ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

Програма „Готови за успех“ набира кандидат-стипендианти за учебната 2017-2018 г. - срок: 06.10.2017 г. включително  Стипендиите са за отлични ученици в 12 клас и студенти в държавни...
#BeInclusive EU Sport Awards - срок: 15.09.2017 г. Смятате ли, че спортът може да помогне на мигрантите, малцинствата и бежанците да се интегрират в обществото?Ако е така, включете се в надпреварата и...
Стартира Програма „Култура“ на Столична община - срок: 11.09.2017 г.  Във връзка с предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., в съдържателния...
Годишна стипендия на името на проф. Кръстьо Петков - срок: 01.09.2017 г.  Стипендията е еднократна в размер на 2000 лв. Присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в...
Отворени са конкурси по подпрограма „Наука със и за обществото“ на програма „Хоризонт 2020“ - срок: 30.08.2017 г., 17:00 часа брюкселско време  SwafS-03-2016-2017: Support to...
Покана за кандидатстване за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST - Срок:...
Покана за кандидатстване „Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“ - Срок: текущ Цел на процедурата:Подпомагане провеждането на международни научни форуми...
Втори прием по BG06RDNP001-19.001 - Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. „Подбор на стратегии...
Фонд за младежка заетост по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия - Срок: 01.08.2017 г. Тази покана за транснационални проекти, насочени към безработицата сред младите хора, има три основни области...
Adam Start Entrepreneurship Challenge - Срок: 31.07.2017 г. Търсят се млади социални предприемачи за „Adam Start Entrepreneurship Challenge“. Идеите трябва да са с фокус върху проблемите,...
Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА 2017 - Срок: 18.07.2017 г. За четвърта поредна година Нова Броудкастинг Груп и фондация Промяната (част от мрежата на международната фондация Reach for...
Европейската комисия, чрез генерална дирекция „Комуникации" и Представителството си в България, отправя покана за представяне на предложения с цел подбор на партньори, заинтересовани от провеждането...
Във връзка с обявяването на процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на...
Срок: 25.06.2017 г. - „Ти и Lidl за по-добър живот“ ще подкрепя социално значими проекти в страната На 27 април стартира най-голямата социално-отговорна инициатива на Лидл...
Срок: 29.05.2017 г., 17:00 ч. - Програма „Зелена София“ 2017 Столична община открива процедура за кандидатстване по Програма „Зелена София“ 2017 г. Целта на Програмата е да...
Срок: 07.06.2017 г., 17:00 ч. брюкселско време - Покана към посреднически организации по Програма „Еразъм за млади предприемачи“ Стартира покана за представяне на предложения по Програма...
Срок: 30.06.2017 г., 17:30 ч. - Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ Целта на процедурата е да повиши...
КД3: Подкрепа за реформиране на политиката – Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж (до 22.05.2017 г.) Краен срок: 22.05.2017 г. - КД3: Подкрепа за реформиране на политиката...
Покана за кандидатстване „Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“ (срок: текущ) Срок: текущ - Покана за кандидатстване „Подкрепа на международни научни...
Покана за кандидатстване за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST (срок: текущ) Срок: текущ -...
Община Свищов обявява Програма „Местни инициативи“ 2017 (срок: текущ) Срок: текущ - Община Свищов обявява Програма „Местни инициативи“ 2017 От 1 март 2017 г. стартира Програма...
Срок: 17.05.2017 г. - Покана за кандидатстване за Харта за мобилност 2017, сектор „Професионално образование и обучение“ на Ключова дейност 1Публикувана е Националната покана за кандидатстване...
Краен срок: 15.05.2017 г. - Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2017За 11-та поредна година Европейската комисия организира присъждането на Европейските награди за насърчаване на...
Краен срок: 15.05.2017 г. - Отворена сесия за участие с проектни предложения за официалната артистична програма на фестивала Нощ/Пловдив 2017Фондация „Отворени изкуства“ обявява отворена сесия...
Краен срок: 09.05.2017 г. - Втора сесия на столична програма „Култура“ – 2017 г. за „Външна и вътрешна мобилност“, Направление 3: „Културни диалози“Програма 7:...
Срок: 05.05.2017 г. - Награда на ЮНЕСКО за образование на момичета и жениНаградата на ЮНЕСКО за образование на момичета и жени отличава иновационния принос на физически лица, институции и организации към...
Конкурс за популяризиране подхода за работа с деца и младежи, основаващ се на силните им страни - Краен срок: 03.04.2017 г.Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) стартира...
Фондация „Лале“ обявява нова финансираща програма „Силата на семейството и общността“ - Краен срок: 07.04.2017 г.Програма „Силата на семейството и общността" е замислена като...
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда (до 14.03.2017 г. и 04.05.2017 г., 17:30 ч.)Краен срок: 14.03.2017 г. и 04.05.2017...
Конкурс за финансиране на проекти на тема „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“ (до 06.03.2017 г., 17:30 ч.)Краен срок:...
Конкурс за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда (до 23.02.2017 г., 17:30 ч.)Краен срок: 23.02.2017 г., 17:30 ч. - Конкурс за финансиране на...
Програма за добри практики в местното самоуправление в България се реализира в България в периода октомври 2016 г. – май 2017 г. и е насочена към идентифициране, постигане на публично признание и...
Фондация „Лале“ обявява традиционния конкурс „Проект на Годината 2016“ за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера (до 13.02.2017 г.) Конкурсът се провежда...
Фондът на Mitsubishi Corporation (MCFEA) за Европа и Африка е базирана във Великобритания благотворителна фондация, създадена през 1992 г. от Mitsubishi Corporation и подкрепяща изследванията, фокусирани...
До 1 март 2017 г. може да кандидатствате със свой проект във всички направления на програма „Европа за гражданите“. Повече информация ще откриете тук, както и в Ръководството на...
Програма „Изследване и иновации“ на ЕК публикува покана за проектни предложения в сферата на интегриране на граждани от трети страни. Приоритетните области са: - насърчаване на активното...
Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания“. Участници в конкурса могат да бъдат...
За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини...
Краен срок: 16.02.2017 г. За девета поредна година Столична община подкрепя проектни инициативи на неправителствени организации чрез Програма „Европа“. Приоритетите на програмата за 2017 г....
Краен срок: 31.01.2017 г., 17:30 часа Общинска фондация „Русе – град на свободния дух” обявява конкурс за проектни предложения за 2017 г. с основен приоритет финансиране на местни...
Краен срок: 31.01.2017 г. Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм" към Столична община, с подкрепата и партньорството на Британския съвет, Националното издателство за образование и наука...
Краен срок: 30.01.2017 г. Европейският парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики" в Аахен отправят покана към младежи от всички държави – членки на ЕС да участват в...
Текущ - Програма за дарения на лицензиран софтуер Гражданските организации в България могат да използват възможностите, които предлага технологичният уебсайт на ТехСуп (TechSoup) и да получат достъп до...
Ключова дейност 1 Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението - 2 февруари 2017г. Мобилност за граждани в областта на младежта - 2 февруари2017г. Съвместни магистърски степени...
Краен срок: 28.04.2017 г., 17:30 часа Процедурата се реализира в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. с цел да се предостави подкрепа за коопериране и създаване на...
Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и включва два...
Краен срок: 15 ДЕКЕМВРИ 2016 С решение от 6.10.16 г. на Съвета по координация на средствата от ЕС беше одобрено стартирането на интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи, включително за...
Краен срок: 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Фондът за демокрация на ООН (UNDEF) подкрепя проекти, които укрепват гласа на гражданското общество, насърчават човешките права и насърчават участието на всички групи в...
Краен срок: 20 ДЕКЕМВРИ 2016 В рамките на програмата телекомуникационната компания предоставя безвъзмездна помощ/грантове на граждански организации, читалища и училища от цялата страна, за проекти на...
Краен срок: 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Запазване на елемент Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г....
Краен срок: 15 ФЕВРУАРИ 2017 Програмата „Децата и спортният клуб“ има за цел подпомагане участието на деца в спортни прояви и организиране и провеждане на детски спортни прояви. Тя е...
Краен срок: 15 ФЕВРУАРИ 2017 Програма „Научи се да плуваш“ е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен документ за реализиране на...
Краен срок: 10 ДЕКЕМВРИ 2016 Програма „Спорт за децата в свободното време“ (Програмата) е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен...
Краен срок: 31 ЯНУАРИ 2017 За трета поредна година дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ към Столична община, с подкрепата и партньорството на Британския съвет, Националното...
Краен срок: 17 януари 2017 г. В условията на висока безработица и несъответствие между търсените и предлаганите умения сред младите хора общата цел на поканата е да се запълни празнината между сферите на...
Краен срок: 13 ДЕКЕМВРИ 2016 Настоящата покана за представяне на предложения ще подкрепи изграждането на капацитет в сферата на защита правата на детето и закрила на децата, на професионалисти, работещи...
Краен срок: 05 ЯНУАРИ 2017г., 17:00 часа   Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да...
Министерството на образованието и науката, в качеството си на програмен оператор по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство", финансирана по Финансовия механизъм...
Поканата предоставя възможност за осъществяване на културни проекти в партньорство с фондация "Пловдив 2019". Поканата има за цел да обогати програмата, заложена в апликационната книга на Пловдив за...
Краен срок: не е посочен   Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна...
КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месец   Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните...
Краен срок: текущ TELUS International предоставя аутсорсинг на бизнес процеси и услуги за контактни центрове на клиенти в цял свят. TELUS International е глобална дъщерна компания на TELUS, водеща...
Краен срок: текущ Фондът за спешни действия за човешките права на жените (Urgent Action Fund for Women’s Human Rights – UAF) е феминистки активистки фонд, който предоставя малки експресни...
Текущ КРАЕН СРОК Ако искате да поканите за участие във ваше събитие признати или изгряващи артисти от Швейцария, или пък да си партнирате с швейцарски организации, можете да се обърнете към програмата...
ЗАБЕЛЕЖКА към 1 ноември 2015 г.: ТСА временно преустановява разглеждането на проектни концепции за Малък и Стандартен грант. Информация за бъдещи конкурси на ТСА за разглеждане на проекти ще бъде...
Краен срок: ЦЕЛОГОДИШНО КАНДИДАТСТВАНЕ   За средства от фонд „Социална закрила” могат да кандидатстват физически лица; общини; български физически лица, регистрирани по Търговския...

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо