ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

common-voice-network

Мрежа с Общ Глас Заключителна конференция Доклад за политика
Проектът „Мрежа Общ Глас” приключи

На 11.09.2009 г. в Будапеща се проведе заключителна конференция по проекта “Мрежа с общ глас”, по който Агенция Вижън участваше като партньор.

Проектът стартира през октомври 2008. Главната цел на проекта бе да разработи предложения за намаляването на диксриминационните мерки спрямо хора с умствени, увреждания, множество увреждания и аутизъм. Като основа за тези предложения беше проучено антидискриминационното законодателство в държавите- партньори по проекта: България, Естония, Унгария, Македония и Румъния, както и неговото практическо приложение.

В резултат на международното проучване бяха разкрити множество проблеми в националните законодателства и бяха очертани онези места в националните закони, които не са хармонизирани с европейското законодателство. Конкретни предложения бяха формулирани в изготвения в рамките на проекта Доклад за Политика /Policy Paper/, чрез който да се развият националните закони, така че да засилят изпълнението и спазването на правата на хората с увреждания.

Международното партньорство, сформирано по време на изпълнението на проекта включва национални мрежи, които представляват ефективно потребителите и доставчиците на социални услуги в съответната страна. За това целта това международно сътрудничество е чрез общия си глас като международна мрежа да представя такава власт за лобиране в Източна Европа, която да може успешно да допринесе, на национално и международно ниво, за зачитането на правата на хората с умствени увреждания, множество увреждания, аутизъм и др.

Сред главните дейности, осъществени по време на изпълнението на проекта бяха:

 1. Учредяване на сътрудничество между партньорите
 2. Създаване на неформална международна мрежа
 3. Реализиране на настолно проучване на международното антидискриминационно законодателство
 4. Виртуални срещи в интернет
 5. Проведени 2 форума за дискусии и обмяна на добри практики и методи на антидискриминационно лобиране
 6. Планиране на действия по лобиране
 7. Изготвяне на Доклад за Политиката /Полиси Пейпър/, който обобщава резултатите от законодателното проучване и формулира предложения, основаващи се на тези резултати.

Най-важните изводи от Доклада за Политиката са:

 1. Трябва да се проучи антидискриминационно законодателство на национално ниво и да се фокусира върху целевата група, в случай, че държавите-членки на Европейския съюз са загрижени дали има съответствие с европейските директиви или не.
 2. Държавите-членки на ЕС трябва да наблегнат на осигуряване на прилагането на европейските директиви и това, че може да се прилагат когато се приемат европейските антидискриминационни закони в тяхното национално законодателство.
 3. В подкрепа на зачитането на правата на целевите групи, концепцията за инвалидността трябва да бъде стандартизирана.
 4. По отношение на целевата група, от изключително значение е изискването за достъпни и прилични жилища да бъде прието и проложено от националното законодателство. Освен това е необходимо да се заложи и да се поддържа, чрез подходящата система за санкциониране, идеята, че неспазването на тези изисквания е форма на дискриминация.

Пълният текст на Policy Paper

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

November 2017
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
4
5
6
7
11
12
13
15
18
19
25
26
27
28
29
30

Предстоящо