ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия


Приветствие от г-н Павел Димитров - Народен Представител,
към участниците в Пети форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания, 24-26 юни 2010 г., Варна

Уважаеми госпожи и господа,
Благодаря първо на организаторите за поканата, която получих да взема участие във вашия Пети форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания. Пожелавам ви успех във вашата много отговорна, трудна и благородна задача, която си поставяте. Радостен съм, че присъствам на този форум, защото лично аз винаги съм бил съпричастен към тези проблеми, а също така и институцията, която представлявам. Освен това радостта ми е по-голяма, защото разбрах в разговорите преди да седна на тази маса, че вече се върви към една конкретика, защото всички сте убедени, че с лекции само и с общи приказки не могат да се постигнат резултатите и да се решат онези задачи, които си поставяте във връзка с проблемите на хората с увреждания.

Благодаря още веднъж! Пожелавам Ви успех! Надявам се това, което сте си поставили като задачи днес на този форум ще бъдат постигнати. Благодаря!


 

Приветствие от г-н Тотю Младенов - Министър на труда и социалната политика,
Прочетено на учстниците в Пети форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания, 24-26 юни 2010 г., Варна от г-жа Петя Демирева - Началник отдел, МТСП

Уважаеми г-н Георгиев, уважаеми дами и господа, уважаеми г-н Народен представител, уважаеми г-н Йорданов, уважаеми г-н Симеонов, уважаеми г-н Коралски,

Благодаря за отправената покана за участие в Петия форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България. Иновативни поводи, за които аз искам да поздравя вас, целия екип, всички ваши партньори и участници в това превърнало се вече в традиция поредно събитие. Убеден съм, че провеждането на настоящия форум ще допринесе за създаването на условия за по-нататъшното развитие на повече и по-добри услуги и възможности за интеграция и реализация на хората с увреждания на пазара на труда у нас.{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Определянето на приоритетите в социалните услуги в България, анализът на постигнатите резултати и споделянето на добри практики, ще са още една крачка в посока постигане на критериите и стандартите, съизмерими с най-високите европейски постижения в тази област. Уверявам ви, че изпробването и практическото внедряване на нови модели на предоставяне на социални услуги от комплексен тип изцяло съобразени с индивидуалните потребности на потребителите, както и непрестанното повишаване на качеството на предоставяните услуги е приоритет в работата на Министерството на труда и социалната политика.

Пожелавам успех в работата на Петия форум!

{/showhide}


 

Приветствие от г-н Данчо Симеонов - Областен Управител на Варна
към участниците в Пети форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания, 24-26 юни 2010 г., Варна

Уважаеми г-н Димитров, г-н Йорданов, г-н Коралски, г-н Георгиев!
Уважаеми гости – чуждестранни и български участници в този форум!

Аз се радвам, че за трети път участвам в работата на този форум и даже имам възможност да приветствам участниците в него. Защото лично съм ангажиран с тази тема, която вие разисквате – както преди в професионално отношение, а сега и в качеството си на Областен управител. Може би в процеса на разискванията г-н Георгиев ще сподели това какво правим ние с НАСО. Но мисля, че нещата в тази сфера, която вие разисквате, трябва да се случват, защото хората трябва да осъзнаят реално, че това е важно за обществото. Това, което ние правим, за да можем да ангажираме хората с увреждания да бъдат пълноценни и да не се чувстват изолирани в обществото.

Искам да ви пожелая успех! Дано всички добри идеи, които бъдат обменени, бъдат реализирани в последствие.
На добър час на конференцията!


 

Приветствие от г-н Кирил Йорданов - Кмет на град Варна,
към участниците в Пети форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания, 24-26 юни 2010 г., Варна

Уважаеми г-н Народен представител, г-н Областен управител, г-н Коралски, г-н Георгиев!
Уважаеми гости от Белгия, Австрия и Холандия, уважаеми представители на Министерството, уважаеми дами и господа колеги!

Радвам се, приятно ми е да се обърна с поздрав към всички вас – участниците в днешния форум, на традиционната ни среща.

{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Така е, г-н Георгиев, не само на нашия език броят на срещите ни потвърждава извода Ви за устойчивост. В българския език, за да е множествено числото се иска две и повече – събития; ние с колегата Димитров знаем, че можем да говорим не само за устойчивост, но и за система тъй като три и повече явления в правото се окачествяват като система. За да приключа с поздравите – моля приемете поздрави от вашия колега д-р Здравко Марков, който днес е в Стара Загора. Важни са в случая поздравите, но по-важно е посланието – той е там за обсъжданията за Стратегията за доставка на социални услуги до 2015 година. И посланието е – че уникалната наша социална варненска програма е получила висока оценка и тя ще бъде включена в тази Стратегия за доставка на социални услуги.

Повечето от присъстващите са наясно с нашата програма, ще припомня само някои основни цифри: 700 души оказват 41 услуги на 1600 души в нашия град. Голяма заслуга за това има и Обществения съвет, членове на който се явяваме и ние, в който членуват 50 неправителствени организации. Това вече подсказва, че актуално е явлението публично-частно партньорство. Този варненски опит възбуди международен интерес и аз имах честта и удоволствието да представя нашата програма на среща през месец февруари в Барселона.

Важни са, разбира се, и работните места – през тази година ние разкриваме 20 нови работни места – 10 в Дома за децата от Могилино и 10 в селището за настаняване от семеен тип в "Другарче". Миналата седмица утвърдихме нови 16 проекта по 5 000 лева за работа с малки социални групи. Ще продължим, разбира се, усилията си и работата си по Оперативна програма "Регионално развитие" със Световната банка, за да разширим предмета на нашата дейност.

Искам да благодаря на присъстващите за нашето ползотворно сътрудничество. Нека да си пожелаем и занапред то да бъде ползотворно. Да ви пожелая успешна работа на днешния форум. Преди малко се пошегувахме, че социалната услуга "слънце и море" се отлага за няколко дни – това не зависи от нас. А също така в края на моето приветствие да помоля за вашето разбиране, че днес в 10 часа в нашия град поставят началото си четири важни събития. И това беше молбата ми за вашето разбиране - от тук нататък, след като с най-голямо удоволствие чуя приветствията на г-н Коралски, с когото ни свързва дългогодишно сътрудничество, да мога да взема участие и на другите събития.
На добър час!

{/showhide}

EU support
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
18
21
22
23
24
28
29
30
31

Предстоящо

No result...