ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2018

James Crowe
PRESIDENT OF EASPD
Luk Zelderloo
SECRETARY GENERAL OF EASPD
СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ РУСЕ
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО
Весела Цанкова
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ЛОВЕЧ
СДРУЖЕНИЕ „ГАЙТАНИ“ ЯМБОЛ
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДОБРИЧ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“
Мая Василева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА НСОРБ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НЕСЕБЪР
Радостина Пирева
ДИРЕКТОР НА УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ОБЩИНА РАЗГРАД
Светла Григорова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ГРИЖИ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СРЕДЕЦ
ФОНДАЦИЯ „СЪПРИЧАСТИЕ“ СИЛИСТРА
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
СОЦИАЛНА ЧАЙНА ВАРНА

Галерия

moldova2Представители на Национален алианс за социална отговорност (НАСО) и организации-членове на НАСО участваха на 21 и 22 април в Кишинев, Молдова в международна конференция на тема „Да растем заедно: от регионални инициативи към национални стратегии в ранната детска интервенция“. Конференцията беше организирана от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), в партньорство с Алианс на организациите за хора с увреждания от Молдова (AOPD), EurlyAid, Zero Project, австрийското Федерално министерство на труда, социалните политики и защита на потребителите, Unicef Молдова, SOIR Молдова и Inclusion Europe. Във форума участваха над 200 делегати, които споделиха своите възгледи относно услугите за ранна детска интервенция в Европа. В допълнение беше представено проучване от проекта Zero на осем иновативни практики на услуги за ранна детска интервенция (РДИ). На конференцията НАСО представи добри практики от опита и работата на Гражданско сдружение „Алтернатива 55“, представителство на НАСО за Област Стара Загора, която беше одобрена и класирана за представяне от страна на EASPD.
Програмите и услугите за РДИ са предназначени да подкрепят деца в риск или деца с идентифицирани проблеми в развитието и техните семейства. Предвид важността на този период от живота на всеки човек е важно да осигурим достъп до интервенции, които могат да подкрепят децата за постигането на техния пълен потенциал. Ако това не се случи, децата и техните семейства често са изправени пред последствия през целия си живот, включващи физически и психологически проблеми, както и бедност, изключване, стигма, дискриминация и институционализация.
В рамките на приветствията г-н Франц Волфмай, президент на EASPD, подчерта важността на подкрепата към децата и техните семейства на много ранен етап от възникването на подобна необходимост. Той също напомни, че услугите за РДИ могат да допринесат значително за постигането на включващ растеж, в съответствие със стратегията „Европа 2020“.
Г-жа Вирджиния Руснач, Министерство на образованието на Република Молдова, потвърди ефективността на РДИ като предварително условие за включване. Тя посочи и разработеното законодателство за право на образование на всяко дете е следващият необходим елемент от политиките за правата на децата. Според данните на Министерството над 9000 деца със специални нужди в Молдова са включени в общата образователна система.
Г-жа Ана Серано от EurlyAid посочи, че „семействата трябва да бъдат в сърцевината на услугите за РДИ и трябва да бъдат основата за истинско начало”. Това становище беше потвърдено и от г-жа Силвия Апостол, Swedish Organisation for Individual Relief. Тя посочи, че „услугите за РДИ трябва да оправомощават семействата като работят в партньорство и осигурят качество на живот на отделните личности в обществото.“ Г-жа Парасковия Мунтеану от AOPD подчерта от своя страна, че „РДИ е насочена към защитаване правото на децата да бъдат деца, а не пациенти”. Сред акцентите в изказванията се очерта и мнението на г-жа Емили-Варгас Барон, Rise Institute, за необходимостта от добре обучени социални специалисти в услугите за РДИ.
Участниците в конференцията се обединиха единодушно около мнението, че качеството на услугите за РДИ записи от множество аспекти като прилагане на холистичен подход, стартиране на интервенциите на ранен етап, включване на семействата в предоставянето на услугите, установяване на вътрешно (интердисциплинарно) партньорство и сътрудничество с всички заинтересовани страни, включително включване на образователния сектор в процеса, както и осигуряване на приемственост и квалификация на специалистите.


Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
29
30
31

Предстоящо