ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

bitse header

BITSE - Проект | Актуално | Библиотека | Връзки | Контакти


 

zagrebuni 

Загребски университет (Хърватска)

www.agr.unizg.hr

Аграрният факултет, създаден през 1919 г. като подразделение на Загребския университет, е водеща институция за висше образование и наука в областта на селското стопанство и свързаните с него сектори в Република Хърватия. Във факултета са се дипломирали и завършили своите специализации и докторати над 12 000 студенти.

innovia

Услуги и съвети за равни възможности Innovia (Aвстрия)

www.innovia.at

Innovia е частно дружество с нестопанска цел, чиято цел е да предоставя услуги и консултации за равни възможности чрез участието на лица с интелектуални затруднения в качеството на експерти по въпросите на уврежданията. Innovia също така консултира предприятия при наемане на лица с увреждания относно повишаване на осведомеността на мениджъри, обучението на наставници, адаптирането на работни места. Освен това организацията обучава вече наети или с възможност за заетост лица с увреждания и превежда и предоставя информация в достъпен за четене формат.

BBRZ 0esterreich 300dpi

„BBRZ Österreich“ - Център за професионална подготовка и рехабилитация, (Австрия)

www.bbrz.at

В изпълнение на своята цел за създаване на възможности за реинтеграция на хората с увреждания в общия пазар на труда, BBRZ Österreich предлага мерки за превенция, рехабилитация и интензивна грижа, както и здравно консултиране. Нашата гама от услуги в сферата на професионалната рехабилитация цели създаване и възстановяване на участието както в трудовия живот, така и в общество.

Middin RGB

„Middin“ (Холандия)

www.middin.nl

Middin е холандска организация, която предлага подкрепа на лица с увреждания от различни възрастови групи, защото искаме всички да бъдат част от обществото. Лицата, които подкрепяме, сами решават как да живеят. Те могат да правят това, което им харесва - в квартала си и в обществото, заобиколени от хората, които са важни за тях, защото да живееш заедно с другите означава да имаш смелостта да мечтаеш и да постигаш целите си заедно с тях. Ето затова нашият девиз е „осмеляваме се, действаме, живеем“.

Caritas CMB rgb

„Caritas“ за хора с увреждания (Австрия)

www.caritas-linz.at

Мисията на нашата дейност се основава на принципа „Ние подкрепяме интеграцията“. Основните задачи са свързани с оказване подкрепа и помощ на деца, младежи и възрастни с увреждания в процеса на интеграция в ежедневието, облекчаване на семействата и предоставяне на подкрепа при включване на хората с увреждания в обществото. Нашите услуги включват жилищен комплекс, целодневна детска градина и занимални, центрове за обучение и образование, трудова заетост за възрастни, терапия и консултиране, школа по кормуване за лица с увреждания и колеж за обучение на учители в сферата на социалните дейности.

logo naso-final

Национален алианс за социална отговорност НАСО (България)

www.naso.bg

НАСО е национална централна асоциация, представляваща мрежата на доставчиците на услуги за хора с увреждания в България. Членове на НАСО са също така общините от цялата страна и социално отговорни компании и предприятия. НАСО работи за създаването и прилагането на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално развитие на България.

gabrielle

Взаимно обществено здраве социално действие Centre de la Gabriel (Франция)

www.centredelagabrielle.fr

Център Gabrielle е организация с нестопанска цел, която е създадена през 1972 г. от Mutualité Fonction Publique Action Santé Social. Лицата с обучителни/ интелектуални затруднения са подпомагани от специалисти в различни области, като специално образование, професионално обучение, жилищно настаняване, трудова заетост и художествена медиация.

nfri

Национална федерация на работодателите на инвалиди НФРИ (България)

www.nfri.bg

Мисията на организацията е да защитава интересите и да подкрепя, насърчава и координира усилията на своите членове, специализираните предприятия, за подобряване на условията и разширяване на заетостта на хората с увреждания за пълното им включване в обществото. „Националната федерация на работодателите на хора с увреждания“ организира различни форми на публични дейности (форуми, семинари и т.н.) и разработва проекти, свързани със сектора на уврежданията и фокусирани върху заетостта.

COPE FOUNDATION LOGO

COPE Foundation, Ирландия (Координатор на проекта)

www.cope-foundation.ie

Фондация COPE е доброволна организация с нестопанска цел, която подкрепя около 2000 души с интелектуални затруднения и/ или аутизъм в град Корк и графство Корк в Ирландия. Ние имаме дълга история, изградена с отзивчивост, креативност, качество и иновации в посрещането на нуждите на нашите клиенти. Услугите включват ранна интервенция, образование, обучение, отдих, спорт, изкуства, подкрепена заетост, както и висококачествена и мултидисциплинарна подкрепа в областта на специализираната медицина и жилищното настаняване.

scuolaviva

„Associazione Scuola Viva“ (Италия)

www.scuolaviva.org

Scuola Viva е център за рехабилитация на хора с увреждания, съставен от дневен център за лица с интелектуални затруднения и център за нехоспитализирани пациенти с физически, неврологични и речеви увреждания. Освен това, Scuola Viva е организация за изследвания и обучение в областта на интелектуалните затруднения. Служи също така като школа за културно и професионално обучение на служителите, които се подготвят да прилагат най-новите методи на рехабилитация, с акцент върху развитието на личността и социалната интеграция на своите клиенти.

EASPD LOGO IMPROVING SLOGAN GIF transparent with copyright

Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD)

www.easpd.eu

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) насърчава изравняването на възможностите за хората с увреждания чрез ефективни и висококачествени системи за качество на услугите в Европа. EASPD представлява 10 000 организации доставчици на услуги в цяла Европа и в сектора на уврежданията.

apeo

„APEO“ - Асоциация за насърчаване на равните възможности (Хърватска)

www.upim.hr

UPIM е независима, доброволна, непартийна организация за хора с увреждания, която предоставя информация и образователна и професионално техническа (функционална) подкрепа за качество на живот на хората с увреждания. Като основател на Центъра за човешки права Загреб и Коалицията за живот в общността, основната дейност на Асоциацията е насърчаване на човешките права на хората с увреждания в Хърватия, особено на правото на труд, образование и достъпност.

logo iea Grecia

Институт за рехабилитация на Общността (Гърция)

www.iea.gr

IEA е организация, в която хората с или без увреждания си сътрудничат с цел насърчаване на социалното включване на лицата с увреждания. Нейната основна цел е да се планират и изпълняват проекти за социална интеграция и рехабилитация в общността на хора с увреждания и оказване на подкрепа във всеки аспект от социалната/ обществената сфера. Освен това, съдействаме за провеждане на научни изследвания и социална интервенция за насърчаване на равните възможности за гражданите с увреждания.

Logo Malta - English

Колеж Мария Реджина, „Dun Manuel Attard“ Ресурсен център за обучение на младежи и възрастни (Малта)

http://sns.wardija.skola.edu.mt

Ние работим заедно, за да се гарантира възможно най-високото ниво на обучение и всеобхватна образованост в спокойна среда, в която всеки учащ е приет и включен, с цел да превърнем младите хора в ефективни граждани, уважаващи себе си и развиващи се според своите способности и потребности.


BITSE 02 full name Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
 Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не  може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

 

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
30

Предстоящо