак в местната политика. Общината е сред водещите в активни местни политики и реализирането на качествени социални услуги, което върви успоредно с подкрепата от страна на външни доставчици.

Като водеща национална организация за доставчици на социални услуги и на хора с увреждания, както и като представител за България на EASPD, НАСО има възможност да осигури мост за добри практики между Европа и България, подчерта в своето изказване Георги Георгиев, председател на НАСО. Бяха посочени редица добри примери за подобно сътрудничество и необходимостта от партньорство, като и мястото на НАСО – като медиатор между държавни и местни власти и доставчиците на услуги. На участниците във форума бяха представени възможностите за участие в работата на НАСО и членство при облекчени условия. Те получиха и покана да присъстват на Осмия Национален форум на доставчиците на социални услуги, който е под надслов „Европейско партньорство за по-успешен преход от училище към заетост“ и ще се проведе между 4 и 6 юни в к.к. Златни пясъци – Варна. На форума се очаква да се изведат конкретни препоръки и предложения, които ще бъдат предоставени на МТСП за решение, каза Георги Георгиев. Всички изразиха огромен интерес и желание за участие в него.

Сред акцентите на дискусията по време на регионалния форум беше създадената мрежа на доставчици и добронамереното съревнование под формата на партньорство между всички, при наложен стил на подкрепа и партньорство без противоречия. Стана явно, че в Пазарджик е създадена добра база и среда за работа на гражданския сектор. Споделени бяха някои въпроси, на които ще се търси решение в практиката. Срещата приключи позитивно и в градивен дух на подкрепа и желание за бъдещо развитие на тези добри практики и атмосфера в града. Георги Георгиев насочи и апелира за активно партньорство и пое ангажимент да популяризира добрия опит на община Пазарджик на национално ниво.


Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
31

Предстоящо