ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

БЪДЕЩИ ЛИДЕРИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

disability leaders tomorrow(D-LoT)

Цел на проекта: Проектът е свързан със създаването на иновативна он-лайн платформа за обучение на ръководители и специалисти в социалния сектор, и по-конкретно, в сектора на работа с хора с увреждания. Чрез разпространение на материалите за обучение във всяка една държава-партньор се цели достигане до още по-широк кръг от специалисти и провеждане на обучения на местно ниво. Идеята за проекта е най-общо породена от липсата и/или ниското качество на обучения на специализиран персонал за обслужване на хора с увреждания в страните от Източна и Централна Европа.

Водеща организация: European Association of Social Service Providers for Persons with Disabilities /EASPD/ (Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/) - Белгия

Партньорски организации:

 1. Национален алианс за социална отговорност (НАСО) – България
 2. SUNRISE – OSVIT – Хърватска
 3. Institute for Community Rehabilitation (Институт за обществена рехабилитация) – Гърция
 4. Hand in Hand Foundation (Фондация „Ръка за ръка“) – Унгария
 5. Latvian Movement for Independent Living – LATMIL (Латвийско движение за независим живот – LATMIL) – Латвия
 6. PORAKA – Македония
 7. Alliance of Organisations working with the disabled people – AOPD (Алианс на организациите, работещи с хора с увреждания – AOPD) – Молдова
 8. Alpha Transilvana Foundation – FAT (Фондация „Алфа Трансилвана“ – Румъния
 9. Center for Society Orientation – COD (Център за обществена ориентация – Сърбия
 10. Independent Platform SocioForum (Независима платформа „Социален форум“) – Словакия
 11. OZARA Service and Disability Company d.o.o. (Предприятие за услуги и хора с увреждания Словения
 12. Dolunay Association of Adult Disability (Асоциация на възрастни хора с увреждания Турция
 13. Healthy Society (Здраво общество) – Украйна
 14. Zivotna pomoc/Life Aid (Подкрепа за по-добър живот) – Босна и Херцеговина
 15. Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu/Polish Institute of Open Dialogue Foundation (Фондация „Полски институт за отворен диалог“) – Полша

Продължителност на проекта: 24 месеца (2015 г. – 2017 г.)

 

funded stavros niarchos foundationПроектът е финансиран от Stavros Niarchos Foundation.

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Предстоящо