ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия


Приветствие от г-н Павел Димитров - Народен Представител,
към участниците в Пети форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания, 24-26 юни 2010 г., Варна

Уважаеми госпожи и господа,
Благодаря първо на организаторите за поканата, която получих да взема участие във вашия Пети форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Пожелавам ви успех във вашата много отговорна, трудна и благородна задача, която си поставяте. Радостен съм, че присъствам на този форум, защото лично аз винаги съм бил съпричастен към тези проблеми, а също така и институцията, която представлявам. Освен това радостта ми е по-голяма, защото разбрах в разговорите преди да седна на тази маса, че вече се върви към една конкретика, защото всички сте убедени, че с лекции само и с общи приказки не могат да се постигнат резултатите и да се решат онези задачи, които си поставяте във връзка с проблемите на хората с увреждания.

Благодаря още веднъж! Пожелавам Ви успех! Надявам се това, което сте си поставили като задачи днес на този форум ще бъдат постигнати. Благодаря!


 

Приветствие от г-н Тотю Младенов - Министър на труда и социалната политика,
Прочетено на учстниците в Пети форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания, 24-26 юни 2010 г., Варна от г-жа Петя Демирева - Началник отдел, МТСП

Уважаеми г-н Георгиев, уважаеми дами и господа, уважаеми г-н Народен представител, уважаеми г-н Йорданов, уважаеми г-н Симеонов, уважаеми г-н Коралски,

Благодаря за отправената покана за участие в Петия форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България. Иновативни поводи, за които аз искам да поздравя вас, целия екип, всички ваши партньори и участници в това превърнало се вече в традиция поредно събитие. Убеден съм, че провеждането на настоящия форум ще допринесе за създаването на условия за по-нататъшното развитие на повече и по-добри услуги и възможности за интеграция и реализация на хората с увреждания на пазара на труда у нас.{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Определянето на приоритетите в социалните услуги в България, анализът на постигнатите резултати и споделянето на добри практики, ще са още една крачка в посока постигане на критериите и стандартите, съизмерими с най-високите европейски постижения в тази област. Уверявам ви, че изпробването и практическото внедряване на нови модели на предоставяне на социални услуги от комплексен тип изцяло съобразени с индивидуалните потребности на потребителите, както и непрестанното повишаване на качеството на предоставяните услуги е приоритет в работата на Министерството на труда и социалната политика.

Пожелавам успех в работата на Петия форум!

{/showhide}


 

Приветствие от г-н Данчо Симеонов - Областен Управител на Варна
към участниците в Пети форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания, 24-26 юни 2010 г., Варна

Уважаеми г-н Димитров, г-н Йорданов, г-н Коралски, г-н Георгиев!
Уважаеми гости – чуждестранни и български участници в този форум!

Аз се радвам, че за трети път участвам в работата на този форум и даже имам възможност да приветствам участниците в него. Защото лично съм ангажиран с тази тема, която вие разисквате – както преди в професионално отношение, а сега и в качеството си на Областен управител. Може би в процеса на разискванията г-н Георгиев ще сподели това какво правим ние с НАСО. Но мисля, че нещата в тази сфера, която вие разисквате, трябва да се случват, защото хората трябва да осъзнаят реално, че това е важно за обществото. Това, което ние правим, за да можем да ангажираме хората с увреждания да бъдат пълноценни и да не се чувстват изолирани в обществото.

Искам да ви пожелая успех! Дано всички добри идеи, които бъдат обменени, бъдат реализирани в последствие.
На добър час на конференцията!


 

Приветствие от г-н Кирил Йорданов - Кмет на град Варна,
към участниците в Пети форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания, 24-26 юни 2010 г., Варна

Уважаеми г-н Народен представител, г-н Областен управител, г-н Коралски, г-н Георгиев!
Уважаеми гости от Белгия, Австрия и Холандия, уважаеми представители на Министерството, уважаеми дами и господа колеги!

Радвам се, приятно ми е да се обърна с поздрав към всички вас – участниците в днешния форум, на традиционната ни среща.

{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Така е, г-н Георгиев, не само на нашия език броят на срещите ни потвърждава извода Ви за устойчивост. В българския език, за да е множествено числото се иска две и повече – събития; ние с колегата Димитров знаем, че можем да говорим не само за устойчивост, но и за система тъй като три и повече явления в правото се окачествяват като система. За да приключа с поздравите – моля приемете поздрави от вашия колега д-р Здравко Марков, който днес е в Стара Загора. Важни са в случая поздравите, но по-важно е посланието – той е там за обсъжданията за Стратегията за доставка на социални услуги до 2015 година. И посланието е – че уникалната наша социална варненска програма е получила висока оценка и тя ще бъде включена в тази Стратегия за доставка на социални услуги.

Повечето от присъстващите са наясно с нашата програма, ще припомня само някои основни цифри: 700 души оказват 41 услуги на 1600 души в нашия град. Голяма заслуга за това има и Обществения съвет, членове на който се явяваме и ние, в който членуват 50 неправителствени организации. Това вече подсказва, че актуално е явлението публично-частно партньорство. Този варненски опит възбуди международен интерес и аз имах честта и удоволствието да представя нашата програма на среща през месец февруари в Барселона.

Важни са, разбира се, и работните места – през тази година ние разкриваме 20 нови работни места – 10 в Дома за децата от Могилино и 10 в селището за настаняване от семеен тип в "Другарче". Миналата седмица утвърдихме нови 16 проекта по 5 000 лева за работа с малки социални групи. Ще продължим, разбира се, усилията си и работата си по Оперативна програма "Регионално развитие" със Световната банка, за да разширим предмета на нашата дейност.

Искам да благодаря на присъстващите за нашето ползотворно сътрудничество. Нека да си пожелаем и занапред то да бъде ползотворно. Да ви пожелая успешна работа на днешния форум. Преди малко се пошегувахме, че социалната услуга "слънце и море" се отлага за няколко дни – това не зависи от нас. А също така в края на моето приветствие да помоля за вашето разбиране, че днес в 10 часа в нашия град поставят началото си четири важни събития. И това беше молбата ми за вашето разбиране - от тук нататък, след като с най-голямо удоволствие чуя приветствията на г-н Коралски, с когото ни свързва дългогодишно сътрудничество, да мога да взема участие и на другите събития.
На добър час!

{/showhide}

EU support
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо