ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

common-voice-network

Мрежа с Общ Глас Заключителна конференция Доклад за политика
ПАРТНЪОРИ
HAND IN HAND FOUNDATION / Унгария /

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ– ВИЖЪН / България / и БЪЛГАРСКАТА МРЕЖА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

DISABNET / Румъния /

EVPIT/ Естония /

MSSA/ Македония /

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Изграждане на международна мрежа от национални мрежи на доставчиците на услуги за хора с увреждания от Централна и Източна Европа.Проектът има за цел да очертае различията и общите елементи в националните антидискриминационни закони на организациите-партнъори по проекта. Проектът цели и реализиране на проучване по отношение на действията за въздействие, които националните мрежи на доставчиците на услуги за хора с увреждания реализират с цел ефективно прилагане на принципите, залегнали в съществуващите нормативни документи.

ДЕЙНОСТИ

 • Проучване на антидискриминационните закони и мерки в отделните европейски държави
 • Набиране на база данни за работата на националните мрежи
 • Обмен на знания, ноу-хау и опит
 • Създаване на неформална международна мрежа , състояща се от национални мрежи на доставчиците на услуги за хора с увреждания
 • Поддържане на постоянна връзка между участниците в мрежите чрез способите на интернет
 • Формулиране на политически предложения в социалната област
 • Организиране на 2 международни форума за обмен на знания, опит и добри практики
  • Будапеща – 22.01-23.01.2009г.
  • Будапеща – 19.03-20.032009г.
 • Заключителна конференция – Будапеща- 11.09.2009 г.

РЕЗУЛТАТ:
Изградена неформална европейска мрежа от мрежите на доставчиците на услуги за хора с увреждания с общ глас в европейското пространство за подкрепа на общите интереси на изградените национални мрежи на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01.10.2008 г.- 30.09.2009г.

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Предстоящо