ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

Документи Обръщения Приветствия Галерия


От 1 до 4 октомври 2007 г в хотел “Романс “ на красивия бряг на Черно море в курортен комплекс ”Свети Свети Константин и Елена”, Варна се проведе
ФОРУМ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА - Г-Н КИРИЛ ЙОРДАНОВ

I Форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания - приветствия

Минчо Коралски - Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания

Позволете ми, от името на Агенцията за хората с увреждания и лично от свое име да Ви поздравя по повод организирането и провеждането на настоящия «Форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания». Искам да благодаря и на Община Варна и лично на кмета на гр. Варна г-н Кирил Йорданов, които полагат усилия за провеждането на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за предоставяне на социални услуги, насочени към повишаване качеството на живота и социалното включване на хората с увреждания, приобщаването им към съвременните културни ценности, както и към постиженията на науката, културата и спорта.

{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Приемете нашите най-сърдечни поздрави за смелостта, труда и желанието да се заемете с организирането на този форум и преди всичко с присъствието тук на участниците - представителите на държавните и общинските социални структури, на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хората с увреждания, на неправителствените организации и на бизнеса.

От своя страна изразявам готовността на АХУ за бъдещо ползотворно партньорство с организациите - доставчици на услуги за хората с увреждания и с Община Варна, която постигна високи резултати в своята социална дейност, включително със своя ангажимент по организирането и провеждането на настоящия форум.
Пожелавам Ви успех!

{/showhide}


 

Петър Кандиларов - Областен управител нa Варненска област

С особено задоволство приех поканата да бъда сред Вас и да Ви приветствам - Вас, участниците в първия национален форум на доставчиците на услуги за хората с увреждания.

Усещането, че се случва нещо важно, което става за пръв път, партньорството ни с други европейски структури и организации се преплита с удовлетворението, че Варна има шанса да бъде домакин на осъществяващото се иновацинно събитие, носещо възможност за реализация на ценни идеи и добри европейски практики.

{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

През последните години в България се извършват дълбоки промени в областта на дейностите, свързани с хората с увреждания. Но за да се отразят тези промени в по добро качество на живот за тези хора са необходими още много неща: политически и държавни решения, подобаващо се финансиране, работещи организации с капацитет и не на последно място адекватни и качествени услуги.

В този смисъл сектора на доставчиците на услуги за хора с увреждания придобива изключителна важност в целия процес на промяна на отношението към хората с увреждания. Съществуващата нормативна база в България дава възможност за активност и разширяване обхвата на социалните услуги, но са нужни още усилия за създаване на условия за удовлетворяване на потребностите от още повече доставчици на услуги, увеличаване на техните възможности, подобряване качеството и професионализма на тяхната работа.

Вярвам, че настоящия Форум ще създаде възможности за партньорство и обмен на опит и ноу-хау и ще стимулира развитието на сектора в България, ще подкрепи изграждането на капацитет и активност в работата по подобряване подкрепата за хората с увреждания в България.

През последните години във Варна и в областта силно се увеличиха гражданските организации, работещи в социалната област. Администрациите в някои общини обаче изостават в процеса на предоставяне администрирането на услугите да се извършва от частния сектор и неправителствените организации. Като положителен пример бих искал да отбележа, че Община Варна реализира специална социална програма и заслужава домакинството на този форум.

В бъдещото партньорство се надявам, че ще се включат и повече организации от малките населени места на областта и страната, където нуждаещите се от услуги се сблъскват с липсата на качествени доставчици и липса на условия за осигуряване на качествени услуги.

Приветствам Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и Министерството на труда и социалната политика за решението и възможността да се проведе този форум в България и още повече за това, че той се провежда на територията на град Варна.

Поздравявам Община Варна и Агенция за социално развитие - ВИЖЪН, че заслужиха отговорността да бъдат домакини на този форум.
Поздравявам всички участници и им желая успешна бъдеща работа!
Искам да използвам случая да поздравя Агенция за социално развитие - ВИЖЪН във връзка с десетата и годишнина и да подчертая че Областна администрация Варна оценява положително работата на организацията.
На добър час!

{/showhide}


 

Иванка Христова - заместник министър на труда и социалната политика

Благодаря за отправената към мен покана да присъствам на откриването на Форума на доставчиците на услуги за хора с увреждания от България. За съжаление, предварително поети служебни ангажименти не ми позволяват да присъствам лично.

Подобни форуми като днешния оказват съществено влияние върху политиката, свързана с развитието на социални услуги, като ни дават възможност да споделим опит, да се запознаем с различни модели и практики и да набележим бъдещите стъпки за развитие.

{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Бих искана специално да поздравя организаторите на това събитие - Община Варна, Агенция за социално развитие - ВИЖЪН и Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания. Вашата инициативност и ангажираност са пример за това, как работейки заедно, близо до хората и за хората, мобилизирайки целия си потенциал, изграждаме всеки ден общото ни настояще и бъдеще. Сътрудничеството между държавните институции, общините, неправителствените организации, чуждестранните партньори и всички заинтересовани страни е необходимо условие за гарантиране на качествени социални услуги.

Уверявам Ви, че един от приоритетите в политиката на правителството е подобряване качеството на живот на хората с увреждания в България. Основни цели на провежданата политика в сферата на социалната защита и социалната интеграция на уязвимите групи са приоритетното развитие на социалните услуги, предоставяни в общността и непрекъснатото подобряване условията и стандарта на живот на хората в неравностойно положение у нас. Приоритетите на социалната политика се определят на базата на тясното сътрудничество с общините и неправителствените организации, които, познавайки в детайли нуждите на хората я прилагат на местно равнище. А това е необходимо, за да можем най-ефективно да използваме ресурсите в интерес на хората, които се нуждаят от помощ.

Използвам случая да Ви информирам, че предстои приемане на План за действие за равните възможности за хората с увреждания 2008 - 2015 година. Планът очертава конкретните мерки, които е необходимо да се осъществят, за да се премахнат всички бариери - психологически, образователни, социални, културни, професионални, финансови и архитектурни, пред социалното включване и равноправната интеграцията на хората с увреждания.

В заключение бих искала да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика подкрепя всяка инициатива, насочена към създаване на условия за преодоляване на социалната изолация и стимулиране на пълноценното включване на хората с увреждания в обществения живот.

Приветствам откриването на форума и пожелавам успех и ползотворна работа на всички участници.

{/showhide}

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо