ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

bitse header

BITSE - Проект | Актуално | Библиотека | Връзки | Контакти


Заключителни срещи и семинар, Брюксел, Белгия

На 18 и 19 юни 2014 г. в Брюксел се проведоха заключителни срещи и семинар на участниците по проекта BITSE. В работата взеха участие представители на Национален алианс за социална отговорност (НАСО), който е редовен партньор по проекта от българска страна. Срещите бяха организирани от координатора на проекта – EASPD, с участието на организации от над 10 държави от Европа. В рамките на работно-дискусионна среща и разширен заключителен семинар вниманието на участниците беше насочено към финализиране работата по проекта, изготвяне на издания, публикуване и представяне на резултатите от проекта. Темата за идентифициране и формулиране на основните бариери за преход от училище към заетост на хората с увреждания се оказа изключително важна и фундаментална в цялостната работа на организациите-доставчици на социални услуги. По време на работата на партньорите по проекта бяха привлечени множество други организации и институции от други държави като задачите на проекта бяха надградени чрез естественото преминаване на работата по формулиране на бариерите към идеи за тяхното преодоляване. В рамките на проведения заключителен семинар важността на темата и проекта привлече широк интерес от представители на различни европейски организации и институции. В състоялата се изключително интересна и разнообразна по своите гледни точки дискусия, освен организациите-партньори по проекта, участваха и представители на Главна дирекция Заетост към Европейска комисия, Международната организации на труда, Информационната мрежа за заетост и обучение, Европейския съюз за подкрепена заетост, представители на университети, национални организации от почти всички европейски страни. Полезността на представените презентации и проведената дискусия в много голяма степен допълни и насочи бъдещата работа на EASPD и членовете от различните държави по изведената през последните години важна тема за заетостта на хората с увреждания като ключова за социалното включване и развитие на хората с увреждания. Споделената информация и опит естествено намира място в документите и плановете за работата на НАСО през следващите години.

Също в рамките на проведените срещи и семинари, на 18 юни 2014 г. EASPD организира и проведе европейски семинар-обучение за разработване и работа по проекти. Беше представена актуална информация относно възможностите за финансиране, включително и от представители на Европейската комисия. Бяха дискутирани няколко теми за бъдещи проекти на EASPD. Представители на НАСО взеха активно участие в обсъжданията и беше договорено включването на НАСО в подготовката и работата по два нови проекта, единият от които е продължение на проекта BITSE, целящ представяне и преодоляване на бариерите от обучение към заетост чрез различни форми на изкуството.


 Осма среща по проекта BITSE, Рим, Италия

На 5 и 6 март 2014г. в Рим, Италия, се проведе среща на партньорите по проекта BITSE. Срещата бе осма по ред и последна преди окончателното приключване и представяне на резултатите от проекта на 18 и 19 юни в Брюксел, Белгия. Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хората с увреждания и е финансиран от Европейската комисия. По време на срещата бяха обсъдени окончателните варианти на Общия доклад от проекта, наръчници с най-добри практики „Изследване на бариерите“ и „Преодоляване на бариерите“, Анализ за категоризация на бариерите и Препоръки на партньорите. Окончателните документи ще бъдат преведени и представени на български език от Национален алианс за социална отговорност, който е партньор по проекта. В BITSE участват общо 14 организации от 10 държави в Европа.

В рамките на срещата се проведе и посещение за обмен на опит в Scuola Viva Onlus – организацията-домакин на срещата по проекта BITSE. Scuola Viva Onlus започва дейността си през 1969г. като детска градина и основно училище. През 1975г. по инициатива на група родители е учредена като асоциация. Понастоящем функционира като рехабилитационен център за деца и възрастни с интелектуални и физически увреждания. Образователната система на Scuola Viva е специално организирана да развива личността и интересите на детето и да спомага за развитието на неговата автономност и самостоятелност. Scuola Viva предлага рехабилитация, дневен център и мобилни услуги, с постоянен стремеж да развива индивидуалните умения на своите потребители. Г-н Фабрицио Феа, вицепрезидент на EASPD и медицински ръководител на Scuola Viva Onlus, представи подробно дейността на Центъра и запозна присъстващите с работата и различните групи потребители, както и дейностите, които се реализират. Към момента Scuola Viva има 80 потребители на дневния център и 200 потребители за рехабилитация. Наред с всичко останало, изключителен интерес предизвика ново изградения басейн за рехабилитация, който е абсолютна новост в сектора на социалните услуги в Европа.

Една от най-популярните терапии в Scuola Viva е арт-дейността на потребителите, а продуктите, които те произвеждат – картини, арт-керамика, арт-стъкло набират популярност в Италия, сподели г-н Феа. Една от причините за тяхната популярност е изключително отличителния им стил и техника – отделните потребители рисуват индивидуални изображения, а арт-терапевтът ги събира и комбинира в едно цяло изображение, което след това потребителите финализират заедно.

DSCN1393  DSCN1394

Scuola Viva Onlus 

DSCN1336 DSCN1376

DSCN1386 DSCN1388


Седма среща по проекта BITSE, Париж, Франция

От 19 до 22 ноември т.г. в Париж, Франция се проведе среща на партньорите по проект BITSE, в който Национален алианс за социална отговорност участва като партньор. Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хората с увреждания и е финансиран от Европейската комисия.

По време на срещата бе обсъдено окончателно съдържание на анализа на бариерите и препоръки за тяхното преодоляване, както и на наръчник с най-добри практики на тема „Преодоляване на бариерите“. Окончателните препоръки за преодоляване на бариерите предстои да бъдат публикувани до края на годината и ще бъдат на разположение на сайта на проекта.

Следващата среща по проекта е от 4 до 7 март в Рим. Тази среща ще бъде заключителна и ще представи резултатите от проекта.


Шеста среща по проекта BITSE, Хага, Холандия

На 2 и 3 октомври т.г. в Хага, Холандия се проведе среща на партньорите по проект BITSE. Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хората с увреждания и е финансиран от Европейската комисия.

По време на срещата в Хага бяха представени презентации, обобщаващи резултатите от проведените фокус групи, предвидени в проекта. Бяха посетени два офиса на организацията домакин Middin, както и имението Dorrepaal – обучителен център за хора с увреждания. Проведе се и дискусионна среща с представители на местната власт, местни доставчици на услуги, работодатели и хора с увреждания, по време на която беше представен и проекта BITSE. На работната среща присъстваха партньори по проекта от 10 страни и 14 организации. Резултатите от проекта ще представляват анализ на бариерите и препоръки за тяхното преодоляване, както и наръчник с най-добри практики на тема „Преодоляване на бариерите“.

Следващата среща на партньорите по проекта e на 19 и 20 ноември т.г. в Париж, Франция.

IMG 8856


Пета среща по проекта BITSE, Варна, България

На 4 юни в к.к. Златни пясъци, Варна, се проведе петата среща по проекта BITSE. Проектът разглежда бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хората с увреждания и е финансиран от Европейската комисия. От българска страна на срещата присъстваха Националния алианс за социална отговорност и Националната федерация на работодателите на инвалиди в България, които са партньори по проекта от страна на България. Останалите партньори са организации и/или доставчици на социални услуги от Ирландия, Малта, Белгия, Австрия, Холандия, Франция, Италия, Унгария и Хърватия. Всички чуждестранни участници изразиха задоволството си, че най-накрая са в България, която е инициатор на проекта.

По време на срещата бяха обсъдени напредъкът по проекта и развитието на докладите за бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост на хората с увреждания. Бяха разгледани и други организационни въпроси по проекта. Резултатите от проекта ще представляват анализ на бариерите и препоръки за тяхното преодоляване, както и наръчник с най-добри практики на тема „Преодоляване на бариерите“.

Срещата предхождаше Осмия национален форум на доставчиците на социални услуги, организиран от НАСО, а международният експертен екип се включи с презентации и дискусии и в самия Форум.


Четвърта среща по проекта BITSE, Загреб, Хърватия

От 23 до 26 април 2013 г. в Загреб, Хърватия се проведе четвъртата среща на партньорството по проекта BITSE. Основна тема на дискусията бяха бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост. На срещата взеха участие почти всички партньори по BITSE, в това число и представители на Националния алианс за социална отговорност.

Бяха представени обобщени доклади на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания. Резултатите от работата ще бъдат обобщени в доклад за бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост, който ще бъде един от резултатите на проекта. Обсъдена бе и предстоящата конференция в България с участието на експерти от проекта BITSE, която ще се проведе в рамките на Осмия национален форум на доставчиците на социални услуги от 4 до 6 юни 2013 г. във Варна.


 

Трета среща по проекта BITSE, Линц, Австрия

От 4 до 8 февруари 2013, в Линц, Австрия, се проведе третата среща на партньорството по проекта BITSE, който изследва бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост. По време на срещата бяха представени националните доклади на партньорите по проекта от проведените изследвания върху бариерите, които възпрепятстват прехода от училище към заетост на хората с увреждания. Проведена бе специализирана работа в две фокус групи - обучаващи се и обучители. Участие във фокус групите взеха и представители от България. Резултатите от работата в групите ще бъдат обобщени в доклад за бариерите, който ще бъде един от резултатите на проекта.

На работната среща в Линц бе даден стартът на дейностите по разпространение на резултатите от проекта. Обсъдена бе предстоящата конференция с участието на експерти от проекта BITSE в България през юни 2013 във Варна.

946882 110923035777171 1829125572 n 482487 110922799110528 131911372 n 

 

417862 110922872443854 411249412 n 68536 110922949110513 1985731665 n


Втора среща по проекта BITSE, Валета, Малта

На 21-22 ноември 2012 г. в гр. Валета, Малта се проведе втората среща на партньорите по проекта „Бариери при прехода от училище към заетост на хората с увреждания”. Координатор на проекта е Майкъл Барет, а организатори и домакини на срещата бяха партньорите от Мария Реджина колеж и Ресурсен център за образование на възрастни, Малта.

Обсъдени от всички партньори бяха бариерите, възпрепятстващи прехода от училище към заетост, както и тяхната систематизация и категоризация. Приети бяха планове за действие за изпълнение на дейностите по проекта. Обсъдени бяха първи варианти на шаблон за категоризация на бариерите пред прехода от училище към заетост, както и формата и съдържанието на въпросник на учащи, учители, инструктори, работодатели и доставчици на услуги. Приет бе план за разпространение на дейностите и резултатите по проекта, както и инструментите, които ще бъдат използвани.

Приет бе първия доклад за оценка на качеството на проекта, както и бе определена комуникационна стратегия за партньорство.


 

Първа среща по проекта BITSE, Солун, Гърция

На 26-27 септември 2012 г. в гр. Солун, Гърция, се проведе първата среща на партньорите по проекта „Бариери при прехода от училище към заетост на хората с увреждания”. Координатор на проекта е Майкъл Барет, а организатори и домакини на срещата бяха партньорите от Института за общинска рехабилитация (ICR) Гърция. В проекта участват 14 партньорски организации от 9 държави-членки на Европейския съюз.

Първата сесия на срещата съдържаше откриване и приветствие към присъстващите, както и запознаване с целите на проекта.

На втората сесия се обсъдиха задачите на всеки един от партньорите и стратегията, по която ще се извършат. Достигна се до решение всяка държава- членка да направи списък от бариери /предизвикателства, трудности/ и категоризация на същите за страната.

Основен момент на дискусията беше въпросът за инструментите за комуникация между партньорите, както и за инструментариума за разпространение на информацията.

Акцент на втория ден от срещата беше уточняването на датите и стратегията за срещите по проекта, както и някои препоръки за партньорство.


 
BITSE 02 full name Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
 Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не  може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Свободни позиции

 

Jobs4

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Предстоящо

No result...