ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

В периода 21-23 април в Гранд Хотел София в гр. София се проведе Четвъртият национален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България.

Форумът бе организиран от Национален Алианс за Социална Отговорност (НАСО), Агенция за социално развитие - Вижън, с подкрепата и партньорството на Фламандските власти, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Министерство на труда и социалната политика и Столична Община.

Форумът е част от европейския проект Сноубол и програмата на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/.

Участие във форума взеха над 100 представители на общини, организации доставчици на услуги за хора с увреждания от България, работодатели, представители на националните институции, имащи отношение към проблемите на хората с увреждания.

За успеха на форума допринесоха както делегацията от белгийски експерти, представители на Фламандските власти и неправителствени организации от Фландрия, така и големия брой български представители на държавните и местни власти, НПО, общини, социално отговорни корпорации и други структури.

Сред гостите бяха г-н Люк Зелдерлоо - Генерален Секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, г-н Жос Тюнис - Началник отдел във Фламандската агенция за хората с увреждания, г-н Ян Пфайфер- Председател на работната група по деинституционализация в Европейската Комисия, г-н Марк Михилсен- Посланик на Кралство Белгия в Република България, г-жа Катрин Раймаекерс- Първи секретар и Консул на Кралство Белгия в Република България, г-жа Валентина Симеонова- Заместник Министър на труда и социалната политика, г-жа Надя Шабани- Председател на Държавна агенция за закрила на детето, г-жа Илиана Малинова- Заместник Изпълнителен Директор на Агенция за социално подпомагане, г-жа Мариана Кърковска- Главен секретар на Агенция за хората с увреждания, г-н Красимир Коцев- Председател на Национален съвет за хората с увреждания, г-жа Албена Атанасова- Заместник Кмет на Столична Община, кметове и представители на общини от страната.

Участие взеха и представители на Министерство на здравеопазването, Агенцията за Социално подпомагане, Агенция за Хората с Увреждания, Държавна Агенця за закрила на детето, Национален съвет на хората с увреждания и Националното сдружение на общините в Република България.

Програмата и подходящите условия създадоха възможност за активно участие в пленарните заседания, включващи темите:

 1. Европейски актуални социални политики след Лисабонския договор
 2. Конвенцията на ООН, услугите за хората с увреждания и деинституционализацията
 3. Национални и местни политики за подкрепа на хората с увреждания в България след 20 години преход и 2 години членство в Европейския Съюз
 4. Услуги за по-добро качество на живот за хората с увреждания
 5. Развитие на услугите в общността като алтернатива на институционалнатите грижи

Изключително интересни бяха проведените дискусии в уъркшоповете на следните теми:

 1. Публично-частните партньорства като инструмент за развитие на нови усуги и обновяване на съществуващи организации. Успешни модели на публично-частни партньорства за социални дейности в други европейски страни
 2. Актуална законова база на грижите. Законова база, юридическа подкрепа, състояние. Идентификация на препятствията в законодателството
 3. Европейско финансиране за доставчиците на социални услуги
 4. Управление на качеството на услугите
 5. Компании за заетост на хората с увреждания
 6. Дейности за генериране на приходи (дейности по време на дневната грижа). Изчисляване на разходи, определяне на цени и маркетинг на продукти и услуги
 7. Финансово управление на услугите: изчисляване на цената и ценообразуване на услугите. Ролята на властите в субсидирането на услугите. Балансиране на собствения принос на потребителя на услугата- намеса на властта. Социални аспекти и принципи.
 8. Сътрудничество с банки. Използване на традиционни банкови продукти за финансиране на дейността на доставчици на социални услуги
 9. Управление и обучение на персонала: мотивация, възнаграждение различно от заплатата, обучение на персонала и обучение на месторабота, грижа за персонала. Обучението на персонала като основен инструмент за подобряване качеството на услугите, обновяване на грижите и услугите, мотивиране и възнаграждаване на персонала
 10. Планиране на социални услуги. Методи за оценка на нуждите от социални услуги
 11. Грижа в центъра, на която е клиента и лично планиране на живота. Нови визии на управление на грижата: самоопределение, формулиране на нуждите и потребностите на потребителя, личен план за развитие.
 12. Участие на ползващи услугата. Участие на клиента и клиентската мрежа (родител) в предоставянето на грижата. Как могат потребителите да вземат участие в процеса по управление и дискутиране с персонала?
 13. Настоящи и бъдещи дейности на Национален Алианс за Социална Отговорност.

По време на форума бяха връчени първите национални награди на НАСО, а на специална гала вечеря г-н Люк Зелдерлоо тържествено връчи сертификати за членство на организациите, които вече са членове на Национален Алианс за Социална Отговорност и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

На всички участници бе предоставена възможността за индивидуални срещи с експерти и партньори от страната и чужбина.

По време на заключителното заседание, Негово Превъзходителство Посланикът на Кралство Белгия в Република България г-н Марк Михилсен поздрави организаторите и участниците във форума и още веднъж изрази своята подкрепа за бъдещата работа и партньорство между двете страни по отношение проблемите на хората с увреждания.

За успешното провеждане на форума допринесоха и всички участници от страната, които имаха възможност да се запознаят с модели на европейски практики, да обменят опит, знания и идеи и да създадат партньорства за по-добро развитие на социалния сектор у нас. Общото споделено от повечето участници удовлетворение бе съпътствано от оценка за значимост, полезност и най-успешен форум.

Благодарности и поздравления за всички участници, с очакване и готовност за бъдещи ползотворни партньорства с настоящите и бъдещи членове на Национален Алианс за Социална Отговорност.

За успешната работа на участниците във форума и тези, които се интересуват от тематиката, всички презентации, въпроси и отговори са предоставени на участниците в електронен вариант на CD и ще бъдат публикувани в Библиотеката на сайта на Национален Алианс за Социална Отговорност - www.naso.bg

Приложения:
списък на участниците и гостите
резултати от анкетните карти

От секретариата на НАСО
гр. Варна, 27.04.2010 г.

 

logo flamand

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Предстоящо