ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

ТОТЮ МЛАДЕНОВ - Министър на труда и социалната политика

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Благодаря за отправената покана от вас да участвам във форума на доставчиците на услуги за хора с увреждания в гр. Варна.

Убеден съм, че изводите и резултатите от форума ще доведат до успешното популяризиране на проблемите на хората с увреждания в България, ще допринесат за подобряване на планирането и изпълнението на държавната политика в тази област и ще подобрят реализирането на политиките, насочени към хората с увреждания.

{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Сега, когато нашата страна е пълноправен член на Европейския съюз, все по-важна е ролята на ползотворното партньорство и сътрудничество между европейските институции, държавните, областните и общинските органи и неправителствени организации, предоставящи социални услуги. Това е верният път за успешното преодоляване на всички проблеми в областта на интеграцията на хората с увреждания.

Използвам повода да поднеса своите поздравления към организаторите на този форум и да ви уверя в пълната си подкрепа и тази на екипа на Министерство на труда и социалната политика и за в бъдеще.

За съжаление, предварително поет служебен ангажимент възпрепятства присъствието ми при вас, за което моля да ме извините.

Приемете моите най-топли и сърдечни пожелания за здраве, лично щастие и много успехи!

{/showhide}


 

ДАНЧО СИМЕОНОВ - Областен управител на Област с административен център Варна

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОРГАНИЗАТОРИ, УЧАСТНИЦИ И ГОСТИ,
на Третия форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от България.

За мен е чест да присъствам на откриването на тази важна среща, на която ще може да бъде почерпен и чуждестранен опит.

Самият факт, че съм тук е ясен знак, че считам за приоритетни проблемите на хората с увреждания. Нееднократно съм споделял позицията си, че обществото ни е длъжник на хората с увреждания. Категоричното ми мнение е, че в това отношение трябва да настъпи кардинална промяна.

{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Хората с увреждания трябва да получат заслуженото уважение, да се чувстват пълноценни и най-вече да имат адекватна среда и равен достъп до услуги. Затова искрено се надявам настоящият форум да даде конкретни резултати, които да са още една крачка към поставената цел. В тази връзка бих искал да подчертая, че когато става дума за благото на хората, можете да разчитате на безрезервната ми подкрепа!

Пожелавам успех на участниците и организаторите на Третия форум на доставчиците на услуги на хората с увреждания. Желая ви спорна и ползотворна работа!

{/showhide}


 

Минчо Коралски - Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ, Г-Н ЗЕЛДЕРЛОО, Г-Н ТЮНИС, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
Позволете ми от името на Агенцията за хората с увреждания и лично от свое име да Ви поздравя по повод провеждането на Третия форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България- една благородна инициатива, организирана със съвместните усилия на Вашия екип, Община Варна, МТСП, Европейската Асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и с партньорството на Фламандските власти на Кралство Белгия.

{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Опитът от предишните два Форума показа тяхната необходимост и ефективност за подобряване усилията на всички държавни, общински органи и неправителствени организации от нашата страна в усилията ни за подобряване на социалния и жизнения статус на хората в неравностойно положение. Разглеждането на такива актуални въпроси, като финансовата криза и въздействието й върху сектора за хората с увреждания, възможности за европейско финансиране, запознаване с различни модели на добра практика във Фландрия и др. са от изключително значение за подобряване на усилията на обществото в областта на доставянето на услуги за хора с увреждания, за изграждането и развитието на националното и европейското партньорство в тази сфера.

Разрешете ми да изразя своята благодарност и към г-н Жос Тюнис- представител на Фламандските власти, на г-н Люк Зелдерлоо- Генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ и на любезните домакини от Гранд хотел „Димят”, които също дават своя принос за постигането на тези благородни цели.
Пожелавам Ви успех!

{/showhide}

 

logo flamand

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Предстоящо