ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

 forum header

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИОСМИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

„ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-УСПЕШЕН ПРЕХОД ОТ ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЗАЕТОСТ“

ХОТЕЛ “МЕЛИА ГРАНД ЕРМИТАЖ”

К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА

4-6 ЮНИ 2013

От 4 до 6 юни в к.к. Златни пясъци, Варна, се проведе Осмият национален форум на доставчиците на социални услуги. Събитието се организира от Националния алианс за социална отговорност /НАСО/ в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ и Националната федерация на работодателите на инвалиди /НФРИ/ и се провежда за осма поредна година.

Таз годишното издание беше специално посветено на „Европейско партньорство за по-успешен преход от обучение към заетост“. Темата събра над 15 чуждестранни експерти от 10 държави, представители на европейски организации и доставчици на социални услуги – партньори по проекта BITSE, и над 170 участници - представители на организации-доставчици на социални услуги, работодатели, общини и местни власти и всички институции у нас, имащи отношение по въпросите на социалните услуги и хората с увреждания. В наситената презентационна програма лекторите представиха опита си в прехода от образование към заетост на хората с увреждания и сравниха най-добрите практики у нас и в Европа. Бяха посочени и бариерите, които възпрепятстват активното излизане на пазара на труда на хората с увреждания и се разви интересна дискусия с предложения за тяхното отстраняване.

Заетостта на хората с увреждания е национален приоритет на новото правителство, се посочи в специално обръщение и приветствие за Форума от името на Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика. Министър Адемов специално отбеляза, че социалната активност, упоритост и инициативност на националните организации ще промени България към по-развито гражданско общество, а европейското партньорство е гаранция за успех.

Сред основните мнения на Форума беше остро поставена необходимостта от създаване на нови и повече форми и възможности за подкрепа на хората с увреждания, на работодателите и доставчиците на услуги. Водещо място в преценката на експертите е спешното въвеждане на подкрепената заетост на хората с увреждания като начин за тяхната успешна реализация на пазара на труда и като едно от най-модерните средства за заетост в цяла Европа и която изобщо не е въведена в България. Беше постигнато съгласие, че има огромна нужда от по-активно партньорство между работодатели и доставчици на социални услуги, както и необходимост от усъвършенстване на нормативната база в това отношение от страна на държавата.

Участието на голям брой международни експерти даде възможност да се види контраста между ситуацията у нас и тази в Европа. За пореден път се отбеляза тревожната констатация, че разликата в стандартите на живот е много голяма – с ниско финансиране, бедност и безработица у нас. Това са и едни от основните послания, които Форумът отправи към държавните и местни власти.

Въпреки че през последните години има положително развитие в социалното включване на хората с увреждания във всички сфери на живота, тепърва предстои още много работа, за да могат те да се почувстват пълноценна и равнопоставена част от нашето общество. От името на всички участници във Форума ще бъдат изработени предложения към МТСП за предприемане на мерки за развитие на социалните услуги и по-ефективна подкрепа за хората с увреждания и други нуждаещи се групи.


НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Предстоящо