ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

На 25 юни в зала „Европа“ на Доходната сграда и Драматичния театър-Русе се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Русе и Първа регионална среща по "Съпричастност" - BG051PО001-5.1.05-0002-C0001, проект "Партньорство за по-добър живот". Темата на Форума и срещата беше „Партньорство за по-добри социални услуги“. Форумът беше организиран от Националния алианс за социална отговорност с подкрепата и партньорството на Община Русе, Областна администрация - Русе и регионалната дирекция за Социално подпомагане. Самият проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.

Присъстваха над 60 представители на общините от област Русе и организации-доставчици на социални услуги от областта. Форумът бе открит с приветствие на кмета на общината-домакин, г-н Пламен Стоилов. В приветствието си г-н Стоилов поздрави гостите от областта и подчерта значимостта на Форума в поредицата от събития, случващи се в социалната сфера в областта, както и дейностите и проектите, които се реализират в тази посока. Той изрази увереност, че по време и след провеждането на Форума ще се реализират полезна дискусия, обмен на опит и последващи решения и действия, които да допринесат за развитието на социалните политики и услуги в областта. Г-н Стоилов засвидетелства значимостта на партньорството между НАСО и общините и в частност община Русе, както и между общините и НПО - доставчици на социални услуги. Той посочи, че работата в социалния сектор е сред основните приоритети в общинската политика и се работи целенасочено за подобряване на социалните услуги в региона. Гости на Форума бяха и г-н Иван Григоров, заместник-кмет по хуманитарните въпроси на община Русе, г-жа Кремена Кръстева, областна администрация на Русе, г-жа Мариела Личева, дирекция „Здравни и социални дейности“ към община Русе, г-жа Татяна Дончева, регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе и представители на много медии от региона.

Основни презентации представиха г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, г-жа Мариела Личева, г-жа Татяна Дончева и г-жа Кремена Кръстева. По време на презентациите участниците бяха запознати с основните моменти от съвременните европейски, национални и местни социални политики, актуални въпроси свързани с развитието на социалните услуги, задачите на държавните институции, на общините и на доставчиците на социални услуги. Специален акцент беше поставен върху задачите и приноса на НАСО като национална организация, обединяваща доставчици на социални услуги, и работеща активно за национално и международно партньорство в тази посока. Интерес предизвика докладът за положителния опит за развитие на социалните услуги в община Русе, както и данните, че през последните години има значително развитие и разкриване на нови социални услуги, и че 100 % от социалните услуги, делегирани като държавно делегирани дейности, са предоставени на външни доставчици след конкурс и по договор с Община Русе.

Сред основните насоки на работа на социалната политика на Общината е деинститутинализацията на деца и възрастни. Беше посочено, че са необходими целенасочени действия, така че потребителите да не бъдат зависими от самата услуга, а да се насочват към самостоятелен и независим живот. В тази връзка и след случая Могилино, община Русе е една от водещите общини в процеса на деинститутинализация.

По време на дискусията на Форума бяха споделени и обсъдени важни въпроси, касаещи стандартите за финансиране на услугите, липсата на стандарти за качество на услугите, партньорството между доставчици и общини, необходимостта от информираност и други подобни.

Друга важна тема в дискусията бяха възможностите за европейско, национално и местно партньорство и нуждата на социалния сектор от такова партньорство. Представени бяха възможностите на НАСО като национална организация, обединяваща доставчици на услуги и представител за България на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги (EASPD), да осигури условия за такова партньорство. На въпросите за възможностите за членство и участие в дейностите на НАСО бяха представени условията за членство и партньорство с НАСО, което осигурява както директно участие в дейностите на Европейската асоциация и преки връзки с централата на Европейската комисия в Брюксел, така и активно участие при формирането на национални социални политики. Членството в НАСО и партньорството с НАСО осигуряват възможност за предварително и последващо участие в обсъждане на нормативни документи и проекти за промени и нови нормативни документи, обсъждане в Националния съвет за социално включване и Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. НАСО осигурява проекти на документи от работата на тези национални органи за всички свои членове и спомага за придвижването на техните становища до националните органи за вземане на решения. Активността на дискусията по тези въпроси характеризира водещия принос на НАСО за развитието на социалните услуги както в община Русе, така и в Североизточния регион.

Предмет на дискусията бяха както споменатите вече теми, така и въпроси, отнасящи се към конкретната практика за осигуряване на материална база, приложение на нормативни документи, работа с персонала, промени в регламенти и методики, партньорство с АСП и други в тази посока. Стремежът на всички беше преодоляване на трудностите, бюрократичните ограничения и търсене на по-добри услуги и по-добро качество на услугите за по-ефективна подкрепа и качество на живот на нуждаещите се чрез активно партньорство между доставчици, общини, АСП, подкрепено от НАСО. Община Русе и НАСО се ангажираха да обобщят, редактират и предложат на националните институции и министерства всички въпроси, поставени на дискусията.

 DSC 0448a

 

DSC 0408a


15-05-2014-бургас,-регионална-среща-с-международно-участие-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 15 май 2014г. в Културен център „Морско казино” – Бургас, се проведе регионална среща с международно участие на доставчиците на социални услуги от Бургас и Югоизточна България. Срещата се организира от...
14-05-2014-варна,-международен-семинар-по-нови-услуги-за-заетостНа 14 май 2014г. в сградата на Община Варна се проведе семинар на тема „Европа 2020 – нови социални политики и услуги, европейски добри практики и партньорства”. Семинарът се организира от Агенция за...
25-04-2014-пловдив,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 25 април 2014 г. в сградата на Община Пловдив се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от града, организиран от Национален алианс за социална отговорност съвместно с Община...
24-04-2014-софия,-международен-семинар-европа-2020На 24 април 2014 г. в Столична община се състоя международен семинар по социални политики за хора с увреждания. Обединяваща тема на семинара бе „Европа 2020 – интелигентен, устойчив и включващ растеж“....
08-04-2014-разград,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 8 април 2014 г. в град Разград се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от областта. Темата на Форума бе „Партньорство за по-добри социални услуги“ и бе организиран от Национален...
На 4 април 2014г. в град Ямбол се проведе среща на НАСО с доставчици на социални услуги от града и региона. На срещата участваха представители на различни видове услуги от региона, общини, областна...
03-04-2014-стара-загора,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 3 април 2014г. в Стара Загора се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност (НАСО), в партньорство с Община Стара Загора....
19-02-2014-търговище,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 19 февруари 2014г. в сградата на Община Търговище се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги. Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) със...
На 13 декември 2014 г. в сградата на община Плевен се проведе среща на доставчиците от община Плевен. Срещата се проведе по инициатива на Национален алианс за социална отговорност и бе организирана със...
На 13 декември т.г. в сграда на община Ловеч се проведе среща между доставчиците на социални услуги, работещи на територията на община Ловеч, и представители на Национален алианс за социална отговорност....
11-12-2013-благоевград,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услуги-от-областтаНа 11 декември 2013 г. в Благоевград се проведе Регионална среща на доставчиците на социални услуги от област Благоевград на тема „Партньорство за по-добри социални услуги“. Срещата се организира от...
23-10-2013-видин,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 23 октомври от 14.00 ч. в сградата на Община Видин се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Видин, в рамките на проект „Партньорство за по-добър живот“, който се...
10-10-2013-ямбол,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 10 октомври 2013 г. в Заседателната зала на КСУДВ (Комплекс за социални услуги за деца и възрастни), гр. Ямбол Национален алианс за социална отговорност (НАСО) проведе регионален форум на доставчиците...
25-06-2013-русе,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 25 юни в зала „Европа“ на Доходната сграда и Драматичния театър-Русе се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Русе и Първа регионална среща по "Съпричастност" -...
На 17 май в община Пазарджик се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Пазарджик. Темата му беше „Партньорство за по-добри социални услуги“. Събитието се организира по...
plovdiv_ksoНа 01.10.2010 г. в Пловдив Национален алианс за социална отговорност /НАСО/, Европейски информационен и иновационен център към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и КТ „Подкрепа” – Пловдив организираха...
На 17 юни 2011 г. в Добрич се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги, организиран от Национален алианс за социална отговорност. Форумът бе открит от г-н Георги Георгиев, председател...
На 29 април 2011 г. в гр. Силистра се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от региона на Силистра. Форумът се организира от Национален алианс за социална отговорност и бе открит от...
25-11-2010-–-шумен,-регионален-форум-на-доставчиците-на-услуги-за-хора-с-уврежданияВ град Шумен НАСО проведе поредния регионален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от областта. Преди форума от името на кмета на град Шумен г-н Красимир Костов, представителя на НАСО, г-н...
На 28.10.2010 г. в гр. Габрово се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност. Срещата откри г-н Георги Георгиев, председател на...
10-09-2010-първи-регионален-форум-на-доставчиците-на-услуги-за-хора-с-увреждания-в-област-бургас-и-заключителен-семинар-по-проект-snowball ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТОБЩИНА БУРГАС ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ SNOWBALL И ПЪРВИ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ НА...

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
2
3
4
5
8
10
11
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29

Предстоящо