ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2017

ОБЩИНА ВРАЦА
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
ОБЩИНА РАЗГРАД
ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ „ВИЖЪН“
ЗА ПРИНОС В СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ „АСИСТ - ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“
ЗА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРАКТИКАТА В СОЦИАЛНАТА РАБОТА
ФОНДАЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ” гр.ВИДИН
ЗА АКТИВНО НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПАРТНЬОРСТВО
СВЕТЛОМИР ИВАНОВ УПРАВИТЕЛ „ЧОИ” ЕООД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БУРГАС
ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СОТРУДНИЧЕСТВО
АТАНАСКА БОНЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ВЕСЕЛИНА БОТЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА” ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ЗЛАТКА ИВАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРГАРИТА САРИЕВА ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАРИЕЛА ЛИЧЕВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЗДРАВИИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОБЩИНА РУСЕ
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
МАЯ КАЗАНДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
РОСЕН АВРАМОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗА ЛИЧЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Галерия

I. Работна комисия за местни социални политики и услуги

Георги Георгиев, председател на РК
Петя Маркова, секретар на РК
Веселина Ботева, директор на Дирекция „Социална политика“, Община Пловдив, член на УС на НАСО
Росица Димитрова, зам.-председател на п.к. по социални политики на НСОРБ, директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, Община Велико Търново
Минка Владимирова, директор на Дирекция „Социални дейности“, Столична община
Любомира Комитска, директор на Дирекция „Социални дейности“, Община Варна
Мая Казанджиева, директор на Дирекция „Социални дейности, спорт и здравеопазване“, Община Бургас
Мариела Личева, директор на Дирекция „Здравни и социални дейности“, Община Русе
Димитрия Церова, директор на Дирекция „Социални дейности“, Община Пазарджик
Стефан Захариев, началник на Отдел „Здравеопазване и социални дейности”, Община Плевен
Антония Тодорова – Стайкова, началник на Отдел „Здравеопазване и социални дейности“, Община Стара Загора
Георги Димитров, кмет на Община Карнобат
Радостина Пирева, директор на Управление „Социални грижи и услуги“, Община Несебър
Мая Стоицева, началник на отдел „Хуманитарни дейности“, Община БанскоII. Работна комисия за социални услуги и развитие

Петя Маркова, председател на РК
Борислава Гицова, секретар на РК
Светла Григорова, управител на Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Габрово, Фондация „Грижи за деца с увреждания“, член на УС на НАСО
Весела Цанкова, директор на Център за социална рехабилитация и интеграция – Ловеч, председател на Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“
Атанаска Бонева, директор на КСУДС, гр. Ямбол
Маргарита Сариева, управител на Център за социална интеграция и рехабилитация, гр. Велико Търново
Златка Иванова, Директор на КПЗГО, Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве“
Емилия Йосифова, председател на Фондация „Подкрепа за реализация“, гр. Видин
Росен Аврамов, Изпълнителен директор на Сдружение с нестопанска цел „ЖАНЕТА – Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране“, гр. Разград
Недка Петрова, Директор на Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Пловдив
Валентина Гешева, Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“, гр. Пазарджик
Веселина Стоилова, Фондация „Съпричастие“, гр. Варна
Анастасия Василева, управител на Сдружение „Алтернатива 55“, гр. Стара Загора
Красимира Генова, председател на Сдружение „Партньори – ДИТ“, гр. Пазарджик
Йорданка Ненчева, председател на Асоциация „Да съхраним жената“, гр. Варна
Албена Алексиева, председател на Фондация „Очи на четири лапи“, гр. София
Стефан Петров, Фондация „За нашите деца“, гр. София
Александрина Димитрова, изпълнителен директор на Фондация „Сийдър“
Д-р Събина Събева, изпълнителен директор на Международна социална служба-България
Калинка Миронова, управител на Дневен център за деца и младежи, гр. Монтана
Валентина Ангелова, управител на Дневен център „Добро сърце“, гр. Перник
Албена Димитрова, управител на Център за обществена подкрепа, гр. Плевен

 

III. Работна комисия за корпоративна социална отговорност

Обновява се

 

IV. Работна комисия за изкуство и култура

Обновява се

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Предстоящо