ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

NATIONAL SOCIAL SERVICES FORUM & EXHIBITION

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ОБЩИНА ВАРНА


НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ/ИЗЛОЖЕНИЕ

„СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЗАЕТОСТ И РАЗВИТИЕ“
Варна, к.к. Златни пясъци, хотел „Интернационал“
6-9 ЮНИ 2017 г.

 

Информация

Между 6 и 9 юни 2017 г., в к.к. Златни пясъци, Варна, се проведе поредното издание на Национален форум/изложение „Социални услуги, заетост, развитие“ организиран от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Община Варна. Целта на форума беше да даде трибуна и възможност за представяне на самите социални услуги, техните екипи и възможностите на техните ползватели, и чрез добър опит да очертае основните посоки на тяхното бъдещо развитие.
Форумът се проведе в четири дни, участваха над 150 експерти, ръководители, доставчици, специалисти и потребители на социални услуги от страната и чужбина. За първи път европейските гости на събитието бяха над десет представители на различни институции и организации. Специални гости сред тях бяха президентът на EASPD Джеймс Кроу и представителят на Съвета на Европа Димитриос Николски.
Форумът даде възможност за създаване и надграждане на национални и европейски партньорства, обмен на добри практики, дискусии и формиране на препоръки по европейски и национални политики, възможности за поставяне на въпроси, получаване на отговори по различни теми от социалната сфера. В рамките на програмата са проведоха няколко дискусионни панела, между които изнесена приемна на Министерството на труда и социалната политика.
Над 22 презентации по различни теми от социалната сфера и услуги намериха място на форума, като предизвикаха сериозни дискусии и послужиха за формулиране на различни предложения за промени и по-широко въвеждане на добри практики в сектора. Като водещ фокус на програмата на форума бяха включени темите за социални услуги,  заетост на хората с увреждания на отворения пазар на труда с поглед към развитието на социалната сфера, подкрепяща личностното развитие на хората, имащи нужда от подкрепа.
Включени бяха и традиционно предизвикващи интерес теми като отговорностите на местните власти и партньорствата с тях за подкрепа развитието на заетост, социални услуги и социално включване, европейско и национално партньорство, работа по Европейски семестър.
Част от форума беше и изложение на социалните услуги чрез изложбена площ, с цел представяне на добри практики, обмен на опит и развитие на изкуството в социалните услуги като способ за развитие на трудови умения и възможности за социално предприемачество. Над 20 социални услуги и едно социално предприятие взеха участие в изложението и впечатлиха гостите и участниците с резултатите от работа си.
С цел резултатност на дискусиите и бъдещо ползотворно партньорство, в дните на форума съвместно работиха ръководства, представители и експерти на всички институции, организации и заинтересовани страни: Министерството на труда и социалната политика, общините, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Национален алианс за социална отговорност и др.
Условията на форума дадоха възможност за множество дискусии между експертите от отговорните институции и работещите в сектора. Богатите тематични панели и на целия форум подпомогнаха пряката, открита и непосредствена комуникация между управляващите, взимащите и изготвящите решения експерти от държавната власт, отговорните ръководни местни власти, неправителствения сектор и работещите в социалните услуги специалисти.

Като съпътстващи събития на Форума се проведоха две срещи по международни проекти, в които НАСО участва като партньор, заседание на Общото събрание на Националния алианс, национална годишна среща на представителствата на НАСО в страната.

 

Презентации

Презентации от държавни институции

Агенция за социално подпомагане

Агенция по заетостта

Росица Димитрова - заместник-министър МТСП


Презентации от чуждестранни участници

ПРОЕКТ NEWSCAT - Фондация „Емплея“

Джейм Кроу - президент на EASPD - Заетост

Джеймс Кроу - президент на EASPD - Европейски семестър

Димитриос Николски - експерт Съвета на Европа

Европейска мрежа за достъпен туризъм

Инга Скестере - Латвийско движение за независим живот


Презентации на участници от България

Весела Цанкова - представител на НАСО за Ловеч

Галя Цветанова - представител на НАСО, представител на Община Враца

д-р Антония Тодорова - началник отдел Здравеопазване и социални дейности Ст. Загора

Златка Иванова - представител на НАСО за Търговище

Мариела Личева - директор Дирекция „Здравни и социални дейности“ Община Русе

Мая Василева - началник отдел Здравеопазване, социални, младежки дейности и спорт

Недка Петрова - представител на НАСО за Пловдив


Анелия Велинова - Дом за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода“

