ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

На 10 октомври 2013 г. в Заседателната зала на КСУДВ (Комплекс за социални услуги за деца и възрастни), гр. Ямбол Национален алианс за социална отговорност (НАСО) проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги. Темата на форума бе "Партньорство за по-добри социални услуги". Домакин и организатор на събитието, което премина изключително емоционално, в дух на съпричастност и грижа към хората в неравностойно положение, бе ЦОП „Усмивка“ – гр. Ямбол.

yambol 2

Приветствени думи за ползотворна работа и подкрепа на партньорството между доставчиците на услуги на територията на област Ямбол, от името на кмета на Община Ямбол г-н Георги Славов, отправи г-жа Неда Бъчварова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности“. „Реализиране на активни социални политики и ефективни социални услуги в Република България е основната дейност на НАСО“, сподели пред присъстващите г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. Той ги запозна с идеите на националната организация, задачите, които предстоят и ги призова да споделят възможности за промяна и решаване на проблемите, които съществуват в тази сфера. Г-н Георгиев приветства усилията на община Ямбол в създаване на добри условия за развитие на социалните услуги и каза, че малко общини могат да се похвалят с такъв център, какъвто е КСУДВ, в който има прекрасни условия за работа.
Г-жа Милена Янъкова, директор на РДСП Ямбол, представи социалните услуги, действащи към момента в област Ямбол и сподели актуални и специфични местни и регионални особености на социалните услуги. Г–ца Нели Илчева, експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Ямбол, запозна участниците в срещата с партньорството между община Ямбол и доставчиците на услуги за развитие на тяхното качество и ефективност. „Община Ямбол е една от първите в страната, които приключиха строителството на социалните центрове за деца с увреждания и първата, която подписа договор за предоставяне на новите социални услуги,“ подчерта по време на представянето г-жа Неда Бъчварова по повод успешното финализиране на поредния социален проект на Ямбол - „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в град Ямбол", финансиран по ОП „Регионално развитие". В рамките на този проект бяха изградени и обзаведени три Центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище в общината. Два от центровете са изградени на ул. „Ямболска комуна", един - в к-с „Зорница", защитеното жилище се намира на ул. „Вит". Социалните заведения отговарят на всички съвременни изисквания, за да осигурят домашен уют и подходяща среда за отглеждане на деца и младежи с увреждания останали без родителска грижа. Проектът е разработен от Община Ямбол и е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

yambol 1

На форума присъстваха представители също представители на институциите на други общини в региона - от останалите общини - Тунджа, Стралджа и Елхово, както и представители на неправителствени организации, които също презентираха дейността си, споделиха проблемите в работата и възможностите за тяхното разрешаване. Бяха обсъдени и дискутирани най-актуалните проблеми в социалния сектор на местно и национално ниво. Представиха се добри практики от Европа и услуги, които не съществуват в България и които в момента НАСО се стреми да наложи у нас - подкрепена заетост и др. Бяха обсъдени варианти за по-добро партньорство между доставчиците на социални услуги от страната и партньорството на местните доставчици с НАСО, като национално представена организация на доставчици на услуги от цялата страна. Срещата приключи с нови идеи за партньорство и проекти за развитие на социалните услуги в област Ямбол.

 


15-05-2014-бургас,-регионална-среща-с-международно-участие-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 15 май 2014г. в Културен център „Морско казино” – Бургас, се проведе регионална среща с международно участие на доставчиците на социални услуги от Бургас и Югоизточна България. Срещата се организира от...
14-05-2014-варна,-международен-семинар-по-нови-услуги-за-заетостНа 14 май 2014г. в сградата на Община Варна се проведе семинар на тема „Европа 2020 – нови социални политики и услуги, европейски добри практики и партньорства”. Семинарът се организира от Агенция за...
25-04-2014-пловдив,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 25 април 2014 г. в сградата на Община Пловдив се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от града, организиран от Национален алианс за социална отговорност съвместно с Община...
24-04-2014-софия,-международен-семинар-европа-2020На 24 април 2014 г. в Столична община се състоя международен семинар по социални политики за хора с увреждания. Обединяваща тема на семинара бе „Европа 2020 – интелигентен, устойчив и включващ растеж“....
08-04-2014-разград,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 8 април 2014 г. в град Разград се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от областта. Темата на Форума бе „Партньорство за по-добри социални услуги“ и бе организиран от Национален...
На 4 април 2014г. в град Ямбол се проведе среща на НАСО с доставчици на социални услуги от града и региона. На срещата участваха представители на различни видове услуги от региона, общини, областна...
03-04-2014-стара-загора,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 3 април 2014г. в Стара Загора се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност (НАСО), в партньорство с Община Стара Загора....
19-02-2014-търговище,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 19 февруари 2014г. в сградата на Община Търговище се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги. Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) със...
На 13 декември 2014 г. в сградата на община Плевен се проведе среща на доставчиците от община Плевен. Срещата се проведе по инициатива на Национален алианс за социална отговорност и бе организирана със...
На 13 декември т.г. в сграда на община Ловеч се проведе среща между доставчиците на социални услуги, работещи на територията на община Ловеч, и представители на Национален алианс за социална отговорност....
11-12-2013-благоевград,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услуги-от-областтаНа 11 декември 2013 г. в Благоевград се проведе Регионална среща на доставчиците на социални услуги от област Благоевград на тема „Партньорство за по-добри социални услуги“. Срещата се организира от...
23-10-2013-видин,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 23 октомври от 14.00 ч. в сградата на Община Видин се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Видин, в рамките на проект „Партньорство за по-добър живот“, който се...
10-10-2013-ямбол,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 10 октомври 2013 г. в Заседателната зала на КСУДВ (Комплекс за социални услуги за деца и възрастни), гр. Ямбол Национален алианс за социална отговорност (НАСО) проведе регионален форум на доставчиците...
25-06-2013-русе,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 25 юни в зала „Европа“ на Доходната сграда и Драматичния театър-Русе се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Русе и Първа регионална среща по "Съпричастност" -...
На 17 май в община Пазарджик се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Пазарджик. Темата му беше „Партньорство за по-добри социални услуги“. Събитието се организира по...
plovdiv_ksoНа 01.10.2010 г. в Пловдив Национален алианс за социална отговорност /НАСО/, Европейски информационен и иновационен център към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и КТ „Подкрепа” – Пловдив организираха...
На 17 юни 2011 г. в Добрич се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги, организиран от Национален алианс за социална отговорност. Форумът бе открит от г-н Георги Георгиев, председател...
На 29 април 2011 г. в гр. Силистра се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от региона на Силистра. Форумът се организира от Национален алианс за социална отговорност и бе открит от...
25-11-2010-–-шумен,-регионален-форум-на-доставчиците-на-услуги-за-хора-с-уврежданияВ град Шумен НАСО проведе поредния регионален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от областта. Преди форума от името на кмета на град Шумен г-н Красимир Костов, представителя на НАСО, г-н...
На 28.10.2010 г. в гр. Габрово се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност. Срещата откри г-н Георги Георгиев, председател на...
10-09-2010-първи-регионален-форум-на-доставчиците-на-услуги-за-хора-с-увреждания-в-област-бургас-и-заключителен-семинар-по-проект-snowball ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТОБЩИНА БУРГАС ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ SNOWBALL И ПЪРВИ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ НА...

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Предстоящо