ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

snowball final

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРН
ОСТОБЩИНА БУРГАС


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ SNOWBALL
И ПЪРВИ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ
НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
В ОБЛАСТ БУРГАС

На 10.09.2010 г. в гр. Бургас се проведе заключителен семинар по проект Snowball и Първи регионален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Форумът бе организаран от Национален Алианс за Социална Отговорност, с подкрепата и партньорството на Фламандските власти и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, и с участието на Община Бургас.

През последните две години в България се реализира европейският проект Snowball, който има за цел реализиране на подкрепа за развитие на структурите и капацитета на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България. Проектът се реализира от Агенция за социално развитие - Вижън, която е учредител и водеща организация в създаването на Национален Алианс за Социална Отговорност /НАСО/. Фламандски партньори по проекта, който се подкрепя от Фламандските власти, са PPG и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/.

На заключителния семинар присъстваха над 50 участници, сред които представители на Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, Областна Администрация Бургас, Община Бургас, общини и регионални институции и организации на и за хората с увреждания, доставчици на услуги от региона, както и представители на фламандските власти, Европейската Комисия и експерти от европейски организации доставчици на услуги за хора с увреждания.

Специални приветствия към участниците във форума направиха г-жа Златина Дукова- Заместник Областен Управител на Бургас, г-н Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, г-н Люк Зелдерло - Генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, г-н Жос Тюнис- Представител на Фламандската агенция за хората с увреждания и г-н Георги Георгиев- Председател на НАСО.

Програмата на форума предостави на участниците възможност да получат информация, да обменят мнения, опит и реализират партньорство с експерти от Европа и страната.
Програмата на форума включваше следните теми:

  • Представяне на европейския проект Snowball, имащ за цел изграждане на капацитет у доставчиците на услуги за хора с увреждания
  • Представяне на НАСО- основни цели и стратегически задачи за развитие на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания
  • Европейска визия за развитие на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания
  • Развитие, партньорство и финансиране на доставчиците на услуги за ефективна деинституционализация и по-добро качество на услугите за хората с увреждания
  • Състояние, проблеми и перспективи за развитие на услугите и доставчиците на услуги за хора с увреждания в регион Бургас
  • Уъркшоп за Управлението на услугите за хората с увреждания във Фландрия

В програмата бяха включени и реализирани поредица от делови срещи и разговори, касаещи бъдещото развитие на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания и услугите в България и в частност в регион Бургас.

От името на Министерство на труда и социалната политика с гостите и организаторите на семинара се срещна г-н Ивайло Иванов- Изпълнителен Директор на Агенция за социално подпомагане. В разговорите с него бяха дискутирани и уточнени изключително отговорни ангажименти от двете страни за следващия период от 2-3 години, свързан с партньорство между държавата, общините и доставчиците на услуги, с цел обучение на персонала, доразвиване на нормативната уредба, доизграждане на капацитет у доставчиците на услуги за хора с увреждания и създаване на възможности за осигуряване на по-качествени услуги за хората с увреждания в България.

Важна среща, свързана с развитието на услугите в регион Бургас, беше проведена в Областна Администрация Бургас с г-жа Златина Дукова- Заместник Областен Управител.

Особено ползотворна бе срещата с г-н Димитър Николов- Кмет на Бургас, с когото делегацията от Брюксел имаше възможност да дискутира конкретни проблеми, свързани с политиката и услугите, които Община Бургас реализира за хората с увреждания и възможностите за европейско финансиране на проекти в социалната сфера.

Обсъдени бяха необходимостта и възможностите за по-активни и конкретни партньорства с Национален Алианс за Социална Отговорност и Националното сдружение на Общините в Република България.

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев връчи специална благодарствена грамота на представителя на Фламандските власти за успешно реализирано партньорство и подкрепа за изграждането на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България.

На снимаката: г-н Георгиев председател на НАСО връчва благодарствена грамота на представителя на Фламандските власти

Форумът успешно постави началото на поредица от бъдещи регионални срещи по актуални проблеми за качеството и обхвата на услугите, както и развитието на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания и партньорства с държавни и местни власти.

{slider= Документи}

Програма на заключителен семинар по проект Snowball


НАСО - Национална мрежа на доставчиците на услуги а хора с увреждания в България


EASPD - Европейска визия за развитието и работата на националната мрежа


Жос Тюнис - Фламандска агенция за хората с увреждания - Планиране на социални услуги за хора с увреждания


Ден Драйз - Контрол на качеството на социалните институции


Snowball - Нуждите на хората в неравностойно положение {/slider} {slider= Награди}

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев връчи специална благодарствена грамота на представителя на Фламандските власти за успешно реализирано партньорство и подкрепа за изграждането на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България. 

 

logo flamand

{/slider} {slider= Галерия}

{/slider}

С уважение,
Георги Георгиев
Председател на НАСО
Член на Борда на EASPD

 

logo flamand


На 28.10.2010 г. в гр. Габрово се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност. Срещата откри г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, който представи основните насоки и идеи на организацията. Г-н Георгиев представи и новоизбрания член на Управителния съвет на НАСО от юни 2010 г. в лицето на г-жа Светла Григорова и представителството на НАСО чрез Фондация „Грижи за деца с увреждания“, която управлява. След приключване изказването на г-н Георгиев, думата бе дадена на г-жа Гоева – директор на Регионална дирекция социално подпомагане – Габрово, да представи социалните услуги в област Габрово. Беше изчерпателно разгледан въпроса за състоянието и развитието на социалните услуги. Участниците бяха запознати и със областната стратегия за социални услуги.

Д-р Генева, директор на ДМСГД гр. Габрово, представи най-новите услуги, заложени в Стратегията на Габрово. Те са насочени към разширяване на дейността за заместваща грижа и изграждане на център за семейно консултиране, необходим за ранната диагностика, както и създаване на медико-диагностична дейност с изнесени мобилни услуги. Г-жа Гоева прибави, че основната цел е деинституционализацията на децата , закриването на така съществуващите домове и създаването на центрове за настаняване от семеен тип. Според областната стратегия такива центове от семеен ще има за психично болни, приют за бездомни лица и най-непокритата услуга е кризисен център за жени преживели насилие.

Заетостта на хората с увреждания бе сред другите дискутирани теми. Темата бе поставена от г-жа Елка Тодорова – Председател на Националната федерация на работодателите на инвалиди. Тя обясни добрите практики, но се стигна до извода, че хората с увреждания остават трудово незаети заради пазарната икономика и тяхната неконкурентоспособност именно на този пазар.

Бяха представени също основните насоки, по които НАСО работи в тази сфера, а именно – създаване на социални предприятия за групи в неравностойно положение, развитие и модернизиране на съществуващите предприятия по оперативни програми за развитие на ЕС и добри предпоставки за развитие на собствен бизнес за хората с увреждания. Тук се обърна внимание и на възможностите за разкриване на работно място в обичайна работна среда за хора с увреждания и осигуряването на необходимите средства чрез Агенцията за хора с увреждания.

В края на дискусията се стигна до извода, че има много идеи и необходимост от социални предприятия. Дадена бе идеята държавата да подкрепя и подпомага тези дейности, чрез насочване на всички обществени поръчки към тези предприятия, за да има възвращаемост на вложените средства. От НАСО добавиха, че по този начин общината ще реализира местната локална политика по отношение на хората с увреждания.

На участниците беше обяснен и начина на членство в НАСО. Членството на регионално ниво ще се осъществява от г-жа Григорова – директор на Фондация „Грижи за деца с увреждания“.


В град Шумен НАСО проведе поредния регионален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от областта. Преди форума от името на кмета на град Шумен г-н Красимир Костов, представителя на НАСО, г-н Георги Георгиев беше приет от г-н Александър Генчев – зам. кмет на Община Шумен. Уговорено бе да започне процедура за членство на Община Шумен в НАСО.

В пленарната зала на Община Шумен се състоя регионалният форум с участието на д-р Емилия Станчева – зам. областен управител, Александър Генчев – зам. кмет на Община Шумен, Седат Кадир – зам. кмет по социална политика и здравеопазване към Община Шумен, ръководители на агенции и институции работещи за хората с увреждания и голям брой организации доставчици на услуги и работещи по проблемите на хората с увреждания.

С голям интерес бяха дискутирани въпросите за бъдещото развитие на НАСО и възможностите за европейско и национално партньорство, дискутирани бяха и иновативни модели, добри практики и проблеми, изискващи бързо решаване. На форума бе представено новото представителство на НАСО в Шумен – сдружение „Бъдеще за инвалидите” с ръководител г-жа Иванка Казакова.

След форума представителите на НАСО посетиха новото регионално представителство и функциониращия там Център за социална интеграция и рехабилитация.

Състоя се заседание на Управителния съвет на НАСО, на което бяха разгледани специфичните месни проблеми на развитието на социалните услуги и възможностите за тяхното решаване. Приети бяха нови членове на НАСО, между които Националното сдружение на общините в Република България. Програмата на гостуването на НАСО в Шумен завърши с посещение на исторически обекти.


На 29 април 2011 г. в гр. Силистра се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от региона на Силистра. Форумът се организира от Национален алианс за социална отговорност и бе открит от г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. Той представи основните насоки и идеи на организацията. На национално ниво НАСО реализира партньорство между всички общини, координация и участие на общините с цел допринасяне за развитието на нови услуги в общността и последващата деинституциализация. Стремежът на НАСО е да бъде активен партньор между националните и местните власти, корпорации и фондации с близки цели. Сред другите цели на организацията е привличане на работодатели с цел осигуряване на работа на хора с увреждания и подкрепа за развитието на достъпа на услуги чрез неправителствени организации или търговски дружества, както и да осъществява връзката с Европейския съюз и ресорните органи за съответното финансиране по програмите.

Г-н Георгиев представи и новоизбрания представител на НАСО за Силистра в лицето на г-жа Красимира Георгиева и Фондация „Съпричастие – Силистра“. Г-жа Красимира Георгиева представи подробно състоянието и развитието на социалните услуги в район Силистра, както и проблемите за хората с увреждания. На участниците беше обяснен и начина на членство в НАСО. Членството на регионално ниво ще се осъществява от г-жа Георгиева.


На 17 юни 2011 г. в Добрич се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги, организиран от Национален алианс за социална отговорност. Форумът бе открит от г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. Присъстваха г-жа Детелина Николова, кмет на Добрич, представители на други общини и доставчици на социални услуги от регион Добрич. Бяха обсъдени проблемите, свързани с предоставянето и достъпа до социални услуги. Г-н Георгиев представи дейността на НАСО – като организация, обединяваща доставчици на социални услуги от цялата страна и целяща да координира партньорството между държавата, общините и неправителствените организации в социалната сфера. НАСО е представител за България на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Беше обявен и регионалният представител на НАСО за Добрич – в лицето на „ХобиСклуб”.

Сред целите на НАСО е разработването и предоставянето на алтернативни социални услуги за икономическа и социална интеграция на хората с увреждания. Тенденцията е предоставянето на социални услуги да се прехвърли от държавата и общините към неправителствения сектор. Това е европейска практика – в ЕС 90% от услугите се доставят от НПО. У нас гражданските сдружения в момента предоставят едва 20% от социалните услуги, подчерта г-н Георгиев. Той добави, че институциите имат нагласата да делегират отговорности на неправителствените организации, които са по-мотивирани да работят в тази сфера. НАСО ще започне разработването на стандарти за качество на социалните услуги.


15-05-2014-бургас,-регионална-среща-с-международно-участие-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 15 май 2014г. в Културен център „Морско казино” – Бургас, се проведе регионална среща с международно участие на доставчиците на социални услуги от Бургас и Югоизточна България. Срещата се организира от...
14-05-2014-варна,-международен-семинар-по-нови-услуги-за-заетостНа 14 май 2014г. в сградата на Община Варна се проведе семинар на тема „Европа 2020 – нови социални политики и услуги, европейски добри практики и партньорства”. Семинарът се организира от Агенция за...
25-04-2014-пловдив,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 25 април 2014 г. в сградата на Община Пловдив се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от града, организиран от Национален алианс за социална отговорност съвместно с Община...
24-04-2014-софия,-международен-семинар-европа-2020На 24 април 2014 г. в Столична община се състоя международен семинар по социални политики за хора с увреждания. Обединяваща тема на семинара бе „Европа 2020 – интелигентен, устойчив и включващ растеж“....
08-04-2014-разград,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 8 април 2014 г. в град Разград се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от областта. Темата на Форума бе „Партньорство за по-добри социални услуги“ и бе организиран от Национален...
На 4 април 2014г. в град Ямбол се проведе среща на НАСО с доставчици на социални услуги от града и региона. На срещата участваха представители на различни видове услуги от региона, общини, областна...
03-04-2014-стара-загора,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 3 април 2014г. в Стара Загора се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност (НАСО), в партньорство с Община Стара Загора....
19-02-2014-търговище,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 19 февруари 2014г. в сградата на Община Търговище се проведе регионална среща на доставчиците на социални услуги. Срещата се организира от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) със...
На 13 декември 2014 г. в сградата на община Плевен се проведе среща на доставчиците от община Плевен. Срещата се проведе по инициатива на Национален алианс за социална отговорност и бе организирана със...
На 13 декември т.г. в сграда на община Ловеч се проведе среща между доставчиците на социални услуги, работещи на територията на община Ловеч, и представители на Национален алианс за социална отговорност....
11-12-2013-благоевград,-регионална-среща-на-доставчиците-на-социални-услуги-от-областтаНа 11 декември 2013 г. в Благоевград се проведе Регионална среща на доставчиците на социални услуги от област Благоевград на тема „Партньорство за по-добри социални услуги“. Срещата се организира от...
23-10-2013-видин,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 23 октомври от 14.00 ч. в сградата на Община Видин се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Видин, в рамките на проект „Партньорство за по-добър живот“, който се...
10-10-2013-ямбол,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 10 октомври 2013 г. в Заседателната зала на КСУДВ (Комплекс за социални услуги за деца и възрастни), гр. Ямбол Национален алианс за социална отговорност (НАСО) проведе регионален форум на доставчиците...
25-06-2013-русе,-регионален-форум-на-доставчиците-на-социални-услугиНа 25 юни в зала „Европа“ на Доходната сграда и Драматичния театър-Русе се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Русе и Първа регионална среща по "Съпричастност" -...
На 17 май в община Пазарджик се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Пазарджик. Темата му беше „Партньорство за по-добри социални услуги“. Събитието се организира по...
plovdiv_ksoНа 01.10.2010 г. в Пловдив Национален алианс за социална отговорност /НАСО/, Европейски информационен и иновационен център към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив и КТ „Подкрепа” – Пловдив организираха...
На 17 юни 2011 г. в Добрич се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги, организиран от Национален алианс за социална отговорност. Форумът бе открит от г-н Георги Георгиев, председател...
На 29 април 2011 г. в гр. Силистра се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги от региона на Силистра. Форумът се организира от Национален алианс за социална отговорност и бе открит от...
25-11-2010-–-шумен,-регионален-форум-на-доставчиците-на-услуги-за-хора-с-уврежданияВ град Шумен НАСО проведе поредния регионален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от областта. Преди форума от името на кмета на град Шумен г-н Красимир Костов, представителя на НАСО, г-н...
На 28.10.2010 г. в гр. Габрово се проведе регионален форум на доставчиците на социални услуги, организирана от Национален алианс за социална отговорност. Срещата откри г-н Георги Георгиев, председател на...
10-09-2010-първи-регионален-форум-на-доставчиците-на-услуги-за-хора-с-увреждания-в-област-бургас-и-заключителен-семинар-по-проект-snowball ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТОБЩИНА БУРГАС ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ SNOWBALL И ПЪРВИ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ НА...

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Предстоящо