ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

Документи Обръщения Приветствия Галерия


От 1 до 4 октомври 2007 г в хотел “Романс “ на красивия бряг на Черно море в курортен комплекс ”Свети Свети Константин и Елена”, Варна се проведе
ФОРУМ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ БЪЛГАРИЯ ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА - Г-Н КИРИЛ ЙОРДАНОВ

I Форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания - до участниците в мрежата

До участниците в мрежата на доставчиците на услуги за хора с увреждания от България

Уважаеми колеги,

От името на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, Община Варна, Министерството на труда и социалната политика и Агенция за социално развитие ВИЖЪН, най-искрено Ви благодарим за проявения интерес и активно участие в провеждането на Форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания от България, Варна 2007.

Силно се надяваме, че създадената организация и реализираната програма са дали възможност участието Ви да бъде полезно и удовлетворяващо в достатъчна степен вашите очаквания.

От наша гледна точка Форумът изпълни в голяма степен своите цели и задачи, предложи достатъчно актуални теми за дискусия, обмен на информация и опит между доставчици на услуги от различен тип и представители на широк кръг институции. С това се създадоха благоприятни условия за поставяне началото за изграждане на национална мрежа на доставчиците на услуги за хора с увреждания – бъдещ партньор на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

С изключение на две от участвалите организации, всички останали 56 потвърдиха желанието си за участие в изграждането на мрежата.

Сформираните три групи за обсъждане и уточняване на въпросите около мисията и ценностите, структурата и плана за работа на мрежата би трябвало да продължат да работят от разстояние до следващата среща. Утвърдената работна група ще обобщава постъпващите предложения, ще формулира варианти за документи на мрежата и ще работи за подготовката на следващата среща през месец Април 2008 година.

В тази връзка считаме, че би било особено полезно да припомним част от предложенията, направени в дискусията в края на Форума, а именно: Всички участници да продължат работата си по места като популяризират идеята на форума за създаване на мрежа чрез местните медии, институции и привличане на нови организации, желаещи да участват в мрежата. Всички участници да обсъдят и направят писмени предложения до работната група относно своите виждания и предложения за:Мисията и ценностите на мрежатаСтруктурата на мрежатаПлана за работа до следващата срещаМнение по дискутираните въпроси за състава на мрежата, видовете доставчици, които би било добре да участват в мрежата - НПО, държавни, общински, работодатели и др.; вид на управление, седалище на мрежата; име; условия за членство; варианти за юридическа регистрация или за работа без юридическа регистрация или комбинация между двете и т.н. Във връзка с това приложено Ви изпращаме анкетна карта като Ви молим да я попълнете и върнете на посочения ел. адрес до 15.11.2007 г.

За улеснение на работата на мрежата Агенция ВИЖЪН поема ангажимента да поддържа изработения сайт, чрез който ще обменяме нужната ни информация www.easpdbg.com.

Като Ви благодарим още веднъж за споделените по време на Форума добри думи за самия Форум и десетата годишнина на Агенция за социално развитие ВИЖЪН, очакваме вашата активност да продължи в започналото ни вече партньорство за постигане на целите, които си поставяме в нашата обща работа.

С пожелание за здраве и успех! 

Анкетна карта


Георги Георгиев
Председател на Агенция ВИЖЪН

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо