ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

pass-it-on

Проект Актуално Библиотека Връзки Контакти
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

ПРЕДАЙ НАТАТЪК – от привличане на вниманието към осигуряване на възможности за хората с увреждания, чрез професионално обучение и дългосрочни стратегии, за участие в свободния пазар на труда – 2 годишен проект (01.01.2009 – 31.12.2010), финансиран от програма „Учене през целия живот” на Генералната дирекция Образование и култура към Европейската комисия. Проектът обединява партньори от 8 държави: Белгия, Холандия, Австрия, Малта, Чехия, България, Унгария и Румъния.

Главната цел на проекта е да се даде възможност на хората с увреждания да се реализират на свободния трудов пазар чрез осигуряването на възможност за тях, на професионалистите, които ги подкрепят, за работодателите и за другите участници в този процес да получат знания на базата на изпитани обучителни материали, които са резултат от реализацията на 4 предишни проекта – 2 по програма „Леонардо Да Винчи” (Conversion и Atlas) и 2 по програма „Сократ-Грундвиг” (Inclusive Education Model и Mo.bi.le). Тези 4 проекта са насочени към възможностите в дългосрочен план и професионалното обучение за хората с увреждания и към тяхната интеграция в образователната система и свободния пазар на труда.

ПАРТНЬОРИТЕ

Партньори по проекта са организации от 8 държави:

  • Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания – EASPD (Белгия)
  • Fontys OSO (Холандия)
  • Lebenshilfe Graz und Umgebung – Voitsberg (Австрия)
  • Министерство на образованието, културата, младежта и спорта (Малта)
  • B. P. T. spol. s r. o. (Чехия)
  • Агенция за социално развитие – ВИЖЪН (България)
  • Hand in Hand Foundation (Унгария)
  • Alpha Transilvania (Румъния)

РЕЗУЛТАТИТЕ
Основният резултат по проекта ще бъде изграждането на Общност от знания за разпространение и прилагане на резултатите от проекта. Общността от знания ще се състои от:

1. Научен и утвърждаващ комитет, който ще състави компилация от обучителните материалите по гореспоменатите проекти. Компилацията ще бъде преведена на английски, български, чешки, унгарски и румънски.

2. Интернет страница, която ще включва материали от 4 проекта, изработената компилация на базата на обучителните материали от тях, чатрум за обмяна на информация между професионалисти, работодатели, властите и всички участници в процеса на интеграция на хората с увреждания на свободния пазар на труда. Интернет страницата ще бъде част от интернет страницата на EASPD www.employmentforall.eu за трудовата реализация на хората с увреждания.

3. Изграждане на национални помощни бюра в следните страни – Малта, България, Чехия, Унгария и Румъния, които ще разпространяват на национално ниво изработената компилация и ще подкрепят професионалистите (доставчици на услуги, мениджъри и ръководители), работодатели и местни власти с основна цел включване на хората с увреждания на свободния пазар на труда. Помощното бюро ще проведе и проучване на проблемите и предизвикателствата на национално ниво по отношение развитие на трудовите умения на хората с увреждания и тяхната интеграция на свободния пазар на труда.

4. Разработване на интернет портали в следните страни-партньори: Малта, България, Чехия, Унгария и Румъния, които ще съдържат информация за реализираните проекти и тяхната компилация на съответния национален език. Порталите дават възможност за осигуряване на подкрепа за професионалистите, работодателите, местните власти и другите заинтересовани страни.

5. Партньорства между Обединението на експертите /съставено от професионалисти, добре запознати със ситуацията в конкретна партньорска държава или експерти по конкретна тема/ и националните помощни бюра.
Ще бъдат изградени следните партньорства:

Холандия <–> Румъния
Ирландия <–> България
Австрия <–> Малта
Белгия <–> Чехия
Унгария <–> Ирландия

6. Национални мрежи, които ще организират семинар в рамките на ден и половина в новите държави-членки (в Румъния през март 2010, в Чехия през април 2010, в България през юни 2010, в Унгария през септември 2010 и в Малта през ноември 2010), в който ще вземат участие всички заинтересовани страни и лица. Всеки семинар ще анализира обучителните материали от 4-те проекта чрез паралелно работещи групи и ще допринесе за по- широко прилагане на материалите и опита от различните проекти, обект на компилацията във връзка с профила и нуждите на сектора на национално ниво.

Проектът беше успешно реализиран и приключен в края на 2010 г.EU support
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
30

Предстоящо