ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2020

Фондация „Св. Николай Чудотворец“
Есетере България

Галерия

В периода 21-23 април в Гранд Хотел София в гр. София се проведе Четвъртият национален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България.

Форумът бе организиран от Национален Алианс за Социална Отговорност (НАСО), Агенция за социално развитие - Вижън, с подкрепата и партньорството на Фламандските власти, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Министерство на труда и социалната политика и Столична Община.

Форумът е част от европейския проект Сноубол и програмата на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/.

Участие във форума взеха над 100 представители на общини, организации доставчици на услуги за хора с увреждания от България, работодатели, представители на националните институции, имащи отношение към проблемите на хората с увреждания.

За успеха на форума допринесоха както делегацията от белгийски експерти, представители на Фламандските власти и неправителствени организации от Фландрия, така и големия брой български представители на държавните и местни власти, НПО, общини, социално отговорни корпорации и други структури.

Сред гостите бяха г-н Люк Зелдерлоо - Генерален Секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, г-н Жос Тюнис - Началник отдел във Фламандската агенция за хората с увреждания, г-н Ян Пфайфер- Председател на работната група по деинституционализация в Европейската Комисия, г-н Марк Михилсен- Посланик на Кралство Белгия в Република България, г-жа Катрин Раймаекерс- Първи секретар и Консул на Кралство Белгия в Република България, г-жа Валентина Симеонова- Заместник Министър на труда и социалната политика, г-жа Надя Шабани- Председател на Държавна агенция за закрила на детето, г-жа Илиана Малинова- Заместник Изпълнителен Директор на Агенция за социално подпомагане, г-жа Мариана Кърковска- Главен секретар на Агенция за хората с увреждания, г-н Красимир Коцев- Председател на Национален съвет за хората с увреждания, г-жа Албена Атанасова- Заместник Кмет на Столична Община, кметове и представители на общини от страната.

Участие взеха и представители на Министерство на здравеопазването, Агенцията за Социално подпомагане, Агенция за Хората с Увреждания, Държавна Агенця за закрила на детето, Национален съвет на хората с увреждания и Националното сдружение на общините в Република България.

Програмата и подходящите условия създадоха възможност за активно участие в пленарните заседания, включващи темите:

 1. Европейски актуални социални политики след Лисабонския договор
 2. Конвенцията на ООН, услугите за хората с увреждания и деинституционализацията
 3. Национални и местни политики за подкрепа на хората с увреждания в България след 20 години преход и 2 години членство в Европейския Съюз
 4. Услуги за по-добро качество на живот за хората с увреждания
 5. Развитие на услугите в общността като алтернатива на институционалнатите грижи

Изключително интересни бяха проведените дискусии в уъркшоповете на следните теми:

 1. Публично-частните партньорства като инструмент за развитие на нови усуги и обновяване на съществуващи организации. Успешни модели на публично-частни партньорства за социални дейности в други европейски страни
 2. Актуална законова база на грижите. Законова база, юридическа подкрепа, състояние. Идентификация на препятствията в законодателството
 3. Европейско финансиране за доставчиците на социални услуги
 4. Управление на качеството на услугите
 5. Компании за заетост на хората с увреждания
 6. Дейности за генериране на приходи (дейности по време на дневната грижа). Изчисляване на разходи, определяне на цени и маркетинг на продукти и услуги
 7. Финансово управление на услугите: изчисляване на цената и ценообразуване на услугите. Ролята на властите в субсидирането на услугите. Балансиране на собствения принос на потребителя на услугата- намеса на властта. Социални аспекти и принципи.
 8. Сътрудничество с банки. Използване на традиционни банкови продукти за финансиране на дейността на доставчици на социални услуги
 9. Управление и обучение на персонала: мотивация, възнаграждение различно от заплатата, обучение на персонала и обучение на месторабота, грижа за персонала. Обучението на персонала като основен инструмент за подобряване качеството на услугите, обновяване на грижите и услугите, мотивиране и възнаграждаване на персонала
 10. Планиране на социални услуги. Методи за оценка на нуждите от социални услуги
 11. Грижа в центъра, на която е клиента и лично планиране на живота. Нови визии на управление на грижата: самоопределение, формулиране на нуждите и потребностите на потребителя, личен план за развитие.
 12. Участие на ползващи услугата. Участие на клиента и клиентската мрежа (родител) в предоставянето на грижата. Как могат потребителите да вземат участие в процеса по управление и дискутиране с персонала?
 13. Настоящи и бъдещи дейности на Национален Алианс за Социална Отговорност.

По време на форума бяха връчени първите национални награди на НАСО, а на специална гала вечеря г-н Люк Зелдерлоо тържествено връчи сертификати за членство на организациите, които вече са членове на Национален Алианс за Социална Отговорност и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

На всички участници бе предоставена възможността за индивидуални срещи с експерти и партньори от страната и чужбина.

По време на заключителното заседание, Негово Превъзходителство Посланикът на Кралство Белгия в Република България г-н Марк Михилсен поздрави организаторите и участниците във форума и още веднъж изрази своята подкрепа за бъдещата работа и партньорство между двете страни по отношение проблемите на хората с увреждания.

За успешното провеждане на форума допринесоха и всички участници от страната, които имаха възможност да се запознаят с модели на европейски практики, да обменят опит, знания и идеи и да създадат партньорства за по-добро развитие на социалния сектор у нас. Общото споделено от повечето участници удовлетворение бе съпътствано от оценка за значимост, полезност и най-успешен форум.

Благодарности и поздравления за всички участници, с очакване и готовност за бъдещи ползотворни партньорства с настоящите и бъдещи членове на Национален Алианс за Социална Отговорност.

За успешната работа на участниците във форума и тези, които се интересуват от тематиката, всички презентации, въпроси и отговори са предоставени на участниците в електронен вариант на CD и ще бъдат публикувани в Библиотеката на сайта на Национален Алианс за Социална Отговорност - www.naso.bg

Приложения:
списък на участниците и гостите
резултати от анкетните карти

От секретариата на НАСО
гр. Варна, 27.04.2010 г.

 

logo flamand

Заетост за всички

bootEmpl

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Предстоящо