ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

Документи Обръщения Приветствия Галерия


От 1 до 4 октомври 2007 г в хотел “Романс “ на красивия бряг на Черно море в курортен комплекс ”Свети Свети Константин и Елена”, Варна се проведе
ФОРУМ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА - Г-Н КИРИЛ ЙОРДАНОВ

I Форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания - приветствия

Минчо Коралски - Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания

Позволете ми, от името на Агенцията за хората с увреждания и лично от свое име да Ви поздравя по повод организирането и провеждането на настоящия «Форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания». Искам да благодаря и на Община Варна и лично на кмета на гр. Варна г-н Кирил Йорданов, които полагат усилия за провеждането на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за предоставяне на социални услуги, насочени към повишаване качеството на живота и социалното включване на хората с увреждания, приобщаването им към съвременните културни ценности, както и към постиженията на науката, културата и спорта.

{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Приемете нашите най-сърдечни поздрави за смелостта, труда и желанието да се заемете с организирането на този форум и преди всичко с присъствието тук на участниците - представителите на държавните и общинските социални структури, на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хората с увреждания, на неправителствените организации и на бизнеса.

От своя страна изразявам готовността на АХУ за бъдещо ползотворно партньорство с организациите - доставчици на услуги за хората с увреждания и с Община Варна, която постигна високи резултати в своята социална дейност, включително със своя ангажимент по организирането и провеждането на настоящия форум.
Пожелавам Ви успех!

{/showhide}


 

Петър Кандиларов - Областен управител нa Варненска област

С особено задоволство приех поканата да бъда сред Вас и да Ви приветствам - Вас, участниците в първия национален форум на доставчиците на услуги за хората с увреждания.

Усещането, че се случва нещо важно, което става за пръв път, партньорството ни с други европейски структури и организации се преплита с удовлетворението, че Варна има шанса да бъде домакин на осъществяващото се иновацинно събитие, носещо възможност за реализация на ценни идеи и добри европейски практики.

{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

През последните години в България се извършват дълбоки промени в областта на дейностите, свързани с хората с увреждания. Но за да се отразят тези промени в по добро качество на живот за тези хора са необходими още много неща: политически и държавни решения, подобаващо се финансиране, работещи организации с капацитет и не на последно място адекватни и качествени услуги.

В този смисъл сектора на доставчиците на услуги за хора с увреждания придобива изключителна важност в целия процес на промяна на отношението към хората с увреждания. Съществуващата нормативна база в България дава възможност за активност и разширяване обхвата на социалните услуги, но са нужни още усилия за създаване на условия за удовлетворяване на потребностите от още повече доставчици на услуги, увеличаване на техните възможности, подобряване качеството и професионализма на тяхната работа.

Вярвам, че настоящия Форум ще създаде възможности за партньорство и обмен на опит и ноу-хау и ще стимулира развитието на сектора в България, ще подкрепи изграждането на капацитет и активност в работата по подобряване подкрепата за хората с увреждания в България.

През последните години във Варна и в областта силно се увеличиха гражданските организации, работещи в социалната област. Администрациите в някои общини обаче изостават в процеса на предоставяне администрирането на услугите да се извършва от частния сектор и неправителствените организации. Като положителен пример бих искал да отбележа, че Община Варна реализира специална социална програма и заслужава домакинството на този форум.

В бъдещото партньорство се надявам, че ще се включат и повече организации от малките населени места на областта и страната, където нуждаещите се от услуги се сблъскват с липсата на качествени доставчици и липса на условия за осигуряване на качествени услуги.

Приветствам Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и Министерството на труда и социалната политика за решението и възможността да се проведе този форум в България и още повече за това, че той се провежда на територията на град Варна.

Поздравявам Община Варна и Агенция за социално развитие - ВИЖЪН, че заслужиха отговорността да бъдат домакини на този форум.
Поздравявам всички участници и им желая успешна бъдеща работа!
Искам да използвам случая да поздравя Агенция за социално развитие - ВИЖЪН във връзка с десетата и годишнина и да подчертая че Областна администрация Варна оценява положително работата на организацията.
На добър час!

{/showhide}


 

Иванка Христова - заместник министър на труда и социалната политика

Благодаря за отправената към мен покана да присъствам на откриването на Форума на доставчиците на услуги за хора с увреждания от България. За съжаление, предварително поети служебни ангажименти не ми позволяват да присъствам лично.

Подобни форуми като днешния оказват съществено влияние върху политиката, свързана с развитието на социални услуги, като ни дават възможност да споделим опит, да се запознаем с различни модели и практики и да набележим бъдещите стъпки за развитие.

{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Бих искана специално да поздравя организаторите на това събитие - Община Варна, Агенция за социално развитие - ВИЖЪН и Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания. Вашата инициативност и ангажираност са пример за това, как работейки заедно, близо до хората и за хората, мобилизирайки целия си потенциал, изграждаме всеки ден общото ни настояще и бъдеще. Сътрудничеството между държавните институции, общините, неправителствените организации, чуждестранните партньори и всички заинтересовани страни е необходимо условие за гарантиране на качествени социални услуги.

Уверявам Ви, че един от приоритетите в политиката на правителството е подобряване качеството на живот на хората с увреждания в България. Основни цели на провежданата политика в сферата на социалната защита и социалната интеграция на уязвимите групи са приоритетното развитие на социалните услуги, предоставяни в общността и непрекъснатото подобряване условията и стандарта на живот на хората в неравностойно положение у нас. Приоритетите на социалната политика се определят на базата на тясното сътрудничество с общините и неправителствените организации, които, познавайки в детайли нуждите на хората я прилагат на местно равнище. А това е необходимо, за да можем най-ефективно да използваме ресурсите в интерес на хората, които се нуждаят от помощ.

Използвам случая да Ви информирам, че предстои приемане на План за действие за равните възможности за хората с увреждания 2008 - 2015 година. Планът очертава конкретните мерки, които е необходимо да се осъществят, за да се премахнат всички бариери - психологически, образователни, социални, културни, професионални, финансови и архитектурни, пред социалното включване и равноправната интеграцията на хората с увреждания.

В заключение бих искала да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика подкрепя всяка инициатива, насочена към създаване на условия за преодоляване на социалната изолация и стимулиране на пълноценното включване на хората с увреждания в обществения живот.

Приветствам откриването на форума и пожелавам успех и ползотворна работа на всички участници.

{/showhide}

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо