ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

Бюлетини на НАСО за 2016 год.

Бюлетин на НАСО бр. 36 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 35 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 34 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 33 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 31/2 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 30 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 29 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 28 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 27 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 26 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 25 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 24 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 23 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 22 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 21 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 20 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 19 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 18 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 17 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 16 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 15 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 14 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 13 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 12 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 11 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 10 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 9 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 8 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 7 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 6 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 5 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 4 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 3 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 2 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 1 - 2016 г.


Бюлетини на НАСО за 2015 год.

Бюлетин на НАСО бр. 51/2 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 50 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 49 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 48 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 47 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 46 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 45 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 44 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 43 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 42 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 41 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 40 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 39 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 38 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 37 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 36 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 35 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 34 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 33 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 32 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 31 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 30 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 29 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 28 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 27 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 26 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 25 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 24 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 23 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 22 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 21 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 20 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 19 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 18 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 17 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 16 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 15 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 14 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 13 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 12 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 11 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 10 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 9 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 8 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 7 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 6 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 5 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 4 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 3 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 2 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 1 - 2015 г.


Бюлетини на НАСО за 2014 год.

Бюлетин на НАСО 51/52 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 50 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 49 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 48 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 47 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 46 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 45 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 44 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 43 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 42 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 41 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 40 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 39 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 38 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 37 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 36 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 35 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 34 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 33 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 32 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 31 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 30 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 29 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 28 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 27 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 26 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 25 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 24 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 23 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 22 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 21 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 20 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 18-19 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 17 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 16 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 15 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 14 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 13 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 12 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 11 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 10 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 9 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 8 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 7 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 6 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 5 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 4 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 3 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 2 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 1 - 2014г.


Бюлетини на НАСО за 2013 год.

Бюлетин на НАСО 49


Бюлетин на НАСО 48


Бюлетин на НАСО 47


Бюлетин на НАСО 46


Бюлетин на НАСО 45


Бюлетин на НАСО 43-44


Бюлетин на НАСО 42


Бюлетин на НАСО 41


Бюлетин на НАСО 40


Бюлетин на НАСО 39


Бюлетин на НАСО 38


Бюлетин на НАСО 37


Бюлетин на НАСО 36


Бюлетин на НАСО 34- 35


Бюлетин на НАСО 33


Бюлетин на НАСО 32


Бюлетин на НАСО 31


Бюлетин на НАСО 30


Бюлетин на НАСО 29


Бюлетин на НАСО 28


Бюлетин на НАСО 27


Бюлетин на НАСО 26


Бюлетин на НАСО 25


Бюлетин на НАСО 24


Бюлетин на НАСО 23


Бюлетин на НАСО 22


Бюлетин на НАСО 21


Бюлетин на НАСО 20


Бюлетин на НАСО 19


Бюлетин на НАСО 18


Бюлетин на НАСО 17


Бюлетин на НАСО 16


Бюлетин на НАСО 15


Бюлетин на НАСО 14


Бюлетин на НАСО 13


Бюлетин на НАСО 12


Бюлетин на НАСО 11


Бюлетин на НАСО 10


Бюлетин на НАСО 9


Бюлетин на НАСО 8


Бюлетин на НАСО 7


Бюлетин на НАСО 6


Бюлетин на НАСО 5


Бюлетин на НАСО 4


Бюлетин на НАСО 3


Бюлетин на НАСО 2


Бюлетин на НАСО 1


Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

November 2017
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
4
5
6
7
11
12
13
15
18
19
25
26
27
28
29
30

Предстоящо