ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

DSCN6886На 25 април 2014 г. в сградата на Община Пловдив се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от града, организиран от Национален алианс за социална отговорност съвместно с Община Пловдив. Темата на Форума бе „Партньорство за по-добри социални услуги“. Специален гост и лектор на форума бе г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD. Присъстваха доставчици на социални услуги от Пловдив и региона, представители на неправителствени организации и служители на областна и общинска администрация.

Приветствени думи към участниците отправи г-н Георги Титюков, зам.-кмет на Пловдив. Г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, благодари на общинската администрация за ползотворното партньорство през изминалите години и определи съвместната работа на НАСО и Община Пловдив като изключително „съдържателна и резултатна“, включваща и участието на общинската администрация в проекти на Алианса.

Г-н Зелдерло приветства аудиторията изключително емоционално като сподели, че първите му спомени от Пловдив датират преди 23 години и за изминалите две десетилетия градът се е развил по-много положителен начин. Той направи кратък обзор на основните политики на Европейски съюз, чийто фокус е върху хората с увреждания и постигането на тяхната интеграция в обществото. Основата европейска стратегия е „Европа 2020“, чиято цел е интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Стратегията включва пет водещи цели, свързани с повишаване на заетостта, научно-развойна дейност, енергия и околна среда, образование, борба с бедността. Мониторингът върху изпълнението на годишните цели по стратегия „Европа 2020“ се постига посредством механизмите на Европейския семестър. Г-н Зелдерло акцентира върху важността гражданското общество и неправителствения сектор да са включени в процеса на Европейския семестър поради силната връзка между този процес и интегрирането на хората с увреждания, както и възможността активно да се влияе на политиките в тази област не само на национално ниво, но и на ниво ЕК посредством лобирането на EASPD. Г-н Зелдерло обяви, че през месец юни тази година предстои специално обучение на EASPD и НАСО за механизмите за участие в Европейския семестър.

След представянето на г-н Зелдерло участници в залата споделиха своя опит в европейски проекти и трудностите, с които някои от тях се сблъскват. Сред най-наболелите проблеми бе забавянето на траншовете за плащания. Г-н Зелдерло увери аудиторията, че това е проблем, добре познат на ЕК и са взети мерки за ограничаване на негативния ефект от подобни забавяния и предстои да се разработи механизъм за по-голяма гъвкавост в това направление. Той отново обърна внимание, че за разрешаване на много от проблемите би било полезно активното участие на гражданския сектор в механизма на Европейския семестър, защото именно специфичните за страните препоръки са мястото, където биха могли да се заложат допълнителни средства за необходимите по места услуги.

Г-жа Стефана Цанкова, експерт на EASPD продължи темата за европейските политики като представи Европейската стратегия за хора с увреждания, която ясно представя ангажиментите на Европа към хората с увреждания за живот без бариери. Тя акцентира на ролята на доставчиците на услуги за постигане на целите на Стратегията, налагащата се тенденция за активно участие на хората с увреждания в обществения живот, премахване на дискриминацията, постигане на заетост на общия пазар на труда, повишаване на възможностите за образование и обучение, социална закрила, достъп до здравеопазване и външно-политическа дейност, насочена към защитаване на правата на хората с увреждания в програмите по разширяване на ЕС и международното развитие.

Г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, представи мисията и задачите на Алианса и възможностите за национално и европейско партньорство, обмен на опит и добри практики в социалния сектор. НАСО реализира широко национално и международно партньорство, в рамките на което е представител на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и представлява Националната мрежа на доставчиците на социални услуги в България. Организацията включва и работи с доставчици на социални услуги, общини, организации и дружества, работещи за развитието на кооперативната социална отговорност, работодатели и др. Организацията е член на борда на EASPD, Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и Националния съвет за социално включване.

Срещата завърши с обща удовлетвореност от полезността на подобен тип форуми и дискусии и желание за по-активно партньорство между доставчиците на услуги на местно и национално ниво. Регионалният форум е част от годишната програма на НАСО в изпълнение на мисията на Алианса да съдейства и подкрепя партньорството между местни власти, доставчици на услуги, неправителствени организации и работодатели за постигане на по-високо качество и стандарт на живот.

DSCN6855По време на посещението си в Пловдив, г-н Зелдерло посети офиса на НАСО в Стария град, запозна се с работата на структурата на НАСО в града, както и с уникалния занаят на майстор Иван Станев. Г-н Зелдерло бе изключително впечатлен от изработените артикули, а г-н Станев му демонстрира нагледно как се "раждат" крехките стъклени цветя.


15-05-2014-бургас,-регионална-среща-с-международно-участие-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 15 май 2014г. в Културен център „Морско казино” – Бургас, се проведе регионална среща с международно участие на доставчиците на социални услуги от Бургас и Югоизточна България. Срещата се организира от...
14-05-2014-варна,-международен-семинар-по-нови-услуги-за-заетостНа 14 май 2014г. в сградата на Община Варна се проведе семинар на тема „Европа 2020 – нови социални политики и услуги, европейски добри практики и партньорства”. Семинарът се организира от Агенция за...
25-04-2014-пловдив,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 25 април 2014 г. в сградата на Община Пловдив се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от града, организиран от Национален алианс за социална отговорност съвместно с Община...
24-04-2014-софия,-международен-семинар-европа-2020На 24 април 2014 г. в Столична община се състоя международен семинар по социални политики за хора с увреждания. Обединяваща тема на семинара бе „Европа 2020 – интелигентен, устойчив и включващ растеж“....
08-04-2014-разград,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 8 април 2014 г. в град Разград се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от областта. Темата на Форума бе „Партньорство за по-добри социални услуги“ и бе организиран от Национален...
На 4 април 2014г. в град Ямбол се проведе среща на НАСО с доставчици на социални услуги от града и региона. На срещата участваха представители на различни видове услуги от региона, общини, областна...
03-04-2014-стара-загора,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 3 април 2014г. в Стара Загора се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност (НАСО), в партньорство с Община Стара Загора....
19-02-2014-търговище,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 19 февруари 2014г. в сградата на Община Търговище се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги. Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) със...
На 13 декември 2014 г. в сградата на община Плевен се проведе среща на доставчиците от община Плевен. Срещата се проведе по инициатива на Национален алианс за социална отговорност и бе организирана със...
На 13 декември т.г. в сграда на община Ловеч се проведе среща между доставчиците на социални услуги, работещи на територията на община Ловеч, и представители на Национален алианс за социална отговорност....
11-12-2013-благоевград,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услуги-от-областтаНа 11 декември 2013 г. в Благоевград се проведе Регионална среща на доставчиците на социални услуги от област Благоевград на тема „Партньорство за по-добри социални услуги“. Срещата се организира от...
23-10-2013-видин,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 23 октомври от 14.00 ч. в сградата на Община Видин се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Видин, в рамките на проект „Партньорство за по-добър живот“, който се...
10-10-2013-ямбол,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 10 октомври 2013 г. в Заседателната зала на КСУДВ (Комплекс за социални услуги за деца и възрастни), гр. Ямбол Национален алианс за социална отговорност (НАСО) проведе регионален форум на доставчиците...
25-06-2013-русе,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 25 юни в зала „Европа“ на Доходната сграда и Драматичния театър-Русе се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Русе и Първа регионална среща по "Съпричастност" -...
На 17 май в община Пазарджик се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Пазарджик. Темата му беше „Партньорство за по-добри социални услуги“. Събитието се организира по...
plovdiv_ksoНа 01.10.2010 г. в Пловдив Национален алианс за социална отговорност /НАСО/, Европейски информационен и иновационен център към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и КТ „Подкрепа” – Пловдив организираха...
На 17 юни 2011 г. в Добрич се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги, организиран от Национален алианс за социална отговорност. Форумът бе открит от г-н Георги Георгиев, председател...
На 29 април 2011 г. в гр. Силистра се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от региона на Силистра. Форумът се организира от Национален алианс за социална отговорност и бе открит от...
25-11-2010-–-шумен,-регионален-форум-на-доставчиците-на-услуги-за-хора-с-уврежданияВ град Шумен НАСО проведе поредния регионален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от областта. Преди форума от името на кмета на град Шумен г-н Красимир Костов, представителя на НАСО, г-н...
На 28.10.2010 г. в гр. Габрово се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност. Срещата откри г-н Георги Георгиев, председател на...
10-09-2010-първи-регионален-форум-на-доставчиците-на-услуги-за-хора-с-увреждания-в-област-бургас-и-заключителен-семинар-по-проект-snowball ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТОБЩИНА БУРГАС ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ SNOWBALL И ПЪРВИ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ НА...

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо