ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА „ПОДКРЕПЕНА“ ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Цел на проекта: Проектът цели да създаде предпоставки за прилагането на метода на „подкрепената“ заетост в България като нов модел социална услуга и за реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване на хора с увреждания посредством създаването на Център за „подкрепена“ заетост.

Дейности: Изпълнението на проекта бе свързано с провеждането на следните дейности:

1. Създаване на Център за „подкрепена заетост“;

2. Идентифициране на потребители и създаване на картотека на желаещите да ползват услугата „подкрепена заетост“;

3. Мотивиране на работодатели и създаване на картотека на предлагащите работа на хора с увреждания на отворения пазар на труда;

4. Реализация на подкрепа за хора с увреждания и работодатели от Центъра за „подкрепена заетост“.

Постигнати резултати: Чрез проекта бяха създадени картотека на хора с увреждания в трудоспособна възраст, търсещи работа, и картотека на работодатели, желаещи да наемат такива хора на отворения пазар на труда.

Агенция за социално развитие „Вижън“ подкрепи работата на екипа на Центъра чрез провеждане на обучения, консултации и предоставяне на психологическа подкрепа на включените в проекта лица, като целта бе последните да усъвършенстват своята компютърна грамотност, комуникативни и социални умения, знания за изготвяне на автобиография, представяне на интервю за работа, както и да бъдат усетени професионалните им потребностите с цел насочване към възможно най-подходящия работодател.

Същевременно бе създадена база от данни с работодатели, проявяващи интерес към наемането на стаж и/или работа на хора с увреждания. Главна роля при създаването й изигра НАСО.

През последния месец от изпълнението на проекта бяха реализирани и персонални срещи между работодатели и хора с увреждания, за които бяха намерени подходящи работни места.

Продължителност на проекта: 3 месеца (01 септември 2016 г. – 31 ноември 2016 г.)

Изпълнението на проект „Създаване на Център за „подкрепена“ заетост на хора с увреждания“ бе осъществено с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“.

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо