ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

X forum logos

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ПЛАНИРАНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ХОТЕЛ ИМПЕРИАЛ, ПЛОВДИВ
28-30 АПРИЛ 2015Информация

От 28 до 30 април 2015 г. Пловдив беше домакин на 10 Национален форум на доставчиците на социални услуги. Форумът се организира за десета поредна година от Национален алианс за социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Община Пловдив. Вече девет години този форум събира водещата част от отговорните и заинтересовани страни в България, реализиращи социални политики и социални услуги. Във форума участваха представители на всички отговорни страни в процеса на планиране и предоставяне на социални услуги – от национално ниво до общински власти, реализиращи местни социални политики – кметове, заместник-кметове и директори на дирекции, както и структури, и предоставящи социални услуги – специалисти от социални услуги, неправителствени организации, работодатели на хора в неравностойно положение на отворения пазар на труда, членове и партньори на НАСО.
Темата на тазгодишното издание беше „Предизвикателството пред местните власти в планирането и реализацията на социалните услуги“, като Форумът символично бе разделен на три основни панела: Деинституционализацията – поглед в бъдещето, Планиране на социални услуги и ОП „Развитие на човешките ресурси“, а основен фокус в работата и темите на форума бяха добрите практики, проблемите и предизвикателствата пред местните власти в областта на съответните под-теми.
Форумът беше открит от Георги Георгиев, председател на НАСО. Приветствия към участниците от вицепремиера и министър на труда социалната политика Ивайло Калфин прочете г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика. Приветствия поднесоха още г-н Петър Зехтински, заместник-кмет на Пловдив, г-жа Росица Димитрова, заместник-председател на постоянната комисия по труда и социална политика на НСОРБ и г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD).
„За изминалите години, НАСО - с общото усилие и подкрепа на изключително голям брой структури и организации, организира Десетия национален форум на доставчиците на социални услуги в качеството си на най-голяма организация в сектора на социалните услуги, като обединява над 700 членове. Няма друга подобна структура в България, която да предоставя подкрепа ЗА хората с увреждания – в качеството на организация, обединяваща доставчиците на социални услуги и търсеща решения за заетост, НАСО се превърна в най-голямата национална организация работеща ЗА хората с увреждания. В този момент отговорностите са толкова големи, че изискват по-отговорна и резултатна работа. Силно се надявам, че настоящия Форум ще бъде част от тази отговорност и резултатите от него ще помогнат на всички нас да работим по-полезно и успешно,“ отбеляза при откриването г-н Георги Георгиев. Той припомни на участниците във Форума, че през изминалите издания НАСО винаги е поставял на дневен ред най-значимите теми, касаещи социалните политики за хората с увреждания и хората в неравностойно положение като цяло – от образование и заетост до качество на социалните услуги. Темата за отговорностите на местните власти се поставя за втори път на обсъждане в националните форуми на НАСО, тъй като произтича от изключително силните отговорности на общините по тази тема. Така с подкрепата и партньорството на НСОРБ и всички общини в България, НАСО търси решения и подкрепа за още по-ефективна местна социална политика. „НАСО приема предизвикателството веднъж в годината този форум да бъде провеждан във формат за представители на общини, работещи в социалната сфера. Силно се надявам, че с общи усилия и желание ще обявим, че това издание ще бъде провеждано ежегодно в различни заслужили общини на България,“ представи предложената от представители на местни власти идея Националният форум на доставчиците на социални услуги на НАСО да се превърне в ежегодно издание – среща по социални услуги и политики на местните власти.
Приветствие към участниците на г-н Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и социалната политика, който бе възпрепятстван да присъства лично, прочете от г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика. В продължение на приветствието, г-н Лазаров, посочи, че „само интегрираните и междусекторните услуги имат добавена стойност по отношение на всеки потребител на услуги и в тази връзка се планира реформа в областта на социалните услуги като предстои разработването на нов регламент за социални услуги – Закон за социални услуги, който има приоритет в правителствената програма,“ подчерта в изказването си зам.-министър Лазаров. В новия Закон за социалните услуги ще бъдат въведени нови регламенти за реализиране, качество на услуги и иновативни модели и подходи за финансиране, като ще бъдат използвани и възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ за развитие на мрежата от социални услуги на местно равнище. След гарантираната устойчивост на деинституционализацията на деца, следващият акцент в националната социална политика ще бъде ускоряване на деинституционализацията на грижата за възрастни, включително хора с увреждания, както е разписана Националната стратегия за дългосрочна грижа. „Изразявам нашата готовност да подкрепяме общините в предоставянето на по-ефективни и по-целенасочени услуги, чрез поддържане на систематичен диалог, като в основата е споделеното разбиране за общите ценности, които имаме. Ще продължим да прилагаме основните инструменти на структурните фондове, които да подкрепят нашите политики. Надявам се, че общини и неправителствени организации ще продължат да бъдат така ангажирани в процеса на изпълнение на политиките за социални услуги. Държавата се нуждае от вас, защото експертизата и знанията, които натрупахте през годините, са ценен актив, с който трябва да реализираме тази реформа,“ завърши обръщението си заместник-министър Лазаров, който в следващите панели на Форума представи подробно и визията за деинституционализацията.
„След толкова време в спорта, винаги съм мислил, че това е трудна област, в която трудно се постигат резултати. За последната година, откакто отговарям и за социалния сектор в Пловдив, трябва да изразя искреното си възхищение от всички Вас, които сте посветили живота си на социалните услуги. В спорта може да е трудно, но Вашето призвание е наистина много велико,“ каза г-н Петър Зехтински, заместник-кмет на Пловдив. Той представи и приоритетите на социалната политика на Община Пловдив . изпълнението на националните стратегии и подкрепа на деца и семейства от рискови групи, развитие на публично-частни партньорства, надграждане на добрите практики и справяне с предизвикателствата пред местните власти. „Целта на Пловдив е повишаване качеството на живот на всички граждани на града чрез надграждане на националната политика и постигане на визията Пловдив да е община с развита социална инфраструктура, сътрудничество и толерантност на различните етноси и социалните услуги,“ добави г-н Зехтински, като напомни, че „през 2014 г. на Пловдив е присъдена Голямата награда на НАСО за принос в социалното развитие на България, което е висока оценка на постигнатите успехи от Пловдив“.
Приветствия към участниците от името на НСОРБ отправи г-жа Росица Димитрова, заместник-председател на п.к. по труда и социалната политиката. „Не случайно юбилейният Десети национален форум, който се провежда сега, е насочен отново към предизвикателствата пред местните власти. Годините са повече от десет, но точно сега е момента, в който ще отчетем планирането, реализирането и предоставянето на социалните услуги, да покажем къде са плюсовете и минусите и след този подробен анализ да се поучим от пропуските и в партньорство с всички страни да направим по-добро следващо планиране на социалните услуги,“ посочи г-жа Димитрова. Тя даде и оценка на изминалия планови период, като посочи че проучвайки потребностите на населението местните власти са се представили изключително достойно при предоставянето на социални услуги, като опитът от деинституционализацията на услугите за деца трябва да се използва и при деинституционализацията на услугите за възрастни. Тя призова за използване на пълния ресурс на институциите, за да се реализират междусекторни и интегрирани услуги, така че в следващия период местните власти да могат да отчетат, че новото планиране е довело до по-високо ниво на изпълнение. „Наистина социалната работа е нещо велико, трудно, финансово необезпечено, лошо заплатено, но е време да дойде заслуженото признание на социалните работници за труда, който полагат,“ завърши приветствието си г-жа Димитрова, като маркира още една област на неразрешени въпроси в социалния сектор.
„Бях развълнуван от химните, с които започнахме – на Европейски съюз и на България,“ започна обръщението си към участниците във Форума г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD. „Никога не трябва да забравяме какво представлява европейското партньорство – то е за икономическото развитие и финансовата стабилност, но повече от всичко е предназначено да развива благосъстоянието и качествения живот на гражданите,“ допълни г-н Зелдерло. Той посочи също, че темата на Форума е много важна, защото включващото общество се изгражда на местно ниво, като представи заключенията от проведената през миналата година конференция по аналогична тема, организирана от EASPD в Зиген, Германия. Беше подчертано, че отговорностите на местно ниво са ясни, но за постигане на успех е необходимо общините да имат желание да се учат една от друга в рамките на държавата и на европейско ниво. „Тук НАСО е модел на добра практика, защото обединява общини, неправителствени организации и корпоративни субекти и представя платформа за споделяне на добри практики,“ посочи г-н Зелдерло. На второ място бе изтъкната необходимостта от разширяване на участниците в процеса на планиране и предоставяне на услугите и включване в този процес на неправителствени организации, родителски организации и самите хора в неравностойно положение с цел създаване на сътрудничество и диалог между всички заинтересовани страни. Следващото ниво на партньорство, което EASPD препоръча, беше изграждането на партньорство на международно ниво и пълно прилагане на принципите на КООНПХУ, касаещи включване, достъпност и пълно участие на хората с увреждания в обществото. Сред необходимите фактори за успех е и поемането на лидерски функции от страна на определени общини, с което да дават личен пример и да развиват добри практики. Ролята на държавата е да осигурява подкрепяща рамка за реализиране на местното управление, да осигурява средствата за финансиране и да организира контрола на качеството, защото качеството на услугите трябва да е едно и също в цялата страна, посочи още г-н Зелдерло.

Десетият национален форум продължи с конферентна програма и дискусии по темите на деинституционализацията, планирането на социалните услуги и работа по приоритетните оси на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Водещи презентации по основните теми представиха заместник-министрите на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Зорница Русинова, Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD и заместник-изпълнителния директор на АСП Янита Манолова. Презентации за добър опит по отделните тема направиха общините Пловдив, Карнобат, Русе, Асеновград, Велико Търново, Пазарджик, Драгоман, Девня, Ямбол, Национален алианс за работа с доброволци, Фондация "Сийдър" и Фондация "За нашите деца".

През месец май т.г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 стартират три операции за социално включване за близо 204 млн. лева, съобщи на 30 април 2015 г. в Пловдив заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Заместник-министър Русинова беше сред водещите лектори в рамките на Десетия национален форум на доставчиците на социални услуги, организиран от Национален алианс за социална отговорност в партньорство с Министерството на труда и социалната политика.

„С най-голям бюджет от 150 млн. лева е операцията „Независим живот“, посочи заместник-министър Русинова. Тя поясни, че програмата е иновативна и ще бъде насочена към улесняване достъпа до здравни услуги и такива за социално включване на хората с увреждания. „С предоставените услуги ще бъде улеснен и достъпът им до заетост“, подчерта заместник-министър Русинова. Очаква се по проектите по операцията да бъдат обхванати 16 000 лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, за които грижи ще полагат над 12 000 лични асистенти.

В изпълнение на ангажимента на правителството за продължаване на процеса по деинституционализация през май ще стартира схемата „Приеми ме 2015“. Осигурените средства по нея са в размер на 51,6 млн. лева. Чрез реализирането на схемата ще се надгради устойчивият модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, и деца в риск. Процедурата е иновативна по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, жертви на насилие и на деца, непридружени бежанци.

Третата операция, която също се очаква да стартира през май - „Нови стандарти за социални услуги“, ще подкрепи мерки за подобряването или създаването на нови модели за по-високо качество и финансови стандарти за социалните услуги, съобразно нуждите на ползвателите. Бюджетът на програма е 2 млн. лева. „В резултат на дейностите по операцията институциите, който провеждат политиката за социалните услуги, ще подобрят качеството си на работа“, посочи заместник-министър Русинова.

Традиционно за Форумите на НАСО, работата в рамките на отделните панели се характеризираше с активни, позитивни и професионални дискусии, създаване и реализиране на активни партньорства, възможности за обмен на опит и търсене на решения по важни въпроси и проблеми. Бяха повдигнати изключително много въпроси, като бе отчетена необходимост от повече време за дискусия. За всички поставени въпроси НАСО ще осигури партньроство с институциите, от които зависят и ще включи отговорите в системата за информация, за да достигнат до всички заинтересовани.

Презентации

Деинституционализацията – поглед в бъдещето

Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика

Елена Шопова, Община Пловдив

Евгений Ангелов, Община Карнобат

Мариела Личева, директор на Дирекция „Здравни и социални дейности“, Община Русе

Мария Вълканова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности”, Община Асеновград

Елка Налбантова, Фондация „За нашите деца“

Магдалена Бадева, Фондация „Сийдър“

Люк Зелдерло, Генерален секретар на EASPD: Eвропейски опит и добри практики

Планиране на социални услуги 

Янита Манолова, заместник-изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане

Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности“, Община Велико Търново

Йоланта Пойдовска - областен координатор по проект "Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“

Димитрия Церова, директор на дирекция „Социални дейности“, Община Пазарджик

Лидия Банкова – Найденова, заместник-кмет на Община Драгоман

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика

Ренета Венева, председател на Национален алианс за работа с доброволци

Веселина Ботева, директор на Дирекция „Социална политика“, Община Пловдив

Николай Великов, ръководител проект „Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня”, Община Девня

Илиана Бицова, заместник-кмет Община Ямбол

Награди

В рамките на 10 национален форум на доставчиците на социални услуги бяха обявени и връчени Годишните награди за принос в социалното развитие в категория "Общини" на Национален алианс за социална отговорност. Досегашни носители на Голямата награда на НАСО са общините София, Варна, Бургас, Девин, Пазарджик, Пловдив и Карнобат. Община Пловдив, като носител на Голямата награда от 2014 г., беше домакин на 10 национален форум и церемонията по връчване на наградите за 2015 г.
Носителите на Голямата награда за Принос в социалното развитие за 2015 г. са две общини в България – Велико Търново и Русе. Специалната грамота и плакет за Община Велико Търново бе връчена от миналогодишния лауреат – Община Пловдив, в лицето на г-н Георги Титюков, кмет на район "Централен", гр. Пловдив. Г-жа Росица Димитрова, директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” получи отличието от името на Община Велико Търново. „Изключително съм развълнувана и бих искала да благодаря на Национален алианс за социална отговорност, че обединява всички заинтересовани страни в социалния сектор вече 10 години и ни помага да намираме работещи решения. Посвещавам тази награда на всички специалисти в социалния сектор, които са посветили живота си на тази велика професия и мисия да помагат на хората в неравностойно положение и се надявам на по-големи успехи в подкрепа на нуждаещите се,” каза г-жа Димитрова.
Отличието на другия носител на Голямата награда за 2015 г. – Община Русе, връчи г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, а наградата получи г-н Иван Григоров, заместник-кмет на Русе. „Благодаря за високата оценка, защото Русе извървя дълъг път. Бих искал да кажа, че работата в социалната сфера е само за хора с големи сърца и благодаря на целия екип за положените усилия, като подчертавам, че подобна оценка само ни мотивира да полагаме по-големи усилия.”
През 2015 г. Национален алианс за социална отговорност присъди още няколко тематични награди в различни категории. Община Ямбол бе отличена за „Качество на социалните услуги”. Наградата връчи г-жа Янита Манолова, заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. Получавайки наградата, г-жа Илиана Бицова, заместник-кмет на Ямбол, посочи, че „Ямбол е постигнал този успех благодарение на социалните работници, отдадени на каузата”. Тя пожела също на всички да имат сили да продължат да изпълняват своята мисия.
Наградата на Община Девня за „Иновативен проект с висока социална значимост” получи г-н Николай Великов, ръководител на проект „Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение”, който е и отличения проект, благодари за наградата и подчерта, че „просто са си свършили работата да се опитат да помогнат на гражданите на Девня да живеят по-добре”.
Община Стара Загора получи награда за „Социална иновация” с проекта Трафик SOS, който осигурява подкрепа и защита на възрастни хора чрез частни охранители, които осигуряват необходимата помощ на самотно живеещи възрастни хора. Маргаритка Панева, експерт „Социални дейности” посочи, че наградата е мотивация за Община Стара Загора да търси иновативни решения, с които да отговаря на потребностите на живущите в Стара Загора и региона.
За „Активна социално-отговорна местна политика” беше наградена Община Несебър. Местната администрация реализира редица инициативи и услуги, които финансира от общинският бюджет за подкрепа за по-добър живот на жителите на Несебър в неравностойно положение и развитие на целенасочена политика, включително и финансова подкрепа, за стимулиране на положителен ръст на раждаемостта в Общината. Наградата получи г-жа Радостина Пирева, директор на дирекция „Социални дейности” в Несебър, която посочи, че „човек винаги е удовлетворен, когато получава признание, като подобно признание мотивира за постигането на още по-големи успехи”. Тази година на Община Карнобат беше удостоена и със специална награда за Цялостен принос в социалното развитие.
Г-н Лазар Лазаров, заместник-министър за труда и социалната политика, поздрави всички наградени и се обърна към присъстващите участниците в Десетия национален форум – представители на общини и общински администрации, предоставящи социални услуги, доставчици на услуги, неправителствени организации, социални експерти и работодатели, като им посочи, че „всички трябва да се чувстват наградени, защото са част от живата картина на промяната в живота на хората. Специално наградените имат изключителната отговорност да бъдат пионери и да поддържат показаното високо качество през изминалата година, за да водят цяла България напред,” завърши заместник-министър Лазаров.
Годишните награди за принос в социалното развитие се връчват освен в категория „Общини”, и в категории „Неправителствени организации” и „Корпорации”. Тези награди ще бъдат обявени и връчени в рамките на Националния форум/изложение на социалните услуги, организирано от НАСО, което ще се проведе от 17 до 19 юни 2015 г. в к.к. Златни пясъци, Варна.

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

April 2018
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Предстоящо