ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

Документи Обръщения Приветствия Галерия


От 1 до 4 октомври 2007 г в хотел “Романс “ на красивия бряг на Черно море в курортен комплекс ”Свети Свети Константин и Елена”, Варна се проведе
ФОРУМ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА - Г-Н КИРИЛ ЙОРДАНОВ

I Форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания - обръщения


Люк Зелдерло - Генерален секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания EASPD
Целим изграждането на структурно партньорство между доставчиците на услуги за хора с увреждания в България

Проучване в областта на социалните услуги за хора с увреждания показа липсата на структури за работа в мрежа в рамките на сектора. Чрез такива структури организациите, които доставят услуги биха имали възможност да установят контакт помежду си. Това ще доведе до повишаване качеството на социалните услуги и до обмен на модели на добра практика на национално и международно ниво. {showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Налице е липса на капацитет в сектора, който да активира ползотворен и ефективен диалог с другите участници (родители, власти, изследователи) в предоставянето на социални услуги. Този проблем беше идентифициран в т.нар. Стара Европа, в новите страни-членки на ЕС и на последно място, но в същата степен на важност и в страните кандидат-членки.

Чрез организирането на форуми на доставчиците на услуги, които имат за цел осигуряване на възможност за работа в мрежа и информиране за ценностите и принципите на Европейския съюз, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания би искала да подкрепи местните организации - доставчици на услуги, чрез изграждане на организационни структури - организации-шапки. Форумите на доставчиците на услуги предоставят информация за Европейския съюз и за социалните услуги в другите държави, като същевременно са и начин за подкрепа на работата в мрежа между организациите.

Ясно е, че създаването на условия за установяване на контакт между хората и организациите ще съдейства за изграждането на организационни отношения между доставчиците на услуги. В по-висока степен организирани отношения биха били необходими при евентуално създаване на структури, които да контактуват с властите. Тези структури трябва да могат да изразят тревогите в сектора, да стартират и диалог с другите участници в предоставянето на социални услуги.

Чрез този проект Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания се надява да помогне за преодоляване на различията между доставчиците на услуги от новите страни-членки и кандидат-членки на Европейския съюз и на доставчиците на услуги от останалите страни на Европейския съюз.

От друга страна се надяваме да подкрепим въвеждането на иновации и да допринесем за включване и участие на хората с увреждания в обществото.

Надяваме се да допринесем и за повишаване на качеството на социалните услуги в новите страни-членки на Европейския съюз.

По време на форума на доставчиците на услуги във Варна от 1 до 4 октомври 2007 г. целим изграждането на структурно партньорство между доставчиците на услуги от България, което да доведе до ползотворен обмен на иновативни идеи и ноу-хау.

{/showhide}


 

Кирил Йорданов - Кмет на Община Варна
Домакинството на Варна не е случайно

За мен е чест и удоволствие да ви приветствам с „добре дошли" в нашия град, за да участвате във форум, който си е поставил такива високоблагородни и хуманни цели.

Агенцията за социално развитие ВИЖЪН, с подкрепата и партньорството на Община Варна, и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, с участието на Министерството на труда и социалната политика, организират този форум с надеждата, че всички заедно ще успеем да постигнем по адекватна подкрепа за по-добро качество на живот за хората с увреждания. Надяваме се, че ще успеем да създадем условия за национално и международно партньорство и ще бъде изградена мрежа с участие в европейски структури. Необходимо е да бъде повишен капацитетът на доставчиците на услуги за хората с увреждания, както и да се подобрят условията за финансирането на доставчиците. Създаването на условия за непрекъсната информираност за процесите в развитието на социалната среда и възможностите за подкрепа на хората с увреждания в България и Европейския съюз са едни от важните цели, а усъвършенстването на методите и средствата за предоставяне на услуги и обмен на модели и добри практики в България и Европейския съюз е сред основните приоритети.{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Държа да подчертая, че форумът във Варна е първото по рода си събитие от национален мащаб и е част от Социалната програма на Община Варна за 2007 г, то е включено в програмата на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания за подкрепа на доставчиците в новите страни-членки на ЕС.

Провеждането на форума във Варна не е случайно: Във Варна работи единственият в България Общински Обществен съвет за социална рехабилитация и интеграция - уникален пример за партньорство между Община Варна и над 45 организации и институции работещи по проблемите на хората с увреждания. Именно това партньорство роди единствената в България общинска финансово обезпечена социална програма посветена на Европейската година на хората с увреждания - 2003 г. Постигнатият ефект и благодарностите, които получаваме ни задължиха да продължим и от тогава Община Варна ежегодно приема, финансира и реализира уникална за страната социална програма. Само за 4 години броят на участващите в това партньорство и средствата предназначени за програмата се увеличиха с пъти. Разшири се обхвата на социалните дейности и услуги, увеличи се броят на доставчиците на услуги, като една голяма част от тях са организации на самите хора с увреждания.

Една от тях е организаторът на настоящият форум - Агенция за социално развитие ВИЖЪН.

Използвам случая да поздравя организацията по повод 10 годишнината й за активността, професионализма, съпричастността и партньорството и да пожелая успех в благородната мисия.

Агенция ВИЖЪН има съществен принос в реализирането на иновационните подходи в социалната област в Община Варна и считам, че би било полезно този опит да се развие в едно национално партньорство.

Желая успешна работа и общо удовлетворение на всички участници във форума.{/showhide}


 

Георги Георгиев - Председател на Агенция за социално развитие - ВИЖЪН
Варненският форум в десетата година на ВИЖЪН

Решението ни да отбележим десетата годишнина на Агенция за социално развитие ВИЖЪН по време на провеждането на първия национален форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания не е случайно. То е търсено и добре обмислено, за да даде концентриран израз на целите и резултатите в 10-годишната история на една идея, подкрепена от много хора.

Преди 10 години група ентусиасти, лично и професионално свързани с проблемите на хората с увреждания, създадоха нова организация, за да реализират различни дейности в тяхна подкрепа.{showhide titlebottom2=true title="пълен текст" boolparameter1=true boolparameter2=false}

И днес организацията няма за цел да привлича само членове и да работи главно за тях. Тя е отворена чрез дейността си към широк кръг от обществото. Който прецени, че за него е нужно, полезно и възможно - може да ползва услугите на организацията или да се включи в реализираните дейности.

Водещи в развитието на ВИЖЪН са резултатите, постигани от организацията и самите хора, с които тя работи. Основните принципи на работа са: разбиране, съпричастност, духовност, професионализъм, рационалност, деловитост, развитие, реализация, корпоративност. И в никакъв случай - пасивност или потребителство. Вместо пасивно потребление на социална помощ се предпочита и се търси активност, социално включване, т.е. социалното - в корпоративизма или - корпоративен подход в социалните дейности. Това гарантира развитие на всеки и носи успех.

Десетте години на ВИЖЪН са свързани с успеха на много хора. След първите проекти за създаване на първия в страната информационно-консултантски център, клуб на студентите, клуб на родителите, в България се появи и услугата «Личен асистент», дойдоха и реализираните над 60 проекта. Чрез тях завършиха обучението си много хора, много намериха възможност за работа и реализираха себе си, други създадоха семейства, родиха деца, издадоха книги, нарисуваха картини, пяха, твориха, намериха своите приятели и партньори, изградиха свои фирми и организации и т.н., и т.н. Иначе казано - получиха шанса да почувстват успеха, да потърсят и постигнат неговото развитие.

Агенция ВИЖЪН под различна форма вече обслужва и си сътрудничи с над 1000 човека годишно, без оглед на тяхното здравословно състояние, социално или друго положение, географска или политическа принадлежност.

Ние помагаме, защото и на нас полагат: сърдечни благодарности на многобройните ни партньори и най-вече на Община Варна, на Министерството на труда и социалната политика, на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, на Областна администрация Варна и др. Благодарение на тях стана възможно стартирането на една от важните идеи на ВИЖЪН за създаване на национално партньорство в България на организациите, които работят за хората с увреждания.

Агенция ВИЖЪН е първата българска организация, станала член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания през 2003 г. От тогава търсим реализация на идеята за национално партньорство. С провеждането на форума на доставчиците на услуги за хора с увреждания «Варна 2007», смятаме, че поставяме началото. Това става възможно, благодарение на подкрепата на Община Варна и на EASPD, както и с участието на Министерството на труда и социалната политика. На тях, на проявилите интерес към форума участници и на всички останали гости - сърдечно благодарим!

Щастливи сме, че можем да посветим на десетата годишнина на ВИЖЪН тази важна за България проява.
Честита 10 годишнина, ВИЖЪН!
Успешна работа на форум Варна 2007!
На добър час и на партньорството на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България!{/showhide}

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо