ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

Документи Презентации Медии Награди Галерия

6 forum_logos
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ


ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
"ПОВЕЧЕ И ПО-ДОБРИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ"
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "ИБЕРОСТАР ОБЗОР БИЙЧ И ИЗГРЕВ"
К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА, 8-10 ЮНИ 2011

От 2010 год. Национален алианс за социална отговорност ще връчва наградите си в три категории:

 • Общини
 • Корпорации
 • Неправителствени организации

Удостоените да бъдат носители на Националните годишни награди на НАСО за 2011 год. са:

 • I. КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:
  • Община Бургас
    • За активна социално отговорна политика и принос за социалното и европейското развитие на България
   Nagrada Burgasplaket Burgas
 • II. КАТЕГОРИЯ КОРПОРАЦИИ:
  • Няма наградени
 • III. КАТЕГОРИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
  • EASPD - Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания
    • За активна, социално отговорна и значителна международна дейност и принос за развитието на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания и цялостен принос за социалното и европейско развитие на България
   Nagrada EASPDplaket EASPD

 

Досегашни носители на наградите са:

Благодарствена грамота на Фламандските власти за успешно реализирано партньорство

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев връчи специална благодарствена грамота на представителя на Фламандските власти за успешно реализирано партньорство и подкрепа за изграждането на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България.

Специални отличия на работодатели и общини, с принос в политиките и дейностите си в подкрепата на хората с увреждания

1. Отличия за реализирано успешно и социално значимо партньорство с корпоративния и социален сектор в подкрепа на хората с увреждания и социалното развитие на региона получиха:

 • Община Пловдив
 • Община Пирдоп 2. Отличия за реализирани успешни социално значими решения и дейности в подкрепа на хората с увреждания и социалното развитие на региона получиха:

 • "Пролет" ЕООД - Пирдоп
 • ТПКИ "Добруджанка"- Силистра
 • "Райна Княгиня-П" ООД - Панагюрище
 • "Спопански дейности КЦМ" ООД - Пловдив

Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2010 год.

 • I. КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:
  • Столична Община
   • за устойчиво развитие на обхвата, съдържанието и разнообразието от социални услуги за различните социални групи.
   • за осигуряване на значим собствен ресурс за финансиране на социални дейсноти;
   • за реализиране на иновативен и силен социален заряд на единатвената в България услуга „Асистент за независим живот”
  • Община Варна
   • за реализиране на единствената в България, от 8 години, Общинска Социална Програма
   • за европейски подход и постигнати европейски стандарти в предоставяне на социални услуги чрез партньорство и делегиране на дейности на гражданските организации
   • за иновативен с многопосочен ефект опит в предоставянето на единствената в България услуга Социален асистент за деца с увреждания, учещи в общообразователните училища и детски градини, чрез осигуряване на собствен ресурс от общинския бюджет.
 • II. КАТЕГОРИЯ КОРПОРАЦИИ:
  • КЦМ 2000 АД - Пловдив
   • за иновативни инжинерингови решения и ефективно развитие на човешкия ресурс
   • за социална ангажираност и принос за социално развитие на региона
   • за иновативни с европейска насоченост решения за изграждане на собствено специализирано предприятие за хора с намалена трудоспособност
 • III. КАТЕГОРИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
  • Фондация Карин дом
   • за значим принос в осигуряването на качествени и ефективни социални услуги за рехабилитация и социална интеграция на деца със специални образованетлни нужди
   • за приложение и популяризиране в България на иновативни европейски методи в социалните и рехабилитационните дейности
   • за реализацрани иновативни проекти със силен социален ефект

2008 г.

 • Никола Треан - Изпълнителен Директор на „Аурубис България” АД
 • Свилен Стоянов - актьор, режисьор

2007 г.

 • Солвей Соди АД
 • Проф.д.ик.н Анна Недялкова - ректор на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”

2006 г.

 • Люк Зелдерлоо - Генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания

2005 г.

 • Д-р Здравко Марков - Директор на дирекция „Социални дейности и жилищна политика” на Община Варна
 • Гергана Господинова - Председател на постоянната комисия „Социални дейности” към Общински съвет - Варна.

2004 г.

 • Кирил Йорданов - Кмет на град Варна

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо