ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

VII-Forum-logos
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

„ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА НОВИ И КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА
11-13 ЮНИ 2014 г.


Документи Презентации Награди Галерия

 

Удостоените да бъдат носители на Националните годишни награди на НАСО за 2014 год.

I. КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:

  • Община Пловдив

Община Пловдив печели наградата за активната си социална политика, показана устойчивост и иновативност на социални модели през изминалите години. Пловдив активно налага подход на работа за ефективно партньорство на всички нива – с местни доставчици на услуги, други общини и неправителствения сектор и администрацията е винаги отворена за диалог и съвместна работа. 

2014 plovdiv

plaket NASO 2014 Plovdiv

  • Община Карнобат

Община Карнобат е един от моделите за успешна социална политика и реализация на ефективни социални услуги. В града функционират 11 социални услуги, а приключеният процес на деинституционализация е превърнал Общината в модел и пример за подражание на българските общини. Община Карнобат непрекъснато генерира иновативни и ефективно модели за социална подкрепа и партньорство.

2014 karnobat

plaket NASO 2014 Karnobat

II. КАТЕГОРИЯ КОРПОРАЦИИ:

  • Няма наградени

III. КАТЕГОРИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Фондация "Международна социална служба - България"

 От своето създаване досега организацията е изпълнила над 15 проекта, основно в областта на развитието и предоставянето на социални услуги за деца и семейства, в 8 от които е била водеща организация. МСС-България е активен член на НАСО и ярък пример за успешна реализация на партньорство между местни власти и различни институции и организации, имащи отношения към създаването и осигуряването на качествени и ефективни социални услуги и иновативни методи, в това число и успешна деинституционализация, има реализирани значими проекти с много силно социално въздействие. МСС-България използва също и вътрешна система за оценка на качеството, което е иновативен за България подход, но в пълно съответствие с водещите европейски и световни тенденции.

2014 MSS

plaket NASO 2014 MSS

 

Досегашни носители на наградите са:

Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2013 год.

 • I. КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:
  • Община Пазарджик

Община Пазарджик печели наградата с иновативния си подход в социалните услуги и добре развитата социална инфраструктура. В града функционира първия в страната Обществен съвет на доставчици на социални услуги. Освен това броят на външни изпълнители е голям и това е осъзната местна политика, която следва европейските тенденции. Активно се работи с всички доставчици и процесът от обявяване на конкурси до сключване на договори и отчитане на изпълнените услуги е напълно изяснен. В Общината съществуват отделни иновативни решения за създаване на услуги за различни категории потребители, което също е положителен знак в местната политика. Общината е сред водещите в активните местни политики и реализирането на качествени социални услуги, което върви успоредно с подкрепата от страна на външни доставчици.

NAGRADI 2013 Pazardjik

 

plaket pazardjik

  • II. КАТЕГОРИЯ КОРПОРАЦИИ:
   • Няма наградени

III. КАТЕГОРИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Фондация "Сийдър"

Фондация „Сийдър“ е известна с активната си иновационна дейност сред НПО сектора в България, и която реализира социални услуги и проекти с много високо качество и с много висока степен на социална значимост в развитието на местните и национални социални политики. Фондация Сийдър има реализирани значими проекти с много силно въздействие най-вече в областта на деинституционализацията и партньорството между местни власти и различни институции и организации, имащи отношения към създаването и осигуряването на качествени и ефективни социални услуги и иновативни методи, в това число и успешна деинституционализация. Фондацията е една от най-големите НПО, работещи в България и е активен член на НАСО – ярък пример на активен доставчик на социални услуги в съвременен вариант. Организацията активно участва в изминалите форуми на НАСО до сега със свои презентации и споделен успешен опит.

NAGRADI 2013 Seeder

 

plaket cedarНосители на Националните годишни награди на НАСО за 2012 год.

 • I. КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:
  • Няма наградени
 • II. КАТЕГОРИЯ КОРПОРАЦИИ:
  • Няма наградени
 • III. КАТЕГОРИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
  • НСОРБ - Национално сдружение на общините в Република България
   • За активна, социално отговорна политикиа и принос за социалното и европейско развитие на България
 • IV. СЕРТИФИКАТ ЗА ДОСТЪПНОСТ
  • Хотел "Мелия Гранд Ермитаж", к.к. "Златни пясъци", Варна


Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2011 год.

 • I. КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:
  • Община Бургас
    • За активна социално отговорна политика и принос за социалното и европейското развитие на България
   Nagrada Burgas
   plaket Burgas
 • II. КАТЕГОРИЯ КОРПОРАЦИИ:
  • Няма наградени
 • III. КАТЕГОРИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
  • EASPD - Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания
    • За активна, социално отговорна и значителна международна дейност и принос за развитието на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания и цялостен принос за социалното и европейско развитие на България
   Nagrada EASPDplaket EASPD

Благодарствена грамота на Фламандските власти за успешно реализирано партньорство

Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев връчи специална благодарствена грамота на представителя на Фламандските власти за успешно реализирано партньорство и подкрепа за изграждането на националната мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България.

Специални отличия на работодатели и общини, с принос в политиките и дейностите си в подкрепата на хората с увреждания

1. Отличия за реализирано успешно и социално значимо партньорство с корпоративния и социален сектор в подкрепа на хората с увреждания и социалното развитие на региона получиха:

 • Община Пловдив
 • Община Пирдоп2. Отличия за реализирани успешни социално значими решения и дейности в подкрепа на хората с увреждания и социалното развитие на региона получиха:

 • "Пролет" ЕООД - Пирдоп
 • ТПКИ "Добруджанка"- Силистра
 • "Райна Княгиня-П" ООД - Панагюрище
 • "Спопански дейности КЦМ" ООД - Пловдив

Носители на Националните годишни награди на НАСО за 2010 год.

 • I. КАТЕГОРИЯ ОБЩИНИ:
  • Столична Община
   • за устойчиво развитие на обхвата, съдържанието и разнообразието от социални услуги за различните социални групи.
   • за осигуряване на значим собствен ресурс за финансиране на социални дейсноти;
   • за реализиране на иновативен и силен социален заряд на единатвената в България услуга „Асистент за независим живот”
  • Община Варна
   • за реализиране на единствената в България, от 8 години, Общинска Социална Програма
   • за европейски подход и постигнати европейски стандарти в предоставяне на социални услуги чрез партньорство и делегиране на дейности на гражданските организации
   • за иновативен с многопосочен ефект опит в предоставянето на единствената в България услуга Социален асистент за деца с увреждания, учещи в общообразователните училища и детски градини, чрез осигуряване на собствен ресурс от общинския бюджет.
 • II. КАТЕГОРИЯ КОРПОРАЦИИ:
  • КЦМ 2000 АД - Пловдив
   • за иновативни инжинерингови решения и ефективно развитие на човешкия ресурс
   • за социална ангажираност и принос за социално развитие на региона
   • за иновативни с европейска насоченост решения за изграждане на собствено специализирано предприятие за хора с намалена трудоспособност
 • III. КАТЕГОРИЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
  • Фондация Карин дом
   • за значим принос в осигуряването на качествени и ефективни социални услуги за рехабилитация и социална интеграция на деца със специални образованетлни нужди
   • за приложение и популяризиране в България на иновативни европейски методи в социалните и рехабилитационните дейности
   • за реализацрани иновативни проекти със силен социален ефект

2008 г.

 • Никола Треан - Изпълнителен Директор на „Аурубис България” АД
 • Свилен Стоянов - актьор, режисьор

2007 г.

 • Солвей Соди АД
 • Проф.д.ик.н Анна Недялкова - ректор на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”

2006 г.

 • Люк Зелдерлоо - Генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания

2005 г.

 • Д-р Здравко Марков - Директор на дирекция „Социални дейности и жилищна политика” на Община Варна
 • Гергана Господинова - Председател на постоянната комисия „Социални дейности” към Общински съвет - Варна.

2004 г.

 • Кирил Йорданов - Кмет на град Варна

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

November 2017
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
4
5
6
7
11
12
13
15
18
19
25
26
27
28
29
30

Предстоящо