ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

Бюлетини на НАСО за 2016 год.

Бюлетин на НАСО бр. 36 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 35 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 34 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 33 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 31/2 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 30 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 29 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 28 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 27 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 26 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 25 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 24 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 23 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 22 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 21 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 20 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 19 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 18 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 17 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 16 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 15 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 14 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 13 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 12 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 11 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 10 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 9 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 8 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 7 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 6 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 5 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 4 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 3 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 2 - 2016 г.


Бюлетин на НАСО бр. 1 - 2016 г.


Бюлетини на НАСО за 2015 год.

Бюлетин на НАСО бр. 51/2 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 50 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 49 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 48 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 47 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 46 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 45 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 44 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 43 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 42 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 41 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 40 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 39 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 38 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 37 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 36 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 35 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 34 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 33 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 32 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 31 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 30 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 29 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 28 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 27 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 26 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 25 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 24 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 23 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 22 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 21 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 20 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 19 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 18 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 17 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 16 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 15 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 14 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 13 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 12 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 11 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 10 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 9 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 8 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 7 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 6 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 5 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 4 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 3 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 2 - 2015 г.


Бюлетин на НАСО бр. 1 - 2015 г.


Бюлетини на НАСО за 2014 год.

Бюлетин на НАСО 51/52 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 50 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 49 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 48 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 47 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 46 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 45 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 44 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 43 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 42 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 41 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 40 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 39 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 38 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 37 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 36 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 35 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 34 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 33 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 32 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 31 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 30 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 29 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 28 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 27 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 26 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 25 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 24 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 23 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 22 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 21 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 20 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 18-19 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 17 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 16 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 15 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 14 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 13 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 12 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 11 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 10 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 9 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 8 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 7 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 6 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 5 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 4 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 3 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 2 - 2014г.


Бюлетин на НАСО 1 - 2014г.


Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

April 2018
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

Предстоящо