ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

IMG 7997aНа 14 май 2014г. в сградата на Община Варна се проведе семинар на тема „Европа 2020 – нови социални политики и услуги, европейски добри практики и партньорства”. Семинарът се организира от Агенция за социално развитие „Вижън”, която е сред учредителите на НАСО, в партньорство с EASPD и Община Варна. Водещи лектори бяха г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD, членовете на борда на EASPD - г-жа Бернадет Грозио, генерален мениджър на Centre de la Gabrielle, Франция и г-н Джим Кроу, директор на Learning Disabilities, Уелс. Модератор и водещ на семинара бе г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност. Сред официалните участници от българска страна бяха още г-н Иван Портних, кмет на Варна, д-р Лидия Маринова, зам.-кмет на Варна, г-жа Любомира Комитска, директор на Дирекция „Социални дейности” и г-жа Хамза, председател на постоянната комисия по социални политики. В залата присъстваха представители на доставчици на социални услуги, неправителствени организации и работодатели от Варна и Североизточна България.

Приветствени думи към участниците отправи г-н Георгиев, като подчерта значимостта и полезността на партньорството между местните и националните власти с EASPD чрез НАСО, което подпомага внасянето и адаптирането на успешни европейски практики в България. Г-н Георгиев представи също опита и историята на Агенция за социално развитие „Вижън” като акцентира върху утвърдения опит за въвеждане на иновативни услуги и практики у нас. Семинарът е част от дейностите по проект „Нови услуги за заетост”, спомена г-н Георгиев, като посочи, че общата цел на проекта включва реализиране на международно партньорство с водещи европейски доставчици на социални услуги с цел проучване, обобщаване и адаптиране на европейски опит в България за осигуряване на ефективни социални услуги в т.ч. нов вид услуга – „подкрепена заетост“.

В началото на своята презентация г-н Зелдерло посочи важността на фокуса върху качеството на новите услуги и социални политики, защото новата тенденция в Европа е разбирането, че хората с увреждания трябва да имат по-добро място в съвременното общество. Начинът за постигане на това е премахване на бариерите пред тяхната реализация, включително отваряне на възможности за заетост и изграждане на включващо общество. Всички ключови участници в този процес – от националните и местни власти, до доставчиците на услуги и самите хора с увреждания, могат да се справят с всички тези предизвикателства, ако работят в партньорство. Г-н Зелдерло представи основните европейски стратегии за развитие на включващо общество – стратегията „Европа 2020”, включително механизма за мониторинг на напредъка на отделните държави по постигане на целите на стратегията – Европейския семестър, както и Европейската стратегия за деинституционализация.

Пример за успешно изпълнение на деинституционализация и въвеждане на нови услуги за заетост представи г-жа Грозио, която разказа за практиките във Франция в тази област. Сред основните акценти в нейното представяне бе идеята, че обменът на опит трябва да се насърчава и да се използват гъвкави модели, които да позволят на хората с увреждания да водят пълноценен живот. Управляваният от нея Център е възникнал като затворена институция, но благодарение на иновативните модели на работа в момента е институция от отворен тип, която дава разнообразни възможности на своите потребители за реализация в работна среда. Друг много интересен момент от френската практика е използването на изразните средства на изкуството, особено с потребители, които не могат да се изразяват вербално, чрез което те успяват да се реализират и изразят. Без да се събарят сгради и огради, с помощта на иновативни подходи една затворена институция може да се превърне в модерна и включваща услуга, коментира г-н Георгиев в резюме за френския опит.

Последният международен лектор – г-н Джим Кроу, премести вниманието върху практиките за социално включване и заетост на хората с увреждания в Уелс. Той разказа накратко за осъществения преход от медицински към социален модел в социалния сектор в Уелс. В момента социалната политика там се базира на три основни принципа: хората с увреждания имат право на обичаен живот, право да бъдат личности и право да получават допълнителна подкрепа. Изключително иновативна услуга за подкрепена заетост се предоставя в Уелс, където има специална Агенция за подкрепена заетост Елит. Г-н Кроу представи основната същност и елементи на подкрепената заетост – лицето се наема и получава реално заплащане срещу реално извършена работа. Възможностите за работа, които Агенция Елит осигурява, варирант от административни длъжности през търговия и производство. Г-н Кроу подчерта, че трябва да се търси съответствие между уменията на кандидата за работа и изискванията на работодателя, за да се постигне успешна реализация.

В заключение на представените практики, г-н Иван Портних, кмет на Варна, посочи, че социалната политика и дейности винаги са и ще бъдат приоритет за Община Варна. Той изрази удовлетвореност, че Варна винаги е била пионер в много услуги и социални дейности, както и много добър пример за сътрудничество между неправителствения сектор и местната власт. Социалните услуги във Варна се предоставят с високо качество и г-н Портних даде гаранция, че тази традиция не само ще бъде продължена, но и ще се надгражда в бъдеще.

При закриване на семинара г-н Георгиев изрази увереност в бъдещото ползотворно развитие на вече традиционното партньорство между НАСО, EASPD и Община Варна. Той отправи също покана към всички участници и гости на семинара да присъстват на предстоящия Девети национален форум на доставчиците на социални услуги, който ще се проведе от 11 до 13 юни във Варна и на който ще бъдат представени както резултатите от проектите на НАСО и Вижън, така и ще бъде проведено специално обучение за възможностите за участие на неправителствения сектор в механизмите на Европейския семестър.

IMG 7996a IMG 8000a

 IMG 8033a IMG 8037a


15-05-2014-бургас,-регионална-среща-с-международно-участие-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 15 май 2014г. в Културен център „Морско казино” – Бургас, се проведе регионална среща с международно участие на доставчиците на социални услуги от Бургас и Югоизточна България. Срещата се организира от...
14-05-2014-варна,-международен-семинар-по-нови-услуги-за-заетостНа 14 май 2014г. в сградата на Община Варна се проведе семинар на тема „Европа 2020 – нови социални политики и услуги, европейски добри практики и партньорства”. Семинарът се организира от Агенция за...
25-04-2014-пловдив,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 25 април 2014 г. в сградата на Община Пловдив се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от града, организиран от Национален алианс за социална отговорност съвместно с Община...
24-04-2014-софия,-международен-семинар-европа-2020На 24 април 2014 г. в Столична община се състоя международен семинар по социални политики за хора с увреждания. Обединяваща тема на семинара бе „Европа 2020 – интелигентен, устойчив и включващ растеж“....
08-04-2014-разград,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 8 април 2014 г. в град Разград се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от областта. Темата на Форума бе „Партньорство за по-добри социални услуги“ и бе организиран от Национален...
На 4 април 2014г. в град Ямбол се проведе среща на НАСО с доставчици на социални услуги от града и региона. На срещата участваха представители на различни видове услуги от региона, общини, областна...
03-04-2014-стара-загора,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 3 април 2014г. в Стара Загора се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност (НАСО), в партньорство с Община Стара Загора....
19-02-2014-търговище,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 19 февруари 2014г. в сградата на Община Търговище се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги. Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) със...
На 13 декември 2014 г. в сградата на община Плевен се проведе среща на доставчиците от община Плевен. Срещата се проведе по инициатива на Национален алианс за социална отговорност и бе организирана със...
На 13 декември т.г. в сграда на община Ловеч се проведе среща между доставчиците на социални услуги, работещи на територията на община Ловеч, и представители на Национален алианс за социална отговорност....
11-12-2013-благоевград,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услуги-от-областтаНа 11 декември 2013 г. в Благоевград се проведе Регионална среща на доставчиците на социални услуги от област Благоевград на тема „Партньорство за по-добри социални услуги“. Срещата се организира от...
23-10-2013-видин,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 23 октомври от 14.00 ч. в сградата на Община Видин се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Видин, в рамките на проект „Партньорство за по-добър живот“, който се...
10-10-2013-ямбол,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 10 октомври 2013 г. в Заседателната зала на КСУДВ (Комплекс за социални услуги за деца и възрастни), гр. Ямбол Национален алианс за социална отговорност (НАСО) проведе регионален форум на доставчиците...
25-06-2013-русе,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 25 юни в зала „Европа“ на Доходната сграда и Драматичния театър-Русе се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Русе и Първа регионална среща по "Съпричастност" -...
На 17 май в община Пазарджик се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Пазарджик. Темата му беше „Партньорство за по-добри социални услуги“. Събитието се организира по...
plovdiv_ksoНа 01.10.2010 г. в Пловдив Национален алианс за социална отговорност /НАСО/, Европейски информационен и иновационен център към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и КТ „Подкрепа” – Пловдив организираха...
На 17 юни 2011 г. в Добрич се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги, организиран от Национален алианс за социална отговорност. Форумът бе открит от г-н Георги Георгиев, председател...
На 29 април 2011 г. в гр. Силистра се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от региона на Силистра. Форумът се организира от Национален алианс за социална отговорност и бе открит от...
25-11-2010-–-шумен,-регионален-форум-на-доставчиците-на-услуги-за-хора-с-уврежданияВ град Шумен НАСО проведе поредния регионален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от областта. Преди форума от името на кмета на град Шумен г-н Красимир Костов, представителя на НАСО, г-н...
На 28.10.2010 г. в гр. Габрово се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност. Срещата откри г-н Георги Георгиев, председател на...
10-09-2010-първи-регионален-форум-на-доставчиците-на-услуги-за-хора-с-увреждания-в-област-бургас-и-заключителен-семинар-по-проект-snowball ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТОБЩИНА БУРГАС ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ SNOWBALL И ПЪРВИ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ НА...

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Предстоящо