ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

IMG 7997aНа 14 май 2014г. в сградата на Община Варна се проведе семинар на тема „Европа 2020 – нови социални политики и услуги, европейски добри практики и партньорства”. Семинарът се организира от Агенция за социално развитие „Вижън”, която е сред учредителите на НАСО, в партньорство с EASPD и Община Варна. Водещи лектори бяха г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, членовете на борда на EASPD - г-жа Бернадет Грозио, генерален мениджър на Centre de la Gabrielle, Франция и г-н Джим Кроу, директор на Learning Disabilities, Уелс. Модератор и водещ на семинара бе г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност. Сред официалните участници от българска страна бяха още г-н Иван Портних, кмет на Варна, д-р Лидия Маринова, зам.-кмет на Варна, г-жа Любомира Комитска, директор на Дирекция „Социални дейности” и г-жа Хамза, председател на постоянната комисия по социални политики. В залата присъстваха представители на доставчици на социални услуги, неправителствени организации и работодатели от Варна и Североизточна България.

Приветствени думи към участниците отправи г-н Георгиев, като подчерта значимостта и полезността на партньорството между местните и националните власти с EASPD чрез НАСО, което подпомага внасянето и адаптирането на успешни европейски практики в България. Г-н Георгиев представи също опита и историята на Агенция за социално развитие „Вижън” като акцентира върху утвърдения опит за въвеждане на иновативни услуги и практики у нас. Семинарът е част от дейностите по проект „Нови услуги за заетост”, спомена г-н Георгиев, като посочи, че общата цел на проекта включва реализиране на международно партньорство с водещи европейски доставчици на социални услуги с цел проучване, обобщаване и адаптиране на европейски опит в България за осигуряване на ефективни социални услуги в т.ч. нов вид услуга – „подкрепена заетост“.

В началото на своята презентация г-н Зелдерло посочи важността на фокуса върху качеството на новите услуги и социални политики, защото новата тенденция в Европа е разбирането, че хората с увреждания трябва да имат по-добро място в съвременното общество. Начинът за постигане на това е премахване на бариерите пред тяхната реализация, включително отваряне на възможности за заетост и изграждане на включващо общество. Всички ключови участници в този процес – от националните и местни власти, до доставчиците на услуги и самите хора с увреждания, могат да се справят с всички тези предизвикателства, ако работят в партньорство. Г-н Зелдерло представи основните европейски стратегии за развитие на включващо общество – стратегията „Европа 2020”, включително механизма за мониторинг на напредъка на отделните държави по постигане на целите на стратегията – Европейския семестър, както и Европейската стратегия за деинституционализация.

Пример за успешно изпълнение на деинституционализация и въвеждане на нови услуги за заетост представи г-жа Грозио, която разказа за практиките във Франция в тази област. Сред основните акценти в нейното представяне бе идеята, че обменът на опит трябва да се насърчава и да се използват гъвкави модели, които да позволят на хората с увреждания да водят пълноценен живот. Управляваният от нея Център е възникнал като затворена институция, но благодарение на иновативните модели на работа в момента е институция от отворен тип, която дава разнообразни възможности на своите потребители за реализация в работна среда. Друг много интересен момент от френската практика е използването на изразните средства на изкуството, особено с потребители, които не могат да се изразяват вербално, чрез което те успяват да се реализират и изразят. Без да се събарят сгради и огради, с помощта на иновативни подходи една затворена институция може да се превърне в модерна и включваща услуга, коментира г-н Георгиев в резюме за френския опит.

Последният международен лектор – г-н Джим Кроу, премести вниманието върху практиките за социално включване и заетост на хората с увреждания в Уелс. Той разказа накратко за осъществения преход от медицински към социален модел в социалния сектор в Уелс. В момента социалната политика там се базира на три основни принципа: хората с увреждания имат право на обичаен живот, право да бъдат личности и право да получават допълнителна подкрепа. Изключително иновативна услуга за подкрепена заетост се предоставя в Уелс, където има специална Агенция за подкрепена заетост Елит. Г-н Кроу представи основната същност и елементи на подкрепената заетост – лицето се наема и получава реално заплащане срещу реално извършена работа. Възможностите за работа, които Агенция Елит осигурява, варирант от административни длъжности през търговия и производство. Г-н Кроу подчерта, че трябва да се търси съответствие между уменията на кандидата за работа и изискванията на работодателя, за да се постигне успешна реализация.

В заключение на представените практики, г-н Иван Портних, кмет на Варна, посочи, че социалната политика и дейности винаги са и ще бъдат приоритет за Община Варна. Той изрази удовлетвореност, че Варна винаги е била пионер в много услуги и социални дейности, както и много добър пример за сътрудничество между неправителствения сектор и местната власт. Социалните услуги във Варна се предоставят с високо качество и г-н Портних даде гаранция, че тази традиция не само ще бъде продължена, но и ще се надгражда в бъдеще.

