ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

Пресконференция за представяне на проект „Партньорство за по-добър живот“

На 12 септември 2013 г. в Арт клуб „Вижън Хол“, Варна (жк. „Чайка“ бл.27) Национален алианс за социална отговорност проведе пресконференция за представяне на проект „Партньорство за по-добър живот“.

Представеният проект е насочен към реализиране на дейности в подкрепа на хора с увреждания и техните семейства, социални предприятия, работодатели, общини и всички доставчици на социални услуги в цялата страна.

В рамките на проекта вече функционира Център за подкрепа на хората с увреждания, чието седалище се намира в град Варна, ж.к. Чайка, бл. 22. Центърът ще функционира на територията на цялата страна чрез структурите на НАСО – с още два офиса във Варна и в още 12 града на България. Услугите, които осигурява Центърът, са насочени към информиране, консултиране и посредничество за ползване на услуги и намиране на работа. В подкрепа на Центъра работи информационния сайт на НАСО www.naso.bg, който дава възможност за ползване на услугите онлайн, контакти и информация за всички действащи социални услуги на територията на цялата страна.

Проектът включва и обучение за работодатели, както и срещи в шестте планови региона на България за подкрепа на партньорството между местната власт и доставчиците на социални услуги. В рамките на широко-мащабна информационна кампания ще бъдат разпространени информационни материали по темите и ще се проведе Национална конференция за бъдещо развитие на добрите практики.

Дейностите се организират и ръководят от гр. Варна и се реализират чрез представителствата на НАСО в градовете – София, Пловдив, Бургас, Банско, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Шумен, Добрич.

Проектът обхваща периода март 2013 – август 2014 и е на обща стойност 294 520,13 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.

Проектът е част от широкообхватната работа на НАСО в качеството на национално представена организация за хора с увреждания. Организацията реализира широко национално и международно партньорство, в рамките на което е представител за България на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания и представлява Националната мрежа на доставчиците на социални услуги в България. Организацията включва и работи с доставчици на социални услуги, общини, организации и дружества, работещи за развитието на кооперативната социална отговорност, работодатели и др. Организацията е член на борда на EASPD, Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и Националния съвет за социално включване.

 

DSCF4511    DSCF4512

 

 

 

 

 

DSCF4525 DSCF4527

 


Първа регионална среща - Русе

На 25 юни в зала „Европа“ на Доходната сграда и Драматичния театър-Русе се проведе Регионален форум на доставчиците на социални услуги от област Русе и Първа регионална среща по "Съпричастност" - BG051PО001-5.1.05-0002-C0001, проект "Партньорство за по-добър живот". Темата на Форума и срещата беше „Партньорство за по-добри социални услуги“. Форумът беше организиран от Националния алианс за социална отговорност с подкрепата и партньорството на Община Русе, Областна администрация - Русе и регионалната дирекция за Социално подпомагане. Самият проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.

Присъстваха над 60 представители на общините от област Русе и организации-доставчици на социални услуги от областта. Форумът бе открит с приветствие на кмета на общината-домакин, г-н Пламен Стоилов. В приветствието си г-н Стоилов поздрави гостите от областта и подчерта значимостта на Форума в поредицата от събития, случващи се в социалната сфера в областта, както и дейностите и проектите, които се реализират в тази посока. Той изрази увереност, че по време и след провеждането на Форума ще се реализират полезна дискусия, обмен на опит и последващи решения и действия, които да допринесат за развитието на социалните политики и услуги в областта. Г-н Стоилов засвидетелства значимостта на партньорството между НАСО и общините и в частност община Русе, както и между общините и НПО - доставчици на социални услуги. Той посочи, че работата в социалния сектор е сред основните приоритети в общинската политика и се работи целенасочено за подобряване на социалните услуги в региона. Гости на Форума бяха и г-н Иван Григоров, заместник-кмет по хуманитарните въпроси на община Русе, г-жа Кремена Кръстева, областна администрация на Русе, г-жа Мариела Личева, дирекция „Здравни и социални дейности“ към община Русе, г-жа Татяна Дончева, регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе и представители на много медии от региона.

Основни презентации представиха г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, г-жа Мариела Личева, г-жа Татяна Дончева и г-жа Кремена Кръстева. По време на презентациите участниците бяха запознати с основните моменти от съвременните европейски, национални и местни социални политики, актуални въпроси свързани с развитието на социалните услуги, задачите на държавните институции, на общините и на доставчиците на социални услуги. Специален акцент беше поставен върху задачите и приноса на НАСО като национална организация, обединяваща доставчици на социални услуги, и работеща активно за национално и международно партньорство в тази посока. Интерес предизвика докладът за положителния опит за развитие на социалните услуги в община Русе, както и данните, че през последните години има значително развитие и разкриване на нови социални услуги, и че 100 % от социалните услуги, делегирани като държавно делегирани дейности, са предоставени на външни доставчици след конкурс и по договор с Община Русе.

Сред основните насоки на работа на социалната политика на Общината е деинститутинализацията на деца и възрастни. Беше посочено, че са необходими целенасочени действия, така че потребителите да не бъдат зависими от самата услуга, а да се насочват към самостоятелен и независим живот. В тази връзка и след случая Могилино, община Русе е една от водещите общини в процеса на деинститутинализация.

По време на дискусията на Форума бяха споделени и обсъдени важни въпроси, касаещи стандартите за финансиране на услугите, липсата на стандарти за качество на услугите, партньорството между доставчици и общини, необходимостта от информираност и други подобни.

Друга важна тема в дискусията бяха възможностите за европейско, национално и местно партньорство и нуждата на социалния сектор от такова партньорство. Представени бяха възможностите на НАСО като национална организация, обединяваща доставчици на услуги и представител за България на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги (EASPD), да осигури условия за такова партньорство. На въпросите за възможностите за членство и участие в дейностите на НАСО бяха представени условията за членство и партньорство с НАСО, което осигурява както директно участие в дейностите на Европейската асоциация и преки връзки с централата на Европейската комисия в Брюксел, така и активно участие при формирането на национални социални политики. Членството в НАСО и партньорството с НАСО осигуряват възможност за предварително и последващо участие в обсъждане на нормативни документи и проекти за промени и нови нормативни документи, обсъждане в Националния съвет за социално включване и Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. НАСО осигурява проекти на документи от работата на тези национални органи за всички свои членове и спомага за придвижването на техните становища до националните органи за вземане на решения. Активността на дискусията по тези въпроси характеризира водещия принос на НАСО за развитието на социалните услуги както в община Русе, така и в Североизточния регион.

Предмет на дискусията бяха както споменатите вече теми, така и въпроси, отнасящи се към конкретната практика за осигуряване на материална база, приложение на нормативни документи, работа с персонала, промени в регламенти и методики, партньорство с АСП и други в тази посока. Стремежът на всички беше преодоляване на трудностите, бюрократичните ограничения и търсене на по-добри услуги и по-добро качество на услугите за по-ефективна подкрепа и качество на живот на нуждаещите се чрез активно партньорство между доставчици, общини, АСП, подкрепено от НАСО. Община Русе и НАСО се ангажираха да обобщят, редактират и предложат на националните институции и министерства всички въпроси, поставени на дискусията.

 DSC 0448a

 

DSC 0408a


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз. Национален алианс за социална отговорност носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Агенция за социално подпомагане.
Инвестира във вашето бъдеще.

 

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо

No result...