ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА  logo-easpd-small

  

Вход за членове

Вход за нови членове

Национални награди НАСО 2019

Фондация „Сийдър“
Фондация „Международна социална служба – България“
Български център за нестопанско право
Фондация „За нашите деца“
Фондация „Светът на Мария“
Асоциация „Да съхраним жената“
СНЦ „Шанс за хора с увреждания“
Фондация „Карин дом“
Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения – Варна
Фонд за превенция на престъпността – ИГА
СНЦ „Еквилибриум“
Сдружение „Социален център Бургас“
Сдружение „ХобиСклуб“
Фондация „Подкрепа за реализация“
Сдружение „Дете и пространство“
Програма SOS Детско селище Велико Търново – Габрово – Трявна към Сдружение „SOS Детски селища България“
Комплекс за здравно-социални грижи – Търговище
Комплекс за социални услуги – Павликени

Галерия

Управителният съвет се състои от най-малко трима членове и се избира за срок от пет години. Управителният съвет избира от своя състав председател.
Управителният съвет:

  1. Представлява алианса и определя обема на представителната власт на отделните негови членове.
  2. Осигурява изпълнение на решенията на общото събрание.
  3. Разпорежда се с имуществото, определя реда за извършване дейността на алианса.
  4. Приема и изключва членове.
  5. Определя встъпителната вноска и годишния членски внос.

Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя Управителният съвет може да взема решения ако присъстват повече от половината му членове. Решенията се вземат с мнозинство.

НИКК

3NIKK

Портал за социални политики

 

NASOki-logo

 

Обучителен център

 

Обучителен център

 

Календар

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предстоящо

No result...