ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

В периода 24-26 юни в хотелски комплекс «Иберостар Обзор Бийч и Изгрев» в к.к «Златни пясъци», Варна се проведе Петият форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България на тема "Социално включване чрез отворения пазар на труда".

За последните четири години това бе петия пореден и първи тематичен форум, организиран от Национален Алианс за Социална Отговорност (НАСО) и Агенция за социално развитие - Вижън, с подкрепата и партньорството на Европейската Комисия, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Агенция за хората с увреждания, и с участието на Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Национално сдружение на общините в Република България.

Форумът бе част от европейския проект «Предай нататък», в който Агенция за социално развитие - Вижън и новосъздадената организация Национален Алианс за Социална Отговорност (НАСО) са българските партньори на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, заедно с още 7 организации от други европейски страни: Белгия, Холандия, Австрия, Малта, Чехия, Унгария и Румъния.

Форумът съдържаше два раздела:

 1. Първият бе изцяло посветен на работата на доставчиците на услуги за хора с увреждания и бъдещото развитие на НАСО и мрежата.
 2. Вторият включваше двудневно обучение, даващо възможност на участниците да се запознаят със специално компилирани материали от вече реализирани европейски проекти в сферата на трудовата реализация и да дискутират състоянието на трудовата заетост и трудовия пазар на хората с увреждания в България, както и възможностите за прилагане на иновативни европейски практики в нашата страна.

Форумът имаше за цел да привлече вниманието на обществеността към осигуряване на възможности за хората с увреждания да бъдат равностоен участник на свободния пазар на труда чрез професионално обучение и дългосрочни стратегии; осигуряване на възможности за хората с увреждания да се реализират на свободния пазар на труда чрез подкрепа от професионалисти, работодатели и други участници в този процес.

Участие във форума взеха над 90 представители от над 50 организации доставчици на услуги за хора с увреждания, работодатели, представители на специализирани предприятия, общини и представители на национални институции, имащи отношение към проблемите на хората с увреждания.

Приветствия към участниците направиха гостите на форума:

 • г-н Павел Димитров - Народен представител
 • г-н Данчо Симеонов - Областен управител на Варна
 • г-н Кирил Йорданов - Кмет на град Варна
 • г-н Ивайло Иванов - Изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане
 • г-н Минчо Коралски - Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания
 • г-жа Петя Демирева - Началник на отдел "Интеграция на хората с увреждания", Министерство на труда и социалната политика
 • г-н Пламен Гиргинов - Държавен експерт, Отдел "Програмиране и планиране", Министерство на труда и социалната политика
 • г-жа Камелия Койчева - Представител на Национално сдружение на общините в Република България и Заместник Кмет на град Добрич
 • Кметове, заместник кметове и представители на общини и други институции в социалната сфера.

Бяха прочетени и специални приветствия до НАСО и участниците във форума от:

 1. Тотю Младенов - Министър на труда и социалната политика
 2. Люк Зелдерлоо - Генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания

На снимката: Президуим (от ляво на дясно): г-н Минчо Коралски - Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания, г-н Павел Димитров - Народен представител, г-н Георги Георгиев - Председател на НАСО, г-н Кирил Йорданоя - Кмет на Варна, г-н Данчо Симеонов - Областен управител на Варна

 

 

 

 

На снимката: Президуим (от ляво на дясно):г-н Ивайло Иванов - Изпълнителен Директор на Агенция за социално подпомагане, г-н Георги Георгиев - Председател на НАСО, г-жа Камелия Койчева - Представител на Национално сдружение на общините в Република България и Заместник Кмет на Добрич

 

 

 

 

За успеха на форума допринесе и делегацията на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, включваща експерти от Белгия, Холандия, Австрия, а именно:

 • г-жа Сабине Претенхофер, Австрия - Мениджър проекти, Лебенсхилфе Грац
 • г-н Херве Готие, Белгия - Служител проекти и финанси, Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания
 • г-н Михил Камп, Холандия - Секретар на Световната асоциация за подкрепена заетост
 • г-н Роналд Хаку, Холандия - Ръководител, Университет Фонтис
 • г-н Хари ван ден Бранд, Холандия - Ръководител на екип, Университет Фонтис
 • г-н Руди Уотърс, Белгия - Консултант, Job-link

Програмата и подходящите условия създадоха възможност за активно участие в пленарните заседания, включващи разнообразни теми:

