ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

Документи Презентации Медии Награди Галерия

6 forum_logos
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ


ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
"ПОВЕЧЕ И ПО-ДОБРИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ"
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "ИБЕРОСТАР ОБЗОР БИЙЧ И ИЗГРЕВ"
К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА, 8-10 ЮНИ 2011

София КРОСС/ От 08 до 10 юни 2011 г. в хотелски комплекс „Иберостар Обзор Бийч и Изгрев" в курортния комплекс „Златни пясъци" - Варна, ще се проведе Шести национален форум на доставчиците на социални услуги на тема: „Повече и по-добри социални услуги за по-добър живот".

Организатор на мероприятието е Националният алианс за социална отговорност /НАСО/ с подкрепата и партньорството на Министерството на труда и социалната политика, Националнотото сдружение на общините в Република България и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/.

В предвид актуалните европейски и национални политики, важността и отговорността на развитието на социалната сфера и в частност решаващата роля на социалните услуги, през тази година Форума е насочен към по-пълен, цялостен, тематичен обхват на социалните услуги с водещ акцент работата на Общините. Участие в него ще вземат над 150 представители и експерти на Министерството на труда и социалната политика, Националнотото сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Общини, Националния алианс за социална отговорност, доставчици на услуги, работодатели и др.

По време на откриването приветствия ще поднесат от Министерството на труда и социалната политика, г-н Люк Зелдерло - Генерален секретар на EASPD и г-н Кирил Йорданов - Кмет на град Варна.
Официалната част включва и връчване на традиционите годишни национални награди на Националния алианс за социална отговорност за принос в социалното развитие на България.


По темата „Нов подход към повече и по-добри социални услуги за по-добър живот" ще говорят Зам.-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова, Гинка Чавдарова - Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, Генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло и Елка Тодорова - Представител на Националния съвет на хората с увреждания в България.


Свои доклади и презентации ще представят г-жа Надя Шабани - Изпълнителен директор на Държавната агенция за закрила на детето, която ще говори за деинституционализацията на услугите в България и Ивайло Иванов - Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, който ще представи доклад за състоянието, проблемите и очакваното развитие на социалните услуги в България.

Участниците във Форума ще представят презентации и ще участват в дискусии за добри практики, проблеми и потребности за развитие на социалните услуги.

В работни групи за социалните услуги за хора с увреждания, социалните услуги за деца и социалните услуги за стари хора ще се обсъждат теми като: Делегиране на услугите и партньорство между общини и доставчици, Деинституционализация, Качество на услугите, Стандарти, критерии и финансиране на социалните услуги. 
В рамките на събитието, участниците ще имат възможност да получат информация, да обменят мнения и опит, да дискутират и потърсят отговори на въпроси за решаване на проблемите, както и да реализират национално и международно партньорство.

Очаква се форума да определи насоки за бъдещата работа на държавата, Общините и доставчиците на услуги за повече и по-добри социални услуги за нуждаещите се.

/АС/

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо