ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
От 08 до 10 юни 2011 г. в хотелски комплекс „Иберостар Обзор Бийч и Изгрев” в курортния комплекс „Златни пясъци” - Варна, ще се проведе Шести национален форум на доставчиците на социални услуги на тема: „Повече и по-добри социални услуги за по-добър живот”.
Организатор на мероприятието е Националният алианс за социална отговорност /НАСО/ с подкрепата и партньорството на Министерството на труда и социалната политика, Националнотото сдружение на общините в Република България и Европейската
асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/.
В предвид актуалните европейски и национални политики, важността и отговорността на развитието на социалната сфера и в частност решаващата роля на социалните услуги, през тази година Форума е насочен към по-пълен, цялостен, тематичен
обхват на социалните услуги с водещ акцент работата на Общините. Участие в него ще вземат над 150 представители и експерти на Министерството на труда и социалната политика, Националнотото сдружение на общините в Република България, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Общини, Националния алианс за социална отговорност, доставчици на услуги, работодатели и др.
По време на откриването приветствия ще поднесат Министерство на труда и социалната политика, Люк Зелдерло - Г енерален секретар на EASPD и Кирил Йорданов - Кмет на град Варна.
Официалната част включва и връчване на традиционите годишмни национални награди награди на Национален алианс за социална отговорност за принос в социалното развитие на България.
По темата „Нов подход към повече и по-добри социални услуги за по-добър живот” ще говорят Зам.-министър на труда и социалната политика Валентина Симеонова, Гинка Чавдарова - Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в
Република България, Генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло и Елка Тодорова - Представител на Националния съвет на хората с увреждания в България.
Свои доклади и презентации ще представят г-жа Надя Шабани - Изпълнителен директор на Държавната агенция за закрила на детето, която ще говори за деинституционализацията на услугите в България и Ивайло Иванов - Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, който ще представи доклад за състоянието, проблемите и очакваното развитие на социалните услуги в България.
Участниците във Форума ще представят презентации и ще участват в дискусии за добри практики, проблеми и потребности за развитие на социалните услуги.
В работни групи за социалните услуги за хора с увреждания, социалните услуги за деца и социалните услуги за стари хора ще се обсъждат теми като: Делегиране на услугите и партньорство между общини и доставчици, Деинституционализация, Качество на услугите, Стандарти, критерии и финансиране на социалните услуги.
В рамките на събитието, участниците ще имат възможност да получат информация, да обменят мнения и опит, да дискутират и потърсят отговори на въпроси за решаване на проблемите, както и да реализират национално и международно партньорство.
Очаква се форума да определи насоки за бъдещата работа на държавата, Общините и доставчиците на услуги за повече и по-добри социални услуги за нуждаещите се.

Уважаеми колеги,
Във връзка с провеждането на Форума, на 08.06.2011 г. от 11,00 ч. в Център за настаняване от семеен тип за деца в ж.к. „Владислав Варненчик” ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ с участието на кмета на гр. Варна, г-н Кирил Йорданов и генералния секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, г-н Люк Зелдерло.

Очакваме Ви.

Очакваме Ви и на самия форум в кхотелски комплекс „Иберостар Обзор Бийч и Изгрев” к.к. Златни Пясъци, Варна, на 08.06.2011 от 13:30.

Това събитие е спонсорирано от програма ПРОГРЕС, партньорска програма на Европейската комисия, Главна дирекция по заетостта, социалните въпроси и равните възможности и АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

November 2017
Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
4
5
6
7
11
12
13
15
18
19
25
26
27
28
29
30

Предстоящо