ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

VII-Forum-logos
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

„ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА НОВИ И КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА
11-13 ЮНИ 2014 г.


Документи Презентации Награди Галерия

 

Министерство на труда и социалната политика: Нови политики за качество на социалните услуги (Предизвикателства и мерки за по-добро качество, ефективност и ефикасност на социалните услуги)


Люк Зелдерло, EASPD: Качество на социалните услуги, тенденции и добри практики в ЕС


Мари Дюбоа, Платформа за европейско качество на социалните услуги: EQUASS - европейско качество на социалните услуги


Мая Казанджиева, директор на Дирекция "Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт", община Бургас: Резултати от проведени срещи за обмяна на опит на качество на социалните услуги по проект "Партньорство за достоен и независим живот"


Петя Маркова, редактор на НАСО: Представяне на информационен портал за социални политики и услуги (проект "Партньорство за достоен и независим живот")


Силвета Папазян, приложен специалист на НАСО: Представяне на резултати по проект "Партньорство за достоен и независим живот"


Ивайло Иванов, изп. директор на Агенция за социално подпомагане: Управление и контрол на качество в социалните услуги


Драгомир Драганов, зам. главен директор на ГД "Европейски фондове, международни програми и проекти": Възможности за финансиране на качествени социални услуги за Програмен период 2014 - 2020


Филип Слос, управител на Зонестраал, Белгия: Грижа за качествени услуги в Зонестраал (англ.)


Любомира Комитска, директор на Дирекция "Социални дейности", община Варна: Актуални акценти, добри практики, развитие на социалните услуги във Варна


Мариела Личева, директор на Дирекция "Здравни и социални дейности", община Русе: Местни партньорства за ефективност и качество на социалните услуги


Веселина Ботева, директор на Дирекция "Здравна политика", община Пловдив: Възлагане на управлението на социални дейности


Атанаска Бонева, ръководител на Комплексен център за деца и възрастни, град Ямбол: Едно различно партньорство


Сабина Събева, изп. директор на Международна социална служба - България: Партньорство между общините и НПО - предоставяне на социални услуги с високо качество


Правда Игнатова, директор на Дирекция "Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция", Агенция за социално подпомагане: Подкрепа за социално включване на хора с увреждания в Програмен период 2014-2020


Мартин Конрад, мениджър Социални мрежи АТЕМПО, Австрия: Добри практики за участие в хора с увреждания в мониторинга на социалните услуги


Стефана Цанкова, координатор EASPD: Препоръки към работния план за изпълнение на Европейска стратегия за хора с увреждания 2020


Мартин Конрад, мениджър Социални мрежи АТЕМПО, Австрия: Социални услуги за заетост


Ивелина Василева, Агенция за социално развитие "Вижън": Адаптирани европейски практики за предоставяне на социални услуги


Борислава Гицова, експерт, НАСО: Методика за предоставяне на услугата "Подкрепена заетост"


Елка Тодорова, гл. експерт сектор "Програми, мерки, квалификация, контрол", Агенция по заетостта: Възможности за финансиране на заетост за хора с увреждания


Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

November 2017
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
4
5
6
7
11
12
13
15
18
19
25
26
27
28
29
30

Предстоящо