ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

snowball final

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРН
ОСТОБЩИНА БУРГАС


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ SNOWBALL
И ПЪРВИ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ
НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
В ОБЛАСТ БУРГАС

На 10.09.2010 г. в гр. Бургас се проведе заключителен семинар по проект Snowball и Първи регионален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Форумът бе организаран от Национален Алианс за Социална Отговорност, с подкрепата и партньорството на Фламандските власти и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, и с участието на Община Бургас.

През последните две години в България се реализира европейският проект Snowball, който има за цел реализиране на подкрепа за развитие на структурите и капацитета на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България. Проектът се реализира от Агенция за социално развитие - Вижън, която е учредител и водеща организация в създаването на Национален Алианс за Социална Отговорност /НАСО/. Фламандски партньори по проекта, който се подкрепя от Фламандските власти, са PPG и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/.

На заключителния семинар присъстваха над 50 участници, сред които представители на Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, Областна Администрация Бургас, Община Бургас, общини и регионални институции и организации на и за хората с увреждания, доставчици на услуги от региона, както и представители на фламандските власти, Европейската Комисия и експерти от европейски организации доставчици на услуги за хора с увреждания.

Специални приветствия към участниците във форума направиха г-жа Златина Дукова- Заместник Областен Управител на Бургас, г-н Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, г-н Люк Зелдерло - Генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, г-н Жос Тюнис- Представител на Фламандската агенция за хората с увреждания и г-н Георги Георгиев- Председател на НАСО.

Програмата на форума предостави на участниците възможност да получат информация, да обменят мнения, опит и реализират партньорство с експерти от Европа и страната.
Програмата на форума включваше следните теми:

  • Представяне на европейския проект Snowball, имащ за цел изграждане на капацитет у доставчиците на услуги за хора с увреждания
  • Представяне на НАСО- основни цели и стратегически задачи за развитие на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания
  • Европейска визия за развитие на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания
  • Развитие, партньорство и финансиране на доставчиците на услуги за ефективна деинституционализация и по-добро качество на услугите за хората с увреждания
  • Състояние, проблеми и перспективи за развитие на услугите и доставчиците на услуги за хора с увреждания в регион Бургас
  • Уъркшоп за Управлението на услугите за хората с увреждания във Фландрия

В програмата бяха включени и реализирани поредица от делови срещи и разговори, касаещи бъдещото развитие на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания и услугите в България и в частност в регион Бургас.

От името на Министерство на труда и социалната политика с гостите и организаторите на семинара се срещна г-н Ивайло Иванов- Изпълнителен Директор на Агенция за социално подпомагане. В разговорите с него бяха дискутирани и уточнени изключително отговорни ангажименти от двете страни за следващия период от 2-3 години, свързан с партньорство между държавата, общините и доставчиците на услуги, с цел обучение на персонала, доразвиване на нормативната уредба, доизграждане на капацитет у доставчиците на услуги за хора с увреждания и създаване на възможности за осигуряване на по-качествени услуги за хората с увреждания в България.

Важна среща, свързана с развитието на услугите в регион Бургас, беше проведена в Областна Администрация Бургас с г-жа Златина Дукова- Заместник Областен Управител.

Особено ползотворна бе срещата с г-н Димитър Николов- Кмет на Бургас, с когото делегацията от Брюксел имаше възможност да дискутира конкретни проблеми, свързани с политиката и услугите, които Община Бургас реализира за хората с увреждания и възможностите за европейско финансиране на проекти в социалната сфера.

Обсъдени бяха необходимостта и възможностите за по-активни и конкретни партньорства с Национален Алианс за Социална Отговорност и Националното сдружение на Общините в Република България.

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев връчи специална благодарствена грамота на представителя на Фламандските власти за успешно реализирано партньорство и подкрепа за изграждането на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България.

На снимаката: г-н Георгиев председател на НАСО връчва благодарствена грамота на представителя на Фламандските власти

Форумът успешно постави началото на поредица от бъдещи регионални срещи по актуални проблеми за качеството и обхвата на услугите, както и развитието на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания и партньорства с държавни и местни власти.

{slider= Документи}

Програма на заключителен семинар по проект Snowball


НАСО - Национална мрежа на доставчиците на услуги а хора с увреждания в България


EASPD - Европейска визия за развитието и работата на националната мрежа


Жос Тюнис - Фламандска агенция за хората с увреждания - Планиране на социални услуги за хора с увреждания


Ден Драйз - Контрол на качеството на социалните институции


Snowball - Нуждите на хората в неравностойно положение {/slider} {slider= Награди}

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев връчи специална благодарствена грамота на представителя на Фламандските власти за успешно реализирано партньорство и подкрепа за изграждането на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България. 

 

logo flamand

{/slider} {slider= Галерия}

{/slider}

С уважение,
Георги Георгиев
Председател на НАСО
Член на Борда на EASPD

 

logo flamand


15-05-2014-бургас,-регионална-среща-с-международно-участие-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 15 май 2014г. в Културен център „Морско казино” – Бургас, се проведе регионална среща с международно участие на доставчиците на социални услуги от Бургас и Югоизточна България. Срещата се организира от...
14-05-2014-варна,-международен-семинар-по-нови-услуги-за-заетостНа 14 май 2014г. в сградата на Община Варна се проведе семинар на тема „Европа 2020 – нови социални политики и услуги, европейски добри практики и партньорства”. Семинарът се организира от Агенция за...
25-04-2014-пловдив,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 25 април 2014 г. в сградата на Община Пловдив се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от града, организиран от Национален алианс за социална отговорност съвместно с Община...
24-04-2014-софия,-международен-семинар-европа-2020На 24 април 2014 г. в Столична община се състоя международен семинар по социални политики за хора с увреждания. Обединяваща тема на семинара бе „Европа 2020 – интелигентен, устойчив и включващ растеж“....
08-04-2014-разград,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 8 април 2014 г. в град Разград се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от областта. Темата на Форума бе „Партньорство за по-добри социални услуги“ и бе организиран от Национален...
На 4 април 2014г. в град Ямбол се проведе среща на НАСО с доставчици на социални услуги от града и региона. На срещата участваха представители на различни видове услуги от региона, общини, областна...
03-04-2014-стара-загора,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 3 април 2014г. в Стара Загора се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност (НАСО), в партньорство с Община Стара Загора....
19-02-2014-търговище,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 19 февруари 2014г. в сградата на Община Търговище се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги. Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) със...
На 13 декември 2014 г. в сградата на община Плевен се проведе среща на доставчиците от община Плевен. Срещата се проведе по инициатива на Национален алианс за социална отговорност и бе организирана със...
На 13 декември т.г. в сграда на община Ловеч се проведе среща между доставчиците на социални услуги, работещи на територията на община Ловеч, и представители на Национален алианс за социална отговорност....
11-12-2013-благоевград,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услуги-от-областтаНа 11 декември 2013 г. в Благоевград се проведе Регионална среща на доставчиците на социални услуги от област Благоевград на тема „Партньорство за по-добри социални услуги“. Срещата се организира от...
23-10-2013-видин,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 23 октомври от 14.00 ч. в сградата на Община Видин се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Видин, в рамките на проект „Партньорство за по-добър живот“, който се...
10-10-2013-ямбол,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 10 октомври 2013 г. в Заседателната зала на КСУДВ (Комплекс за социални услуги за деца и възрастни), гр. Ямбол Национален алианс за социална отговорност (НАСО) проведе регионален форум на доставчиците...
25-06-2013-русе,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 25 юни в зала „Европа“ на Доходната сграда и Драматичния театър-Русе се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Русе и Първа регионална среща по "Съпричастност" -...
На 17 май в община Пазарджик се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Пазарджик. Темата му беше „Партньорство за по-добри социални услуги“. Събитието се организира по...
plovdiv_ksoНа 01.10.2010 г. в Пловдив Национален алианс за социална отговорност /НАСО/, Европейски информационен и иновационен център към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и КТ „Подкрепа” – Пловдив организираха...
На 17 юни 2011 г. в Добрич се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги, организиран от Национален алианс за социална отговорност. Форумът бе открит от г-н Георги Георгиев, председател...
На 29 април 2011 г. в гр. Силистра се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от региона на Силистра. Форумът се организира от Национален алианс за социална отговорност и бе открит от...
25-11-2010-–-шумен,-регионален-форум-на-доставчиците-на-услуги-за-хора-с-уврежданияВ град Шумен НАСО проведе поредния регионален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от областта. Преди форума от името на кмета на град Шумен г-н Красимир Костов, представителя на НАСО, г-н...
На 28.10.2010 г. в гр. Габрово се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност. Срещата откри г-н Георги Георгиев, председател на...
10-09-2010-първи-регионален-форум-на-доставчиците-на-услуги-за-хора-с-увреждания-в-област-бургас-и-заключителен-семинар-по-проект-snowball ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТОБЩИНА БУРГАС ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ SNOWBALL И ПЪРВИ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ НА...

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

November 2017
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
4
5
6
7
11
12
13
15
18
19
25
26
27
28
29
30

Предстоящо