Росен Аврамов - представител на НАСО за Разград

Награди

На 7 юни 2017 г. по време на Гала вечерята в рамките на Националния форум/изложение „Социални услуги, заетост, развитие“ бяха връчени традиционните годишни награди на НАСО за принос в социалното развитие на България. Голямата награда за принос в социалното развитие на България получиха Община Враца от категорията „Общини“ и Агенция за социално развитие „Вижън“ от категорията „Неправителствени организации“.  Акцент на гала вечерята беше 20 годишния юбилей на Агенция „Вижън“, която е сред учредителите на НАСО, както и първи член от България на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания – EASPD. Наградата на Община Враца получи представителят на НАСО за Враца Галя Цветанова, а отличиетно на агецния Вижън получи председателят ѝ Жанета Георгиева.
Награди за социална ангажираност и добри практики получи Община Ловеч и беше връчена на заместник-кмета на града Венцислав Христов. Община Ловеч поучава това отличие за последователната си дългогодишна работа в социалния сектор. Една нова и различна награда получи Община Разград – за принос с популяризирането и утвърждаването на професията социален работник. Тази награда я връчваме за добрия пример, който дават местната власт в Разград за утвърждаване престижа на специалистите в социалната работа. Това е единствената община със специална наредба за подобно отличие, коментира председателят на НАСО Георги Георгиев. Грамотата беше връчена на заместник-кмета Ердинч Хасанов, който от своя страна подчерта доброто партньорство с НАСО.
На Фондация „Подкрепа за реализация“ – Видин бе присъдена наградата за активно национално и международно партньорство. Наградата предстои да бъде връчена на председателя на организацията и представител на НАСО за Видин – Емилия Йосифова. Нейна е заслугата за все по-динамичното и развиващо се партньорство между социалните услуги от района на Видин и сродни структури в Сърбия. Активно работи за утвърждаване и иницииране на нови регионални партньорства и сътрудничества между НАСО и организации от съседни държави.
Фондация „Асист-Помагащи технологии“ получи награда за утвърждаване на иновациите в социалните услуги. Наградата беше връчена на председателя на организацията доц. Морис Гринберг. Той и колегите му работят активно за популяризиране на технологиите за комуникация чрез поглед за хора с увреждания. През изминалата и тази година направиха редица срещи със специалисти и потребители на социални услуги в цялата страна, за да ги запознаят с възможностите на тези технологии и ползите, които имат за подобряване живота на деца и възрастни, с комуникационни затруднения.
Клубът на социалния работник към Русенския университет „Ангел Кънчев“ беше отличен с награда за утвърждаването на връзката между образованието и практиката в социалната работа. Грамотата прие директорът на дирекция „Здравни и социални дейности“ в Община Русе Мариела Личева. Тя пое ангажимент да я връчи на председателя на Клуба доц. Сашо Нунев. Той е председател на Клуба, преподавател на студентите по социални дейности в Русенския университет и активен инициатор и организатор на многобройни дейности за развитие на практическото обучение на студентите от специалността.
Награди за личен принос в развитието на националното партньорство и социалните услуги получиха трима директори на дирекции, отговарящи за социалните услуги в общините Бургас, Пловдив и Русе, съответно Мая Казанджиева, Веселина Ботева и Мариела Личева. Отличията са за дългогодишната активна и ползотворна съвместна работа с НАСО в областта на развитието на социалните услуги, сътрудничеството между общини и неправителствени организации, доставчици на услуги, подкрепа и активно участие в регионални и национални форуми за развитие на социалните услуги на дирекциите, лично на наградените партньори на НАСО и на управляваните от тях социални услуги.
Награди за личен принос в развитието на националното партньорство и социалните услуги получиха за първи път и четирима представители на НАСО Атанаска Бонева от Ямбол, Златка Иванова от Търговище, Маргарита Сариева от Велико Търново и Росен Аврамов от Разград. С тези отличия Националният алианс изразява благодарността си към активността, ангажираността, всеотдайността и постоянството, с което представителите са инициирали и провеждали регионални форуми, подпомагали са организацията с експертиза в областта на социалните услуги, привличали са членове в мрежата на организацията и са станали пример за пълноценна ангажираност и сътрудничество в работа на НАСО и в социалния сектор.
Традиционно беше връчена и награда в категория „Социални услуги“, която тази година е за Център за обществена подкрепа – Бургас, с ръководител Мария Атанасова, представител на НАСО за областта. Отличието е за добри практики и междуинституционално сътрудничество, тъй като ЦОП-Бургас е пример за активна и ползотворна работа с всички партньори от местната и държавна власт, неправителствените организации и социалните услуги. Плод на това сътрудничество са и отлично проведените събития в социалния сектор, на които Центъра е редовен домакин, но и отличната работа с всички заинтересовани и отговорни страни при работата с различните случаи на децата-потребители на социалната услуга.
Награда за личен принос в развитието на корпоративната социална отговорност получи Светломир Иванов, управител на фирма „ЧОИ“ ЕООД за дългогодишната ангажираност с проблемите в социалната сфера и партньорството в НАСО в тази област.


Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

April 2018
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Предстоящо