ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2019

Фондация „Сийдър“
Фондация „Международна социална служба – България“
Български център за нестопанско право
Фондация „За нашите деца“
Фондация „Светът на Мария“
Асоциация „Да съхраним жената“
СНЦ „Шанс за хора с увреждания“
Фондация „Карин дом“
Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения – Варна
Фонд за превенция на престъпността – ИГА
СНЦ „Еквилибриум“
Сдружение „Социален център Бургас“
Сдружение „ХобиСклуб“
Фондация „Подкрепа за реализация“
Сдружение „Дете и пространство“
Програма SOS Детско селище Велико Търново – Габрово – Трявна към Сдружение „SOS Детски селища България“
Комплекс за здравно-социални грижи – Търговище
Комплекс за социални услуги – Павликени

Галерия

В периода 24-26 юни в хотелски комплекс «Иберостар Обзор Бийч и Изгрев» в к.к «Златни пясъци», Варна се проведе Петият форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България на тема "Социално включване чрез отворения пазар на труда".

За последните четири години това бе петия пореден и първи тематичен форум, организиран от Национален Алианс за Социална Отговорност (НАСО) и Агенция за социално развитие - Вижън, с подкрепата и партньорството на Европейската Комисия, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Агенция за хората с увреждания, и с участието на Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Национално сдружение на общините в Република България.

Форумът бе част от европейския проект «Предай нататък», в който Агенция за социално развитие - Вижън и новосъздадената организация Национален Алианс за Социална Отговорност (НАСО) са българските партньори на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, заедно с още 7 организации от други европейски страни: Белгия, Холандия, Австрия, Малта, Чехия, Унгария и Румъния.

Форумът съдържаше два раздела:

 1. Първият бе изцяло посветен на работата на доставчиците на услуги за хора с увреждания и бъдещото развитие на НАСО и мрежата.
 2. Вторият включваше двудневно обучение, даващо възможност на участниците да се запознаят със специално компилирани материали от вече реализирани европейски проекти в сферата на трудовата реализация и да дискутират състоянието на трудовата заетост и трудовия пазар на хората с увреждания в България, както и възможностите за прилагане на иновативни европейски практики в нашата страна.

Форумът имаше за цел да привлече вниманието на обществеността към осигуряване на възможности за хората с увреждания да бъдат равностоен участник на свободния пазар на труда чрез професионално обучение и дългосрочни стратегии; осигуряване на възможности за хората с увреждания да се реализират на свободния пазар на труда чрез подкрепа от професионалисти, работодатели и други участници в този процес.

Участие във форума взеха над 90 представители от над 50 организации доставчици на услуги за хора с увреждания, работодатели, представители на специализирани предприятия, общини и представители на национални институции, имащи отношение към проблемите на хората с увреждания.

Приветствия към участниците направиха гостите на форума:

 • г-н Павел Димитров - Народен представител
 • г-н Данчо Симеонов - Областен управител на Варна
 • г-н Кирил Йорданов - Кмет на град Варна
 • г-н Ивайло Иванов - Изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане
 • г-н Минчо Коралски - Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания
 • г-жа Петя Демирева - Началник на отдел "Интеграция на хората с увреждания", Министерство на труда и социалната политика
 • г-н Пламен Гиргинов - Държавен експерт, Отдел "Програмиране и планиране", Министерство на труда и социалната политика
 • г-жа Камелия Койчева - Представител на Национално сдружение на общините в Република България и Заместник Кмет на град Добрич
 • Кметове, заместник кметове и представители на общини и други институции в социалната сфера.

Бяха прочетени и специални приветствия до НАСО и участниците във форума от:

 1. Тотю Младенов - Министър на труда и социалната политика
 2. Люк Зелдерлоо - Генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания

На снимката: Президуим (от ляво на дясно): г-н Минчо Коралски - Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания, г-н Павел Димитров - Народен представител, г-н Георги Георгиев - Председател на НАСО, г-н Кирил Йорданоя - Кмет на Варна, г-н Данчо Симеонов - Областен управител на Варна

 

 

 

 

На снимката: Президуим (от ляво на дясно):г-н Ивайло Иванов - Изпълнителен Директор на Агенция за социално подпомагане, г-н Георги Георгиев - Председател на НАСО, г-жа Камелия Койчева - Представител на Национално сдружение на общините в Република България и Заместник Кмет на Добрич

 

 

 

 

За успеха на форума допринесе и делегацията на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, включваща експерти от Белгия, Холандия, Австрия, а именно:

 • г-жа Сабине Претенхофер, Австрия - Мениджър проекти, Лебенсхилфе Грац
 • г-н Херве Готие, Белгия - Служител проекти и финанси, Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания
 • г-н Михил Камп, Холандия - Секретар на Световната асоциация за подкрепена заетост
 • г-н Роналд Хаку, Холандия - Ръководител, Университет Фонтис
 • г-н Хари ван ден Бранд, Холандия - Ръководител на екип, Университет Фонтис
 • г-н Руди Уотърс, Белгия - Консултант, Job-link

Програмата и подходящите условия създадоха възможност за активно участие в пленарните заседания, включващи разнообразни теми:

 • Състояние, задачи, проблеми и перспективи пред доставчиците на услуги за хора с увреждания в България. Гледните точки на Агенция за социално подпомагане, общини и доставчици на услуги.
 • Състояние, проблеми и перспективи на трудовата заетост за хора с увреждания в България
 • Състояние, проблеми и перспективи на трудовата заетост за хора с увреждания в Европа
 • Форми на държавна подкрепа и специфични особености на добри практики в Белгия, Холандия и други страни от Европейския съюз
 • Представяне на европейския проект "Предай нататък" и Компилацията от европейски проекти
 • Представяне на проекта Conversion
 • Представяне на проекта Atlas
 • Представяне на проекта I am 2003
 • Предстоящи целеви схеми за подкрепа на специализирани предприятия в България по оперативни програми на Европейския съюз.
 • Иновативни практики за подкрепа на трудовата заетост за хора с увреждания
 • Уъркшопове за национално и европейско партньорство в областта на трудовата заетост:
  • Подкрепена заетост и опита на проекта Conversion
  • Проекта I am 2003, учене през целия живот и добри практики
  • Проекта Atlas
 • Организационни въпроси НАСО

Всички участници се възползваха от предоставените им широки възможности за индивидуални срещи с експерти и партньори от страната и чужбина.

Активното участие на представителите от широкия спектър на представените организации и институции допринесе за високата полезност на работата през тези дни, в резултат на което преобладаваше споделеното удовлетворение от всички, съпътствано с оценка за значимост и полезност.

Основният извод, направен от форума е, че заетостта означава ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР за хората с увреждания. В този смисъл основната констатация сочи, че освен работа в специализираните предприятия (които изпитват сериозни затруднения) и отделни програми на Агенция по заетостта през последните 20 години в България не са развити други форми на заетост за хората с увреждания. Организаторите поеха ангажимент да обобщят дискусиите и формулират предложение до държавните и местни институции, имащи отношение по темата. По този повод както всички участници, така и всички заинтересовани лица и институции биха могли да направят предложение до НАСО.

С цел реализиране на пилотни модели на заетост НАСО договори участието на участващите експерти на ЕАСПД за бъдещи съвместни разработки.

За тези, които се интересуват от тематиката, всички презентации, въпроси и отговори са предоставени на участниците в електронен вариант на CD и ще бъдат публикувани в Библиотеката на сайта на Национален Алианс за Социална Отговорност /www.naso.bg/. Желаещите да получат материлите от форума на CD или хартиен носител могат да направят своите заявки в секретариата на НАСО.

В дните на форума бе проведеното и годишното Общо събрание на НАСО при следния дневен ред:

 1. Състояние, задачи, проблеми и перспективи пред доставчиците на услуги за хора с увреждания в България. Дискусия
 2. Отчет за дейността на НАСО за 2009 година
 3. Финансов отчет за 2009 година
 4. Обсъждане на бъдещата дейсност на НАСО. Приемане на Стратегически план.
 5. Промени в състава на Управителния Съвет

След това общо събрание в състава на новия Управителния съвет на НАСО ще работят 5 организации:

 1. Агенция за социално развитие - Вижън, гр. Варна, с представител г-н Георги Георгиев - Председател на Управителния съвет
 2. ГИФ ЕООД, гр. Варна, с представител г-н Георги Филипов
 3. Национална федерация на работодателите на инвалиди, гр. София, с представител г-жа Елка Тодорова
 4. Фондация «Психологическа подкрепа», гр. София, с представител г-жа Надежда Юлзари
 5. Фондация «Грижи за деца с увреждания», гр. Габрово, с представител г-жа Светла Григорова

Общото събрание утвърди и работни комисии:

 1. Комисия за политическо влияние - с отговорник Георги Георгиев
  • Партньорство с европейски, държавни и местни власти и структури
 2. Комисия за корпоративна социална отговорност - с отговорник Георги Филипов
  • Партньорство с корпоративни структури и организации
 3. Комисия по заетостта - с отговорник Елка Тодорова
  • Партньорство с работодатели и структури в областта на социалния бизнес
  • Партньорство с национално представителните организации
 4. Комисия за социални услуги - с отговорник Светла Григорова
  • Партньорства с доставчици на социални услуги и институции, имащи отношение
 5. Комисия по образовние и работа с деца - с отговорник Надежда Юлзари
  • Партньорство с доставчици и институции, работещи с деца
 6. Комисия за качество на услугите - с отговорник Иванка Казакова
  • Партньорство с ползвателите на услуги и техните организации
 7. Комисия за професионална подкрепа на персонала
  • Партньорство с организации на професионалисти, работещи в областта на социалните услуги

програма 

CV Експерти 

 

НАСО
юни 2010 г.
гр. Варна

EU support
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо

No result...