ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

ТОТЮ МЛАДЕНОВ - Министър на труда и социалната политика

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Благодаря за отправената покана от вас да участвам във форума на доставчиците на услуги за хора с увреждания в гр. Варна.

Убеден съм, че изводите и резултатите от форума ще доведат до успешното популяризиране на проблемите на хората с увреждания в България, ще допринесат за подобряване на планирането и изпълнението на държавната политика в тази област и ще подобрят реализирането на политиките, насочени към хората с увреждания.

{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Сега, когато нашата страна е пълноправен член на Европейския съюз, все по-важна е ролята на ползотворното партньорство и сътрудничество между европейските институции, държавните, областните и общинските органи и неправителствени организации, предоставящи социални услуги. Това е верният път за успешното преодоляване на всички проблеми в областта на интеграцията на хората с увреждания.

Използвам повода да поднеса своите поздравления към организаторите на този форум и да ви уверя в пълната си подкрепа и тази на екипа на Министерство на труда и социалната политика и за в бъдеще.

За съжаление, предварително поет служебен ангажимент възпрепятства присъствието ми при вас, за което моля да ме извините.

Приемете моите най-топли и сърдечни пожелания за здраве, лично щастие и много успехи!

{/showhide}


 

ДАНЧО СИМЕОНОВ - Областен управител на Област с административен център Варна

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОРГАНИЗАТОРИ, УЧАСТНИЦИ И ГОСТИ,
на Третия форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от България.

За мен е чест да присъствам на откриването на тази важна среща, на която ще може да бъде почерпен и чуждестранен опит.

Самият факт, че съм тук е ясен знак, че считам за приоритетни проблемите на хората с увреждания. Нееднократно съм споделял позицията си, че обществото ни е длъжник на хората с увреждания. Категоричното ми мнение е, че в това отношение трябва да настъпи кардинална промяна.

{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Хората с увреждания трябва да получат заслуженото уважение, да се чувстват пълноценни и най-вече да имат адекватна среда и равен достъп до услуги. Затова искрено се надявам настоящият форум да даде конкретни резултати, които да са още една крачка към поставената цел. В тази връзка бих искал да подчертая, че когато става дума за благото на хората, можете да разчитате на безрезервната ми подкрепа!

Пожелавам успех на участниците и организаторите на Третия форум на доставчиците на услуги на хората с увреждания. Желая ви спорна и ползотворна работа!

{/showhide}


 

Минчо Коралски - Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ, Г-Н ЗЕЛДЕРЛОО, Г-Н ТЮНИС, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
Позволете ми от името на Агенцията за хората с увреждания и лично от свое име да Ви поздравя по повод провеждането на Третия форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България- една благородна инициатива, организирана със съвместните усилия на Вашия екип, Община Варна, МТСП, Европейската Асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и с партньорството на Фламандските власти на Кралство Белгия.

{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Опитът от предишните два Форума показа тяхната необходимост и ефективност за подобряване усилията на всички държавни, общински органи и неправителствени организации от нашата страна в усилията ни за подобряване на социалния и жизнения статус на хората в неравностойно положение. Разглеждането на такива актуални въпроси, като финансовата криза и въздействието й върху сектора за хората с увреждания, възможности за европейско финансиране, запознаване с различни модели на добра практика във Фландрия и др. са от изключително значение за подобряване на усилията на обществото в областта на доставянето на услуги за хора с увреждания, за изграждането и развитието на националното и европейското партньорство в тази сфера.

Разрешете ми да изразя своята благодарност и към г-н Жос Тюнис- представител на Фламандските власти, на г-н Люк Зелдерлоо- Генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ и на любезните домакини от Гранд хотел „Димят”, които също дават своя принос за постигането на тези благородни цели.
Пожелавам Ви успех!

{/showhide}

 

logo flamand

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

November 2017
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
4
5
6
7
11
12
13
15
18
19
25
26
27
28
29
30

Предстоящо