При закриване на семинара г-н Георгиев изрази увереност в бъдещото ползотворно развитие на вече традиционното партньорство между НАСО, EASPD и Община Варна. Той отправи също покана към всички участници и гости на семинара да присъстват на предстоящия Девети национален форум на доставчиците на социални услуги, който ще се проведе от 11 до 13 юни във Варна и на който ще бъдат представени както резултатите от проектите на НАСО и Вижън, така и ще бъде проведено специално обучение за възможностите за участие на неправителствения сектор в механизмите на Европейския семестър.

IMG 7996a IMG 8000a

 IMG 8033a IMG 8037a


15-05-2014-бургас,-регионална-среща-с-международно-участие-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 15 май 2014г. в Културен център „Морско казино” – Бургас, се проведе регионална среща с международно участие на доставчиците на социални услуги от Бургас и Югоизточна България. Срещата се организира от...
14-05-2014-варна,-международен-семинар-по-нови-услуги-за-заетостНа 14 май 2014г. в сградата на Община Варна се проведе семинар на тема „Европа 2020 – нови социални политики и услуги, европейски добри практики и партньорства”. Семинарът се организира от Агенция за...
25-04-2014-пловдив,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 25 април 2014 г. в сградата на Община Пловдив се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от града, организиран от Национален алианс за социална отговорност съвместно с Община...
24-04-2014-софия,-международен-семинар-европа-2020На 24 април 2014 г. в Столична община се състоя международен семинар по социални политики за хора с увреждания. Обединяваща тема на семинара бе „Европа 2020 – интелигентен, устойчив и включващ растеж“....
08-04-2014-разград,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 8 април 2014 г. в град Разград се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от областта. Темата на Форума бе „Партньорство за по-добри социални услуги“ и бе организиран от Национален...
На 4 април 2014г. в град Ямбол се проведе среща на НАСО с доставчици на социални услуги от града и региона. На срещата участваха представители на различни видове услуги от региона, общини, областна...
03-04-2014-стара-загора,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 3 април 2014г. в Стара Загора се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност (НАСО), в партньорство с Община Стара Загора....
19-02-2014-търговище,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 19 февруари 2014г. в сградата на Община Търговище се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги. Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) със...
На 13 декември 2014 г. в сградата на община Плевен се проведе среща на доставчиците от община Плевен. Срещата се проведе по инициатива на Национален алианс за социална отговорност и бе организирана със...
На 13 декември т.г. в сграда на община Ловеч се проведе среща между доставчиците на социални услуги, работещи на територията на община Ловеч, и представители на Национален алианс за социална отговорност....
11-12-2013-благоевград,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услуги-от-областтаНа 11 декември 2013 г. в Благоевград се проведе Регионална среща на доставчиците на социални услуги от област Благоевград на тема „Партньорство за по-добри социални услуги“. Срещата се организира от...
23-10-2013-видин,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 23 октомври от 14.00 ч. в сградата на Община Видин се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Видин, в рамките на проект „Партньорство за по-добър живот“, който се...
10-10-2013-ямбол,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 10 октомври 2013 г. в Заседателната зала на КСУДВ (Комплекс за социални услуги за деца и възрастни), гр. Ямбол Национален алианс за социална отговорност (НАСО) проведе регионален форум на доставчиците...
25-06-2013-русе,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 25 юни в зала „Европа“ на Доходната сграда и Драматичния театър-Русе се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Русе и Първа регионална среща по "Съпричастност" -...
На 17 май в община Пазарджик се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Пазарджик. Темата му беше „Партньорство за по-добри социални услуги“. Събитието се организира по...
plovdiv_ksoНа 01.10.2010 г. в Пловдив Национален алианс за социална отговорност /НАСО/, Европейски информационен и иновационен център към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и КТ „Подкрепа” – Пловдив организираха...
На 17 юни 2011 г. в Добрич се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги, организиран от Национален алианс за социална отговорност. Форумът бе открит от г-н Георги Георгиев, председател...
На 29 април 2011 г. в гр. Силистра се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от региона на Силистра. Форумът се организира от Национален алианс за социална отговорност и бе открит от...
25-11-2010-–-шумен,-регионален-форум-на-доставчиците-на-услуги-за-хора-с-уврежданияВ град Шумен НАСО проведе поредния регионален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от областта. Преди форума от името на кмета на град Шумен г-н Красимир Костов, представителя на НАСО, г-н...
На 28.10.2010 г. в гр. Габрово се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност. Срещата откри г-н Георги Георгиев, председател на...
10-09-2010-първи-регионален-форум-на-доставчиците-на-услуги-за-хора-с-увреждания-в-област-бургас-и-заключителен-семинар-по-проект-snowball ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТОБЩИНА БУРГАС ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ SNOWBALL И ПЪРВИ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ НА...

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

November 2017
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
4
5
6
7
11
12
13
15
18
19
25
26
27
28
29
30

Предстоящо