ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

IMG 7997aНа 14 май 2014г. в сградата на Община Варна се проведе семинар на тема „Европа 2020 – нови социални политики и услуги, европейски добри практики и партньорства”. Семинарът се организира от Агенция за социално развитие „Вижън”, която е сред учредителите на НАСО, в партньорство с EASPD и Община Варна. Водещи лектори бяха г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, членовете на борда на EASPD - г-жа Бернадет Грозио, генерален мениджър на Centre de la Gabrielle, Франция и г-н Джим Кроу, директор на Learning Disabilities, Уелс. Модератор и водещ на семинара бе г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност. Сред официалните участници от българска страна бяха още г-н Иван Портних, кмет на Варна, д-р Лидия Маринова, зам.-кмет на Варна, г-жа Любомира Комитска, директор на Дирекция „Социални дейности” и г-жа Хамза, председател на постоянната комисия по социални политики. В залата присъстваха представители на доставчици на социални услуги, неправителствени организации и работодатели от Варна и Североизточна България.

Приветствени думи към участниците отправи г-н Георгиев, като подчерта значимостта и полезността на партньорството между местните и националните власти с EASPD чрез НАСО, което подпомага внасянето и адаптирането на успешни европейски практики в България. Г-н Георгиев представи също опита и историята на Агенция за социално развитие „Вижън” като акцентира върху утвърдения опит за въвеждане на иновативни услуги и практики у нас. Семинарът е част от дейностите по проект „Нови услуги за заетост”, спомена г-н Георгиев, като посочи, че общата цел на проекта включва реализиране на международно партньорство с водещи европейски доставчици на социални услуги с цел проучване, обобщаване и адаптиране на европейски опит в България за осигуряване на ефективни социални услуги в т.ч. нов вид услуга – „подкрепена заетост“.

В началото на своята презентация г-н Зелдерло посочи важността на фокуса върху качеството на новите услуги и социални политики, защото новата тенденция в Европа е разбирането, че хората с увреждания трябва да имат по-добро място в съвременното общество. Начинът за постигане на това е премахване на бариерите пред тяхната реализация, включително отваряне на възможности за заетост и изграждане на включващо общество. Всички ключови участници в този процес – от националните и местни власти, до доставчиците на услуги и самите хора с увреждания, могат да се справят с всички тези предизвикателства, ако работят в партньорство. Г-н Зелдерло представи основните европейски стратегии за развитие на включващо общество – стратегията „Европа 2020”, включително механизма за мониторинг на напредъка на отделните държави по постигане на целите на стратегията – Европейския семестър, както и Европейската стратегия за деинституционализация.

Пример за успешно изпълнение на деинституционализация и въвеждане на нови услуги за заетост представи г-жа Грозио, която разказа за практиките във Франция в тази област. Сред основните акценти в нейното представяне бе идеята, че обменът на опит трябва да се насърчава и да се използват гъвкави модели, които да позволят на хората с увреждания да водят пълноценен живот. Управляваният от нея Център е възникнал като затворена институция, но благодарение на иновативните модели на работа в момента е институция от отворен тип, която дава разнообразни възможности на своите потребители за реализация в работна среда. Друг много интересен момент от френската практика е използването на изразните средства на изкуството, особено с потребители, които не могат да се изразяват вербално, чрез което те успяват да се реализират и изразят. Без да се събарят сгради и огради, с помощта на иновативни подходи една затворена институция може да се превърне в модерна и включваща услуга, коментира г-н Георгиев в резюме за френския опит.

Последният международен лектор – г-н Джим Кроу, премести вниманието върху практиките за социално включване и заетост на хората с увреждания в Уелс. Той разказа накратко за осъществения преход от медицински към социален модел в социалния сектор в Уелс. В момента социалната политика там се базира на три основни принципа: хората с увреждания имат право на обичаен живот, право да бъдат личности и право да получават допълнителна подкрепа. Изключително иновативна услуга за подкрепена заетост се предоставя в Уелс, където има специална Агенция за подкрепена заетост Елит. Г-н Кроу представи основната същност и елементи на подкрепената заетост – лицето се наема и получава реално заплащане срещу реално извършена работа. Възможностите за работа, които Агенция Елит осигурява, варирант от административни длъжности през търговия и производство. Г-н Кроу подчерта, че трябва да се търси съответствие между уменията на кандидата за работа и изискванията на работодателя, за да се постигне успешна реализация.

В заключение на представените практики, г-н Иван Портних, кмет на Варна, посочи, че социалната политика и дейности винаги са и ще бъдат приоритет за Община Варна. Той изрази удовлетвореност, че Варна винаги е била пионер в много услуги и социални дейности, както и много добър пример за сътрудничество между неправителствения сектор и местната власт. Социалните услуги във Варна се предоставят с високо качество и г-н Портних даде гаранция, че тази традиция не само ще бъде продължена, но и ще се надгражда в бъдеще.

При закриване на семинара г-н Георгиев изрази увереност в бъдещото ползотворно развитие на вече традиционното партньорство между НАСО, EASPD и Община Варна. Той отправи също покана към всички участници и гости на семинара да присъстват на предстоящия Девети национален форум на доставчиците на социални услуги, който ще се проведе от 11 до 13 юни във Варна и на който ще бъдат представени както резултатите от проектите на НАСО и Вижън, така и ще бъде проведено специално обучение за възможностите за участие на неправителствения сектор в механизмите на Европейския семестър.

IMG 7996a IMG 8000a

 IMG 8033a IMG 8037a


Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
31

Предстоящо