ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2019

Фондация „Сийдър“
Фондация „Международна социална служба – България“
Български център за нестопанско право
Фондация „За нашите деца“
Фондация „Светът на Мария“
Асоциация „Да съхраним жената“
СНЦ „Шанс за хора с увреждания“
Фондация „Карин дом“
Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения – Варна
Фонд за превенция на престъпността – ИГА
СНЦ „Еквилибриум“
Сдружение „Социален център Бургас“
Сдружение „ХобиСклуб“
Фондация „Подкрепа за реализация“
Сдружение „Дете и пространство“
Програма SOS Детско селище Велико Търново – Габрово – Трявна към Сдружение „SOS Детски селища България“
Комплекс за здравно-социални грижи – Търговище
Комплекс за социални услуги – Павликени

Галерия

ISA Field Aperture co funded

Проект „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA ​- ​Field Aperture)
01.10.2017 г. 31.08.2020 г.
Цели на проекта:
Проектът има за цел да популяризира добрите практики в сферата на изкуството и културата с цел да се насърчи включването на хора с увреждания в обществото, да се намали негативното отношение/дискриминацията спрямо тях, да се изгради партньорство с училища и университети в сферата на изкуството, като се спазват принципите, заложени в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Водеща организация и партньори по проекта:
Водещата проекта организация е LADAPT, Франция, а партньорските организации са:

 • EASPD, Белгия;
 • Фондация “COPE”, Ирландия;
 • HORIZON 2000 ASBL, Белгия;
 • НАСО, България;
 • Фондация “Hand in Hand”, Унгария.

Продължителност на проекта:
35 месеца (01.10.2017 г. – 31.08.2020 г.)
Дейности:
1. Изготвяне на наръчник с добри практики за приобщаване на хора с увреждания чрез изкуство и култура
Отговорна организация: EASPD
Период на изпълнение: ноември 2017 г. – ноември 2018 г.
Сред избраните добри практики, които ще бъдат включени в наръчника, са тези на Театър „Цвете“ и Агенция за социално развитие „Вижън“.
След изготвянето на наръчника, всеки един от партньорите следва да го преведе на родния си език. Наръчникът ще бъде представен по време на събитие за разпространение на постигнатите резултати (т. нар. multiplier event) през м. декември 2018 г. във Франция.
2. Изготвяне на toolbox за включване чрез изкуство
Отговорна организация: Фондация “Cope”
Период на изпълнение: юни 2018 г. – август 2019 г.
Целта на toolbox-a е да се определят 3 водещи дейности, свързани с чл. 8 на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, които могат да се подобрят, за да се осигури по-добра достъпност на центровете за култура. Изготвеният документ следва да се преведе на родните езици на партньорите по проекта.
Резултатите от дейността ще бъдат разпространени по време на multiplier event през м. декември 2019 г.
3. Изготвяне на наръчник, насочен към преподаватели, с цел включване на деца с увреждания в обществото чрез изкуство
Отговорна организация: НАСО

Период на изпълнение: юни 2018 г. – август 2019 г.
Наръчникът следва да е насочен към интегрирането на деца с увреждания до 18 г. В рамките на дейността следва да се събере информация за съществуващи добри практики, като се направи проучване за неформални дейности, свързани с игра. Дейност 2, за която отговаря Фондация “Cope”, би следвало да даде необходимата информация за започване на работа по Дейност 3.
Изготвеният наръчник следва да се преведе от всеки един от партньорите на техните родни езици и да се разпространи по време на multiplier event-а през м. декември 2019 г.

4. Проучване на потребностите
Отговорна организация: Фондация “Hand in Hand”
Период на изпълнение: януари 2018 г. – август 2019 г.
Дейността е свързана с разпространението на анкети от всеки един от партньорите сред 4-5 училища и 4-5 заинтересовани страни/доставчици на услуги. Резултатите от анкетните карти следва да се обобщят в две екселски таблици. Всеки един партньор следва да проведе и интервюта с 3 лица с увреждания.
5. Изготвяне на communication toolkit/наръчник Field Aperture
Отговорна организация: LADAPT
Период на изпълнение: януари 2018 г. – юни 2020 г.
Целта на документа/наръчника, изготвен в рамките на дейността, ще е лобиране сред заинтересовани страни, политически фигури, компании, граждански структури, медии и др. Изготвеният документ следва да бъде преведен на родните езици на всички партньори по проекта.
6. Управление и изпълнение на проекта
Отговорна организация: LADAPT
Период на изпълнение: октомври 2017 г. – август 2020 г.
Дейността включва изготвяне на технически и финансови отчетни документи, както и на доклади за външна оценка на проектните дейности, провеждане на Скайп-срещи за уточняване на текущи задачи/въпроси, провеждане на партньорски срещи и събития за разпространение на постигнатите резултати.
Партньорските срещи в рамките на проекта са следните:

 • 18-19.10.2017 г. - Париж, Франция;
 • 19-20.04.2018 г. - Брюксел, Белгия;
 • 06-07.11.2018 г. - Корк, Ирландия;
 • 26-27.03.2019 г. - България;
 • м. декември 2019 г. - Унгария;
 • 16-17.03.2020 г. - Ирландия.

Събитията за разпространение на постигнатите резултати (т. нар. multiplier events), които ще се проведат в рамките на проекта, са следните:

 • 02-10.12.2018 г. - Франция (отговорна организация: LADAPT);
 • м. септември 2019 г. - Ирландия (отговорна организация: Фондация “Cope”);
 • м. декември 2019 г. - България (отговорна организация: НАСО);

(датата на провеждане предстои да се уточни) - Унгария (отговорна организация: Фондация “Hand in Hand”).

 Материали:

Втора партньорска среща по проект ISA - Field Aperture

Трета партньорска среща по проект ISA - Field Aperture

Четвърта партньорска среща по проект ISA – Field Aperture

Уъркшоп по проект ISA – Field Aperture

Пета партньорска среща по проект ISA ​– ​Field Aperture

 

Тази публикация е част от проект „Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA ​- ​Field Aperture), финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия. Европейската комисия не носи никаква отговорност за съдържанието на тази публикация и гледните точни, изразени в нея.

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо

No result...