 • Състояние, задачи, проблеми и перспективи пред доставчиците на услуги за хора с увреждания в България. Гледните точки на Агенция за социално подпомагане, общини и доставчици на услуги.
 • Състояние, проблеми и перспективи на трудовата заетост за хора с увреждания в България
 • Състояние, проблеми и перспективи на трудовата заетост за хора с увреждания в Европа
 • Форми на държавна подкрепа и специфични особености на добри практики в Белгия, Холандия и други страни от Европейския съюз
 • Представяне на европейския проект "Предай нататък" и Компилацията от европейски проекти
 • Представяне на проекта Conversion
 • Представяне на проекта Atlas
 • Представяне на проекта I am 2003
 • Предстоящи целеви схеми за подкрепа на специализирани предприятия в България по оперативни програми на Европейския съюз.
 • Иновативни практики за подкрепа на трудовата заетост за хора с увреждания
 • Уъркшопове за национално и европейско партньорство в областта на трудовата заетост:
  • Подкрепена заетост и опита на проекта Conversion
  • Проекта I am 2003, учене през целия живот и добри практики
  • Проекта Atlas
 • Организационни въпроси НАСО

Всички участници се възползваха от предоставените им широки възможности за индивидуални срещи с експерти и партньори от страната и чужбина.

Активното участие на представителите от широкия спектър на представените организации и институции допринесе за високата полезност на работата през тези дни, в резултат на което преобладаваше споделеното удовлетворение от всички, съпътствано с оценка за значимост и полезност.

Основният извод, направен от форума е, че заетостта означава ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР за хората с увреждания. В този смисъл основната констатация сочи, че освен работа в специализираните предприятия (които изпитват сериозни затруднения) и отделни програми на Агенция по заетостта през последните 20 години в България не са развити други форми на заетост за хората с увреждания. Организаторите поеха ангажимент да обобщят дискусиите и формулират предложение до държавните и местни институции, имащи отношение по темата. По този повод както всички участници, така и всички заинтересовани лица и институции биха могли да направят предложение до НАСО.

С цел реализиране на пилотни модели на заетост НАСО договори участието на участващите експерти на ЕАСПД за бъдещи съвместни разработки.

За тези, които се интересуват от тематиката, всички презентации, въпроси и отговори са предоставени на участниците в електронен вариант на CD и ще бъдат публикувани в Библиотеката на сайта на Национален Алианс за Социална Отговорност /www.naso.bg/. Желаещите да получат материлите от форума на CD или хартиен носител могат да направят своите заявки в секретариата на НАСО.

В дните на форума бе проведеното и годишното Общо събрание на НАСО при следния дневен ред:

 1. Състояние, задачи, проблеми и перспективи пред доставчиците на услуги за хора с увреждания в България. Дискусия
 2. Отчет за дейността на НАСО за 2009 година
 3. Финансов отчет за 2009 година
 4. Обсъждане на бъдещата дейсност на НАСО. Приемане на Стратегически план.
 5. Промени в състава на Управителния Съвет

След това общо събрание в състава на новия Управителния съвет на НАСО ще работят 5 организации:

 1. Агенция за социално развитие - Вижън, гр. Варна, с представител г-н Георги Георгиев - Председател на Управителния съвет
 2. ГИФ ЕООД, гр. Варна, с представител г-н Георги Филипов
 3. Национална федерация на работодателите на инвалиди, гр. София, с представител г-жа Елка Тодорова
 4. Фондация «Психологическа подкрепа», гр. София, с представител г-жа Надежда Юлзари
 5. Фондация «Грижи за деца с увреждания», гр. Габрово, с представител г-жа Светла Григорова

Общото събрание утвърди и работни комисии:

 1. Комисия за политическо влияние - с отговорник Георги Георгиев
  • Партньорство с европейски, държавни и местни власти и структури
 2. Комисия за корпоративна социална отговорност - с отговорник Георги Филипов
  • Партньорство с корпоративни структури и организации
 3. Комисия по заетостта - с отговорник Елка Тодорова
  • Партньорство с работодатели и структури в областта на социалния бизнес
  • Партньорство с национално представителните организации
 4. Комисия за социални услуги - с отговорник Светла Григорова
  • Партньорства с доставчици на социални услуги и институции, имащи отношение
 5. Комисия по образовние и работа с деца - с отговорник Надежда Юлзари
  • Партньорство с доставчици и институции, работещи с деца
 6. Комисия за качество на услугите - с отговорник Иванка Казакова
  • Партньорство с ползвателите на услуги и техните организации
 7. Комисия за професионална подкрепа на персонала
  • Партньорство с организации на професионалисти, работещи в областта на социалните услуги

програма 

CV Експерти 

 

НАСО
юни 2010 г.
гр. Варна

EU support
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо