ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

pass-it-on

Проект Актуално Библиотека Връзки Контакти
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

ПРЕДАЙ НАТАТЪК – от привличане на вниманието към осигуряване на възможности за хората с увреждания, чрез професионално обучение и дългосрочни стратегии, за участие в свободния пазар на труда – 2 годишен проект (01.01.2009 – 31.12.2010), финансиран от програма „Учене през целия живот” на Генералната дирекция Образование и култура към Европейската комисия. Проектът обединява партньори от 8 държави: Белгия, Холандия, Австрия, Малта, Чехия, България, Унгария и Румъния.

Главната цел на проекта е да се даде възможност на хората с увреждания да се реализират на свободния трудов пазар чрез осигуряването на възможност за тях, на професионалистите, които ги подкрепят, за работодателите и за другите участници в този процес да получат знания на базата на изпитани обучителни материали, които са резултат от реализацията на 4 предишни проекта – 2 по програма „Леонардо Да Винчи” (Conversion и Atlas) и 2 по програма „Сократ-Грундвиг” (Inclusive Education Model и Mo.bi.le). Тези 4 проекта са насочени към възможностите в дългосрочен план и професионалното обучение за хората с увреждания и към тяхната интеграция в образователната система и свободния пазар на труда.

ПАРТНЬОРИТЕ

Партньори по проекта са организации от 8 държави:

  • Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания – EASPD (Белгия)
  • Fontys OSO (Холандия)
  • Lebenshilfe Graz und Umgebung – Voitsberg (Австрия)
  • Министерство на образованието, културата, младежта и спорта (Малта)
  • B. P. T. spol. s r. o. (Чехия)
  • Агенция за социално развитие – ВИЖЪН (България)
  • Hand in Hand Foundation (Унгария)
  • Alpha Transilvania (Румъния)

РЕЗУЛТАТИТЕ
Основният резултат по проекта ще бъде изграждането на Общност от знания за разпространение и прилагане на резултатите от проекта. Общността от знания ще се състои от:

1. Научен и утвърждаващ комитет, който ще състави компилация от обучителните материалите по гореспоменатите проекти. Компилацията ще бъде преведена на английски, български, чешки, унгарски и румънски.

2. Интернет страница, която ще включва материали от 4 проекта, изработената компилация на базата на обучителните материали от тях, чатрум за обмяна на информация между професионалисти, работодатели, властите и всички участници в процеса на интеграция на хората с увреждания на свободния пазар на труда. Интернет страницата ще бъде част от интернет страницата на EASPD www.employmentforall.eu за трудовата реализация на хората с увреждания.

3. Изграждане на национални помощни бюра в следните страни – Малта, България, Чехия, Унгария и Румъния, които ще разпространяват на национално ниво изработената компилация и ще подкрепят професионалистите (доставчици на услуги, мениджъри и ръководители), работодатели и местни власти с основна цел включване на хората с увреждания на свободния пазар на труда. Помощното бюро ще проведе и проучване на проблемите и предизвикателствата на национално ниво по отношение развитие на трудовите умения на хората с увреждания и тяхната интеграция на свободния пазар на труда.

4. Разработване на интернет портали в следните страни-партньори: Малта, България, Чехия, Унгария и Румъния, които ще съдържат информация за реализираните проекти и тяхната компилация на съответния национален език. Порталите дават възможност за осигуряване на подкрепа за професионалистите, работодателите, местните власти и другите заинтересовани страни.

5. Партньорства между Обединението на експертите /съставено от професионалисти, добре запознати със ситуацията в конкретна партньорска държава или експерти по конкретна тема/ и националните помощни бюра.
Ще бъдат изградени следните партньорства:

Холандия <–> Румъния
Ирландия <–> България
Австрия <–> Малта
Белгия <–> Чехия
Унгария <–> Ирландия

6. Национални мрежи, които ще организират семинар в рамките на ден и половина в новите държави-членки (в Румъния през март 2010, в Чехия през април 2010, в България през юни 2010, в Унгария през септември 2010 и в Малта през ноември 2010), в който ще вземат участие всички заинтересовани страни и лица. Всеки семинар ще анализира обучителните материали от 4-те проекта чрез паралелно работещи групи и ще допринесе за по- широко прилагане на материалите и опита от различните проекти, обект на компилацията във връзка с профила и нуждите на сектора на национално ниво.

Проектът беше успешно реализиран и приключен в края на 2010 г.EU support
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо