ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

moldova2Представители на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) и организации-членове на НАСО участваха на 21 и 22 април в Кишинев, Молдова в международна конференция на тема „Да растем заедно: от регионални инициативи към национални стратегии в ранната детска интервенция“. Конференцията беше организирана от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), в партньорство с Алианс на организациите за хора с увреждания от Молдова (AOPD), EurlyAid, Zero Project, австрийското Федерално министерство на труда, социалните политики и защита на потребителите, Unicef Молдова, SOIR Молдова и Inclusion Europe. Във форума участваха над 200 делегати, които споделиха своите възгледи относно услугите за ранна детска интервенция в Европа. В допълнение беше представено проучване от проекта Zero на осем иновативни практики на услуги за ранна детска интервенция (РДИ). На конференцията НАСО представи добри практики от опита и работата на Гражданско сдружение „Алтернатива 55“, представителство на НАСО за Област Стара Загора, която беше одобрена и класирана за представяне от страна на EASPD.
Програмите и услугите за РДИ са предназначени да подкрепят деца в риск или деца с идентифицирани проблеми в развитието и техните семейства. Предвид важността на този период от живота на всеки човек е важно да осигурим достъп до интервенции, които могат да подкрепят децата за постигането на техния пълен потенциал. Ако това не се случи, децата и техните семейства често са изправени пред последствия през целия си живот, включващи физически и психологически проблеми, както и бедност, изключване, стигма, дискриминация и институционализация.
В рамките на приветствията г-н Франц Волфмай, президент на EASPD, подчерта важността на подкрепата към децата и техните семейства на много ранен етап от възникването на подобна необходимост. Той също напомни, че услугите за РДИ могат да допринесат значително за постигането на включващ растеж, в съответствие със стратегията „Европа 2020“.
Г-жа Вирджиния Руснач, Министерство на образованието на Република Молдова, потвърди ефективността на РДИ като предварително условие за включване. Тя посочи и разработеното законодателство за право на образование на всяко дете е следващият необходим елемент от политиките за правата на децата. Според данните на Министерството над 9000 деца със специални нужди в Молдова са включени в общата образователна система.
Г-жа Ана Серано от EurlyAid посочи, че „семействата трябва да бъдат в сърцевината на услугите за РДИ и трябва да бъдат основата за истинско начало”. Това становище беше потвърдено и от г-жа Силвия Апостол, Swedish Organisation for Individual Relief. Тя посочи, че „услугите за РДИ трябва да оправомощават семействата като работят в партньорство и осигурят качество на живот на отделните личности в обществото.“ Г-жа Парасковия Мунтеану от AOPD подчерта от своя страна, че „РДИ е насочена към защитаване правото на децата да бъдат деца, а не пациенти”. Сред акцентите в изказванията се очерта и мнението на г-жа Емили-Варгас Барон, Rise Institute, за необходимостта от добре обучени социални специалисти в услугите за РДИ.
Участниците в конференцията се обединиха единодушно около мнението, че качеството на услугите за РДИ записи от множество аспекти като прилагане на холистичен подход, стартиране на интервенциите на ранен етап, включване на семействата в предоставянето на услугите, установяване на вътрешно (интердисциплинарно) партньорство и сътрудничество с всички заинтересовани страни, включително включване на образователния сектор в процеса, както и осигуряване на приемственост и квалификация на специалистите.


Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо